Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór do pracy na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie Michał Duch 2011-04-28 10:50:08 edycja dokumentu
Nabór do pracy na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie Michał Duch 2011-04-28 10:47:40 edycja dokumentu
Nabór do pracy na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie Michał Duch 2011-04-28 10:25:40 dodanie dokumentu
Karty Usług Michał Duch 2011-04-28 10:17:50 edycja dokumentu
Karty Usług Michał Duch 2011-04-28 10:17:08 edycja dokumentu
Tematyka VI sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23 lutego 2011 roku Michał Duch 2011-04-28 09:57:59 edycja dokumentu
Tematyka VI sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23 lutego 2011 roku Michał Duch 2011-04-28 09:56:35 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie Michał Duch 2011-04-28 09:48:44 usunięcie dokument
Apele Michał Duch 2011-04-28 09:37:56 usunięcie dokument
Protokoły komisji Michał Duch 2011-04-28 09:37:35 usunięcie dokument
Dane teleadresowe Michał Duch 2011-04-28 09:18:15 edycja dokumentu
dot. przetargu na przebudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie [ Symbol dokumentu: DRI.271.2.2.2011 ] Michał Duch 2011-04-28 08:30:53 dodanie dokumentu
dot. przetargu na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces [Symbol dokumentu: DRI.271.3.11.2011] Michał Duch 2011-04-28 08:22:33 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie wykonawcy [Symbol dokumentu: DRI.271.1.3.2011] Michał Duch 2011-04-28 08:18:51 edycja dokumentu
Informacja o zmianie wykonawcy [Symbol dokumentu: DRI.271.1.3.2011] Michał Duch 2011-04-28 08:17:49 dodanie dokumentu
[ZB_054-2011] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych położonych w ............................. przy ul. .......................... i przy ul. ....................................... Michał Duch 2011-04-28 07:58:29 dodanie dokumentu
[ZB_053-2011] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2011 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Michał Duch 2011-04-28 07:46:51 dodanie dokumentu
[ZB_051-2011] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul.Mickiewicza Michał Duch 2011-04-19 08:19:38 dodanie dokumentu
[ZB_049-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy wiejskiej w Paryżu Michał Duch 2011-04-19 08:16:40 dodanie dokumentu
[ZB_048-2011] w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy Michał Duch 2011-04-19 08:15:19 dodanie dokumentu
[ZB_047-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Białożewinie Michał Duch 2011-04-19 08:13:31 dodanie dokumentu
[ZB_046-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynku Michał Duch 2011-04-19 08:11:39 usunięcie dokument
[ZB_046-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynku Michał Duch 2011-04-19 08:11:28 dodanie dokumentu
[ZB_045-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Brzyskorzystewku Michał Duch 2011-04-19 08:10:04 dodanie dokumentu
[ZB_044-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Bożejewiczkach Michał Duch 2011-04-19 08:08:06 dodanie dokumentu
[ZB_039-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin Michał Duch 2011-04-19 08:05:01 edycja dokumentu
[ZB_041-2011] Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żnin za 2010 rok Michał Duch 2011-04-19 08:04:44 edycja dokumentu
[ZB_042-2011] W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Michał Duch 2011-04-19 08:04:26 edycja dokumentu
[ZB_030-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych organów sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin Michał Duch 2011-04-19 07:58:24 edycja dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie Michał Duch 2011-04-13 09:06:10 edycja dokumentu
Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie Michał Duch 2011-04-13 09:05:14 edycja dokumentu
Skład Rady Miejskiej w Żninie Michał Duch 2011-04-13 09:04:20 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań Michał Duch 2011-04-12 07:52:01 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań Michał Duch 2011-04-12 07:51:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/48/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia protestu części mieszkańców Paryża o naruszenie procedury wyborczej w wyborach sołtysa sołectwa Paryż Michał Duch 2011-04-12 07:50:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie Michał Duch 2011-04-12 07:48:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie Michał Duch 2011-04-12 07:48:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Żnin długotermino- wego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Michał Duch 2011-04-12 07:47:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok Michał Duch 2011-04-12 07:45:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr VII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok Michał Duch 2011-04-12 07:45:44 dodanie dokumentu