Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dotyczy przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Cerekwicy [DRI.271.9.2.2011] Stanisław Wendland 2011-06-06 10:31:03 dodanie dokumentu
[ZB_062-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Michał Duch 2011-06-06 10:30:55 edycja dokumentu
[ZB_062-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Michał Duch 2011-06-06 10:28:22 edycja dokumentu
[ZB_062-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Michał Duch 2011-06-06 10:26:23 edycja dokumentu
[ZB_062-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Michał Duch 2011-06-06 10:25:50 edycja dokumentu
[ZB_061-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wenecji Michał Duch 2011-06-06 10:21:18 edycja dokumentu
[ZB_061-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wenecji Michał Duch 2011-06-06 10:20:49 edycja dokumentu
[ZB_061-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wenecji Michał Duch 2011-06-06 10:20:25 edycja dokumentu
[ZB_061-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wenecji Michał Duch 2011-06-06 10:19:19 edycja dokumentu
[ZB_061-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wenecji Michał Duch 2011-06-06 10:17:01 edycja dokumentu
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Uścikowie Michał Duch 2011-06-03 11:17:57 dodanie dokumentu
Lipiec Michał Duch 2011-06-02 08:42:00 usunięcie dokument
test4 Michał Duch 2011-06-02 08:36:01 dodanie dokumentu
test1 Michał Duch 2011-06-02 08:35:54 usunięcie dokument
test2 Michał Duch 2011-06-02 08:34:48 usunięcie dokument
test3 Michał Duch 2011-06-02 08:33:39 dodanie dokumentu
test2 Michał Duch 2011-06-02 08:33:29 dodanie dokumentu
test1 Michał Duch 2011-06-02 08:31:55 dodanie dokumentu
Lipiec Michał Duch 2011-06-02 08:31:33 dodanie dokumentu
sdfgsdfgsdfgsdfg Stanisław Wendland 2011-06-02 08:24:14 usunięcie dokument
sdfgsdfgsdfgsdfg Michał Duch 2011-06-02 08:16:10 dodanie dokumentu
[ZB_071-2011] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2011 roku Stanisław Wendland 2011-06-02 08:13:58 edycja dokumentu
[ZB_071-2011] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2011 roku Stanisław Wendland 2011-06-02 08:11:48 dodanie dokumentu
Czerwiec Stanisław Wendland 2011-06-02 08:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r. Michał Duch 2011-06-01 15:21:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r. Michał Duch 2011-06-01 15:20:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r. Michał Duch 2011-06-01 15:18:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r. Michał Duch 2011-06-01 15:16:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r. Michał Duch 2011-06-01 15:14:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 Michał Duch 2011-06-01 15:09:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok Michał Duch 2011-06-01 15:08:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin Michał Duch 2011-06-01 15:06:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilczkowo Michał Duch 2011-06-01 15:05:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo Michał Duch 2011-06-01 15:03:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Michał Duch 2011-06-01 15:01:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku Michał Duch 2011-06-01 15:00:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina Michał Duch 2011-06-01 14:58:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości Michał Duch 2011-06-01 14:56:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin Michał Duch 2011-06-01 14:54:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin Michał Duch 2011-06-01 14:51:44 dodanie dokumentu