Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ziółkowska Agnieszka koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych od 2017-07-01 Piotr Lewandowski 2017-07-21 13:50:11 dodanie dokumentu
Osiński Karol p.o. koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie do 2017-06-30 Piotr Lewandowski 2017-07-21 13:48:36 dodanie dokumentu
rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 162 położonej w miejscowości Wawrzynki Sławomir Chrośniak 2017-07-19 14:31:04 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej Cerekwica -Sarbinowo. Magdalena Ciszak 2017-07-19 12:06:29 dodanie dokumentu
Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-07-19 10:20:56 dodanie dokumentu
[SCUW][4] Informacja o wyniku przeprowadzoneg naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-07-19 09:55:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem Sławomir Chrośniak 2017-07-18 15:11:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dotyczące ilości złożonych/rozpatrzonych petycji w 2016 roku. Łukasz Lisiecki 2017-07-17 14:52:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dotyczące ilości złożonych/rozpatrzonych petycji w 2016 roku. Łukasz Lisiecki 2017-07-17 14:49:38 dodanie dokumentu
[ZB_146-2017] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realiację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku Karol Osiński 2017-07-14 13:36:30 edycja dokumentu
[ZB_146-2017] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realiację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku Karol Osiński 2017-07-14 13:35:00 dodanie dokumentu
[12] Ogłoszene o naborze na stanowisko inspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Bogumiła Czaj 2017-07-14 13:34:56 edycja dokumentu
[12] Ogłoszene o naborze na stanowisko inspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Bogumiła Czaj 2017-07-14 13:33:32 dodanie dokumentu
Położenie Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2017-07-14 11:55:11 edycja dokumentu
Położenie Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2017-07-13 14:08:02 edycja dokumentu
"Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową" Katarzyna Luchowska 2017-07-12 14:59:04 usunięcie załacznika
"Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową" Katarzyna Luchowska 2017-07-12 14:58:19 usunięcie załacznika
"Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową" Katarzyna Luchowska 2017-07-12 14:58:09 usunięcie załacznika
Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo-Bekanówka w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Luchowska 2017-07-11 14:13:45 dodanie dokumentu
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo Sławomir Chrośniak 2017-07-11 08:20:07 dodanie dokumentu
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-07-11 08:19:16 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-07-10 13:51:12 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-07-10 13:50:46 usunięcie załacznika
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami Katarzyna Luchowska 2017-07-10 12:21:09 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo Sławomir Chrośniak 2017-07-10 07:43:14 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo Sławomir Chrośniak 2017-07-10 07:41:48 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-07-10 07:37:18 dodanie dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn Sławomir Chrośniak 2017-07-07 08:12:15 dodanie dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce Sławomir Chrośniak 2017-07-07 08:11:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/471/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zmian w podziale gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:29:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/244/2012 w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:27:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:27:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/496/2014 w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:27:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:27:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/225/2012 w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:27:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/397/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:27:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/225/2012 w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:26:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:23:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/496/2014 w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2017-07-06 15:22:03 dodanie dokumentu