Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 4.8MB) 2018-03-14 10:47:45 4.8MB 101 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 10.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:47:45 10.MB 54 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy...docx (DOCX, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:50:44 20.KB 33 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie...docx (DOCX, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:50:53 44.KB 41 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:51:02 12.KB 33 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:51:11 32.KB 37 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (DOC, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:51:22 176KB 46 razy
7 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:51:32 9.7KB 36 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ.odt (ODT, 9.6KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:51:41 9.6KB 96 razy
9 180220_Żnin przedszkole ETAP 2 EL PRD ATH.ath (ATH, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:58:38 37.KB 40 razy
10 180220_Żnin przedszkole ETAP 2 SANIT PRD ATH.ath (ATH, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 10:58:50 57.KB 36 razy
11 Opus - Żnin przedszkole.ATH (ATH, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 11:01:55 49.KB 38 razy
12 01 prace remontowe dla drugiego etapu - piwnica.pdf (PDF, 309KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:03:41 309KB 36 razy
13 02 prace remontowe dla drugiego etapu - parter.pdf (PDF, 401KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:03:58 401KB 36 razy
14 03 prace remontowe dla drugiego etapu - piętro.pdf (PDF, 292KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:04:08 292KB 32 razy
15 opis_przedszkole_Żnin - architektura i konstrukcja.pdf (PDF, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:04:27 2.1MB 33 razy
16 14_03_2018_21_05_58_opis_przedszkole_Żnin - architektura i konstrukcja.pdf (PDF, 2.1MB) 2018-03-14 21:05:58 2.1MB 0 razy
17 A01 PZT 640x297.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:07:53 1.2MB 30 razy
18 A02 projekt - piwnica1000x420.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:08:10 348KB 46 razy
19 A03 projekt - parter 1080x594.pdf (PDF, 415KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:08:26 415KB 31 razy
20 A04 projekt - piętro1080x420.pdf (PDF, 417KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:08:40 417KB 31 razy
21 A05 przekrój A-A projekt.pdf (PDF, 367KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:09:40 367KB 30 razy
22 A06 elewacja frontowa.pdf (PDF, 300KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:09:54 300KB 34 razy
23 A07 elewacja boczna.pdf (PDF, 298KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:10:08 298KB 32 razy
24 A08 elewacja tylna.pdf (PDF, 301KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:10:19 301KB 31 razy
25 A09 elewacja boczna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:10:37 297KB 28 razy
26 A10 zestawienie stolarki 800x297.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:10:51 303KB 42 razy
27 A11 plan zamurowań i rozbiórek - piwnica 1000x420.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:11:08 340KB 29 razy
28 A12 plan zamurowań i rozbiórek - parter 1080x594.pdf (PDF, 395KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:11:24 395KB 30 razy
29 A13 plan zamurowań i rozbiórek - piętro1000x420.pdf (PDF, 408KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:12:02 408KB 30 razy
30 I01 inwentaryzacja - piwnica1000x420.pdf (PDF, 311KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:13:06 311KB 29 razy
31 I02 inwentaryzacja - parter 1080x594.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:13:22 348KB 29 razy
32 I03 inwentaryzacja - piętro1000x420.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:13:45 354KB 28 razy
33 I04 przekrój A-A inwentaryzacja.pdf (PDF, 357KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:14:41 357KB 40 razy
34 I05 elewacja frontowa.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:14:56 296KB 28 razy
35 I06 elewacja boczna.pdf (PDF, 294KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:15:15 294KB 30 razy
36 I07 elewacja tylna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:15:31 297KB 28 razy
37 I08 elewacja boczna.pdf (PDF, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:15:52 293KB 29 razy
38 K01.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:16:14 144KB 29 razy
39 K02.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:16:30 167KB 25 razy
40 Ekspertyza p. poż. OPIS 1.pdf (PDF, 7.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:17:19 7.5MB 27 razy
41 Ekspertyza p. poż. MAPA.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:17:43 1.0MB 29 razy
42 Ekspertyza p. poż. Postanowienie.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:18:07 1.4MB 31 razy
43 Ekspertyza p. poż. RYS A05.pdf (PDF, 824KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:18:25 824KB 27 razy
44 Ekspertyza p. poż. RYS I04.pdf (PDF, 687KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:18:42 687KB 33 razy
45 Ekspertyza p. poż. RZUT PARTERU.pdf (PDF, 5.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:19:19 5.2MB 38 razy
46 Ekspertyza p. poż. RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:20:07 4.2MB 34 razy
47 Ekspertyza p. poż. RZUT PIWNICY.pdf (PDF, 3.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:21:57 3.1MB 30 razy
48 Ekspertyza p. poż. ZDJĘCIE.pdf (PDF, 341KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:22:17 341KB 30 razy
49 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne podział na etapy.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:26:12 397KB 35 razy
50 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:26:34 2.0MB 36 razy
51 E01.pdf (PDF, 335KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:27:00 335KB 36 razy
52 E02.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:27:11 389KB 36 razy
53 E03.pdf (PDF, 429KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:27:24 429KB 34 razy
54 E04.pdf (PDF, 433KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:27:39 433KB 30 razy
55 E05.pdf (PDF, 453KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:28:00 453KB 36 razy
56 E06.pdf (PDF, 533KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:28:22 533KB 34 razy
57 E07.pdf (PDF, 425KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:28:40 425KB 29 razy
58 E08.pdf (PDF, 438KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:28:53 438KB 35 razy
59 E09.pdf (PDF, 608KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:29:13 608KB 36 razy
60 E10.pdf (PDF, 581KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:29:27 581KB 34 razy
61 E11.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:29:48 432KB 31 razy
62 E12.pdf (PDF, 547KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:30:02 547KB 39 razy
63 E13.pdf (PDF, 549KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:30:17 549KB 35 razy
64 E14.pdf (PDF, 333KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:30:38 333KB 33 razy
65 E15.pdf (PDF, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:31:09 313KB 31 razy
66 IW01_297x600.pdf (PDF, 217KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:33:06 217KB 41 razy
67 IW02_297x650.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:33:21 346KB 31 razy
68 IW03_297x650.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:33:36 432KB 35 razy
69 IWK01_297x600.pdf (PDF, 239KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:33:55 239KB 32 razy
70 IWK02_297x650.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:34:07 371KB 32 razy
71 IWK03_297x650.pdf (PDF, 411KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:34:21 411KB 29 razy
72 IWK04_297x650.pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:34:37 183KB 32 razy
73 Zał. 2. wentylator decor 300.pdf (PDF, 476KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:34:56 476KB 31 razy
74 Zał. 3 wentylator silent design.pdf (PDF, 804KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:35:11 804KB 34 razy
75 Zał. 4. wentylator HCTT.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:35:30 1.4MB 31 razy
76 opis_instalacje sanitarne.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:35:56 1.3MB 38 razy
77 STWIOR - Żnin przedszkole Etap I.PDF (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-14 21:36:19 1.4MB 38 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja treści SIWZ..pdf (PDF, 314KB) 2018-03-29 10:42:41 314KB 57 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie.pdf (PDF, 199KB) 2018-03-29 09:35:42 199KB 65 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert..pdf (PDF, 179KB) 2018-04-13 10:47:27 179KB 83 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania..pdf (PDF, 191KB) 2018-04-20 09:08:23 191KB 60 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnieniu postępowania..pdf (PDF, 102KB) 2018-04-20 10:14:25 102KB 68 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 634KB) 2018-05-25 08:39:34 634KB 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 14-03-2018 10:47:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 25-05-2018 08:42:47