Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana

Zasady poprawnej segregacji odpadów

Mateusz Świtała 2017-03-29 11:23:51 edycja dokumentu

Zasady poprawnej segregacji odpadów

Mateusz Świtała 2017-03-29 11:22:52 edycja dokumentu
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 Łukasz Lisiecki 2017-03-28 09:53:14 dodanie dokumentu
Protokół XXX Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 lutego 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-03-28 09:41:40 dodanie dokumentu
Protokół XXIX Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-03-28 09:40:27 dodanie dokumentu
[ZB_52-2017] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin Piotr Lewandowski 2017-03-23 11:17:30 dodanie dokumentu
[ZB_53-2017] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach Piotr Lewandowski 2017-03-22 14:08:06 dodanie dokumentu
[6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-22 13:32:22 edycja dokumentu
[ZB_50-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu ?Wiedzy o samorządzie terytorialnym? Piotr Lewandowski 2017-03-22 12:28:17 dodanie dokumentu
[ZB_46-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu ?Wiedzy o samorządzie terytorialnym? Piotr Lewandowski 2017-03-22 12:25:35 dodanie dokumentu
[ZB_43-2017] w sprawie określenia wysokości środków finansowych rzeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin Piotr Lewandowski 2017-03-22 12:22:04 dodanie dokumentu
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-21 16:57:05 edycja dokumentu
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-21 16:56:52 dodanie dokumentu
[6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-21 16:54:00 dodanie dokumentu
Konto Urzędu Miejskiego w Żninie - opłata skarbowa Piotr Lewandowski 2017-03-21 10:16:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 24 marca 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-03-20 11:49:38 dodanie dokumentu
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-20 11:18:48 dodanie dokumentu
Udział Społeczeństwa- Budowa budynku inwentarskiego chowu świń - tuczarnia, na terenie istniejacego gospodarstwa rolnego, na dz. nr ew. 104 w miejscowości Białożewin, gm. Żnin Piotr Kowalczyk 2017-03-20 09:34:35 edycja dokumentu
Udział Społeczeństwa- Budowa budynku inwentarskiego chowu świń - tuczarnia, na terenie istniejacego gospodarstwa rolnego, na dz. nr ew. 104 w miejscowości Białożewin, gm. Żnin Piotr Kowalczyk 2017-03-20 09:30:30 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Rady - 17.03.2017 - 22.03.2017 Łukasz Lisiecki 2017-03-16 18:03:00 dodanie dokumentu
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-15 15:24:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Piotr Lewandowski 2017-03-14 17:11:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Piotr Lewandowski 2017-03-14 17:10:43 dodanie dokumentu
Udział Społeczeństwa-Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Wawrzynki, Gmina Żnin Piotr Kowalczyk 2017-03-13 08:06:41 edycja dokumentu
Udział Społeczeństwa-Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Wawrzynki, Gmina Żnin Piotr Kowalczyk 2017-03-13 08:04:28 edycja dokumentu
Udział Społeczeństwa-Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Wawrzynki, Gmina Żnin Piotr Kowalczyk 2017-03-13 08:04:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na -Budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ewid. nr 108/1, 108/2 w miejscowości Białożewin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie. Piotr Kowalczyk 2017-03-13 07:58:53 dodanie dokumentu
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-10 12:46:29 edycja dokumentu
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-03-10 12:46:19 dodanie dokumentu
[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2017-03-10 12:44:38 edycja dokumentu
ZB_nr44-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin" Katarzyna Luchowska 2017-03-10 10:18:04 edycja dokumentu
ZB_nr 45-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin" Katarzyna Luchowska 2017-03-10 10:14:37 dodanie dokumentu
ZB_nr44-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin" Katarzyna Luchowska 2017-03-10 10:10:59 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę Piotr Lewandowski 2017-03-09 11:35:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin Wieś Piotr Lewandowski 2017-03-09 11:34:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin, ul. Fabryczna Piotr Lewandowski 2017-03-09 11:33:23 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-03-09 11:25:27 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-03-09 07:52:00 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-03-09 07:50:27 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-03-06 14:47:36 edycja dokumentu