Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BIELIK Piotr Lewandowski 2019-01-21 14:57:45 edycja dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce Sławomir Chrośniak 2019-01-21 14:03:53 dodanie dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BIELIK Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-21 11:00:25 dodanie dokumentu
Żniński Dom Kultury Piotr Lewandowski 2019-01-18 13:24:52 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 Lidia Wieczorek 2019-01-18 13:19:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 Lidia Wieczorek 2019-01-18 12:54:08 dodanie dokumentu
[ZB_223-2018] w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Renata Wichrowska 2019-01-18 09:31:52 dodanie dokumentu
[ZB_222-2018] w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Renata Wichrowska 2019-01-18 09:30:06 dodanie dokumentu
Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest" Katarzyna Królikowska 2019-01-17 11:36:28 edycja dokumentu
Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest" Katarzyna Królikowska 2019-01-17 11:32:11 dodanie dokumentu
[ZB_3-2019] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania ocent złozonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustaleniu regulaminu Komisji Konkursowej Karol Osiński 2019-01-16 08:42:23 dodanie dokumentu
budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 280 w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2019-01-16 08:38:16 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żnin-Wieś na terenie działki nr 43 Sławomir Chrośniak 2019-01-16 08:37:28 dodanie dokumentu
[ZB_004-2019] w sprawie określenia zasad postępowania dotyczącego uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność Urzędu Miejskiego w Żninie przez radnych Rady Miejskiej w Żninie Marcin Czechorowski 2019-01-15 16:07:05 dodanie dokumentu
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2019-01-15 15:56:23 dodanie dokumentu
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2019-01-15 14:04:34 edycja dokumentu
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2019-01-15 14:03:50 dodanie dokumentu
[15] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2019-01-15 13:33:57 dodanie dokumentu
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2019-01-15 13:29:44 dodanie dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn Sławomir Chrośniak 2019-01-15 08:02:28 dodanie dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Piotr Lewandowski 2019-01-15 08:01:43 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Piotr Lewandowski 2019-01-15 07:59:14 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ROGACZ Piotr Lewandowski 2019-01-15 07:57:16 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego GŁUSZEC Piotr Lewandowski 2019-01-15 07:49:19 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2019-01-14 11:37:48 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2019-01-14 11:36:32 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2019-01-14 11:35:25 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2019-01-14 11:35:15 edycja dokumentu
Żłobek Gminny Piotr Lewandowski 2019-01-14 09:02:07 edycja dokumentu
Uchwała NR IV/35/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat Mateusz Świtała 2019-01-11 07:17:02 edycja dokumentu
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III. Magdalena Ciszak 2019-01-10 14:22:15 usunięcie załacznika
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III. Magdalena Ciszak 2019-01-10 14:22:02 usunięcie załacznika
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III. Magdalena Ciszak 2019-01-10 14:21:48 usunięcie załacznika
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III. Magdalena Ciszak 2019-01-10 13:30:28 dodanie dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ROGACZ Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:28:33 dodanie dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:25:56 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:24:55 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:24:29 usunięcie załacznika
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:23:38 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:21:15 dodanie dokumentu