Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 3.0MB) 2018-01-23 10:53:28 3.0MB 221 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 15.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 10:53:28 15.MB 90 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx (DOCX, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:07:06 22.KB 100 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx (DOCX, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:07:19 46.KB 49 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:07:41 15.KB 46 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:07:57 32KB 52 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:08:11 1.0MB 60 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:08:36 9.7KB 52 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ.odt (ODT, 9.6KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:08:44 9.6KB 73 razy
9 Geologia opis.pdf (PDF, 5.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:16:10 5.9MB 72 razy
10 Geologia zał. 1.2.pdf (PDF, 712KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:16:20 712KB 43 razy
11 Geologia zał.2 i 3.pdf (PDF, 749KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:16:35 749KB 39 razy
12 Geologia zał.4.pdf (PDF, 430KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:16:47 430KB 33 razy
13 Geologia zał.5.pdf (PDF, 364KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:21:12 364KB 42 razy
14 przykladowa_tresc_gwarancji_zabezpieczenia_nalezytego_wykonania_umowy.pdf (PDF, 832KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 11:23:37 832KB 55 razy
15 2pprzylacze_1_przedmiar_janickiego_znin.ath (ATH, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:39:36 11.KB 51 razy
16 2psiec_kosztorys_janickiego_znin.ath (ATH, 8.2KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:39:45 8.2KB 48 razy
17 agador_znin_po_rozdziale_1.ath (ATH, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:39:55 11.KB 52 razy
18 agador_znin_po_rozdziale_2.ath (ATH, 9.6KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:40:05 9.6KB 49 razy
19 blok_mieszkalny_elektryka_aktualny_18_09_2017.ATH (ATH, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:40:14 47.KB 48 razy
20 blok_mieszkalny_elektryka_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 7.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:40:26 7.0KB 34 razy
21 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 10.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:40:36 10.KB 43 razy
22 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_po_zmianach_częśćI.ATH (ATH, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:40:46 62.KB 36 razy
23 znin_jani_co_przedmiar.ath (ATH, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:40:55 18.KB 39 razy
24 znin_jani_gaz_przedmiar.ath (ATH, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:45:21 19.KB 39 razy
25 znin_jani_przyl_wk_przedmiar.ath (ATH, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:45:42 31.KB 46 razy
26 znin_jani_siec_wk_przedmiar.ath (ATH, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:45:52 39.KB 53 razy
27 znin_jani_wentyl_przedmiar.ath (ATH, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:46:05 20.KB 46 razy
28 znin_jani_wod_kan_przedmiar.ath (ATH, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:46:18 54.KB 38 razy
29 Spec.Tech.- Żnin komunalny..pdf (PDF, 601KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:50:23 601KB 69 razy
30 Str. tyt. Żnin BK st.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:50:34 25.KB 44 razy
31 1 Żnin bud. komun. arch - str.tyt..pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:51:41 25.KB 164 razy
32 2 Żnin bud. komun.arch - Spis zaw. teczki.pdf (PDF, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:51:50 21.KB 49 razy
33 3 Żnin -bud. komunalny - arch. 0pis tech.zag.terenu i budynku.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:51:59 100KB 232 razy
34 Żnin bud. komun. - Opis do proj. placu zabaw.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:52:09 29.KB 200 razy
35 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny do projektu zieleni.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:52:18 31.KB 129 razy
36 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny osłony śmietnika.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:53:02 25.KB 47 razy
37 Żnin bud. komun. arch - rys 1.pdf (PDF, 895KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:55:34 895KB 56 razy
38 Żnin bud. komun.arch - rys 2.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:55:44 102KB 79 razy
39 Żnin bud. komun.arch - rys 4.pdf (PDF, 657KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:55:56 657KB 43 razy
40 Żnin bud.komun.arch - rys 3.pdf (PDF, 669KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:56:06 669KB 41 razy
41 Żnin bud.komun.arch - rys 5.pdf (PDF, 631KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:56:17 631KB 72 razy
42 Żnin bud.komun.arch - rys 6.pdf (PDF, 927KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:56:29 927KB 43 razy
43 Żnin bud.komun.arch - rys 7.pdf (PDF, 632KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:56:40 632KB 80 razy
44 Żnin bud.komun.arch - rys 8.pdf (PDF, 314KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:56:51 314KB 45 razy
45 Żnin bud.komun.arch - rys 9.pdf (PDF, 329KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:57:46 329KB 46 razy
46 Żnin bud.komun.arch - rys 10.pdf (PDF, 227KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 12:57:56 227KB 45 razy
47 Żnin bud.komun.arch - rys 11.pdf (PDF, 905KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:00:40 905KB 86 razy
48 Żnin bud.komun.arch - rys 19.pdf (PDF, 729KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:00:51 729KB 47 razy
49 Żnin bud.komun.arch - rys 20.pdf (PDF, 499KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:01:02 499KB 47 razy
50 Żnin bud.komun.arch. - rys 17.pdf (PDF, 803KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:01:15 803KB 50 razy
51 Żnin bud.komun.arch. - rys 12.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:01:27 1.0MB 64 razy
52 Żnin bud.komun.arch. - rys 13.pdf (PDF, 808KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:01:42 808KB 231 razy
53 Żnin bud.komun.arch. - rys 14.pdf (PDF, 806KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:01:55 806KB 66 razy
54 Żnin bud.komun.arch. - rys 15.pdf (PDF, 844KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:02:08 844KB 44 razy
55 Żnin bud.komun.arch. - rys 16.pdf (PDF, 750KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:02:29 750KB 149 razy
56 Żnin bud.komun.arch. - rys 18.pdf (PDF, 706KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:02:43 706KB 49 razy
57 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 1z.pdf (PDF, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:15:06 2.7MB 38 razy
58 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 2z.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:15:20 2.8MB 132 razy
59 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 3z.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:15:34 1.8MB 69 razy
60 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 4z.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:15:48 1.6MB 55 razy
61 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 5z.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:16:00 1.0MB 45 razy
62 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 6z.pdf (PDF, 332KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:16:14 332KB 39 razy
63 Żnin bud. komunalny - Skład zespołu autorskiego.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:23:51 24.KB 179 razy
64 opis_konstrukcja_Żnin.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:37:42 78.KB 51 razy
65 rys 1_K.pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:37:54 229KB 42 razy
66 rys 2_K.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:38:05 131KB 41 razy
67 rys 3_K.pdf (PDF, 158KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:38:19 158KB 47 razy
68 rys 4_K.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:38:30 160KB 40 razy
69 rys 5_K.pdf (PDF, 150KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:38:43 150KB 45 razy
70 rys 6_K.pdf (PDF, 264KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:38:56 264KB 43 razy
71 rys 7_K.pdf (PDF, 91.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:39:10 91.KB 68 razy
72 rys 8_K.pdf (PDF, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:39:24 105KB 37 razy
73 rys 9_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:39:36 103KB 185 razy
74 rys 10_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:39:50 103KB 30 razy
75 rys 11_K.pdf (PDF, 156KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:40:03 156KB 40 razy
76 rys 12_K.pdf (PDF, 151KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:40:16 151KB 93 razy
77 rys 13_K.pdf (PDF, 154KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:40:31 154KB 41 razy
78 rys 14_K.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:40:44 116KB 45 razy
79 rys 15_K.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:46:42 126KB 80 razy
80 rys 16_K.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:52:50 118KB 44 razy
81 rys 17_K.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:53:11 114KB 77 razy
82 rys 18_K.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:53:30 114KB 94 razy
83 rys 19_K.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:53:44 123KB 39 razy
84 rys 20_K.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:53:56 145KB 39 razy
85 rys 21_K.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:54:10 125KB 38 razy
86 rys 22_K.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:55:19 164KB 52 razy
87 rys 23_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:55:34 103KB 41 razy
88 rys 24_K.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:55:47 99.KB 32 razy
89 rys 25_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:56:14 103KB 45 razy
90 rys 26_K.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:56:36 106KB 43 razy
91 rys 27_K.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:57:00 100KB 39 razy
92 rys 28_K.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:57:21 100KB 43 razy
93 rys 29_K.pdf (PDF, 152KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:57:44 152KB 33 razy
94 rys 30_K.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:58:03 163KB 38 razy
95 rys 31_K.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:58:43 125KB 41 razy
96 rys 32_K.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:59:01 121KB 49 razy
97 rys 33_K.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:59:19 121KB 38 razy
98 rys 34_K.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:59:37 120KB 38 razy
99 rys 35_K.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 13:59:56 124KB 40 razy
100 rys 36_K.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:00:14 107KB 131 razy
101 rys 37_K.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:00:33 107KB 42 razy
102 2-Opis techniczny.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:02:09 49.KB 54 razy
103 3-Plan-drogi.pdf (PDF, 834KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:02:21 834KB 42 razy
104 4-Przekrój normalny I-I.pdf (PDF, 291KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:02:51 291KB 142 razy
105 5-Przekrój normalny II-II.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:03:18 104KB 92 razy
106 6-Szczegół 1.pdf (PDF, 143KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:03:35 143KB 34 razy
107 D_00_00_00_00_Wymagania_ogolne.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:04:37 118KB 75 razy
108 D_01_01_01_Odtworzenie_wyznaczenie_trasy_i_punktow_wys..pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:11:53 49.KB 81 razy
109 D_01_02_02_Zdjecie_warstwy_humusu.pdf (PDF, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:12:11 40.KB 45 razy
110 D_01_02_04_Rozbiorka_elementow_drog_i_ulic.pdf (PDF, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:13:58 36.KB 44 razy
111 D_02_01_01_Wykonanie_wykopow.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:17:43 52.KB 50 razy
112 D_02_03_01_Wykonanie_nasypow.pdf (PDF, 79.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:18:09 79.KB 38 razy
113 D_04_01_01_Profilowanie_i_zageszczanie_podłoza.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:18:27 45.KB 34 razy
114 D_04_02_01_Warstwa_odsaczajaca.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:19:02 55.KB 214 razy
115 D_04_04_02_Podbudowa_KLSM.pdf (PDF, 406KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:19:24 406KB 41 razy
116 D_04_05_01_Ulepszone_podłoze_z_gruntu_stabilizowanego_mech.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:19:38 87.KB 142 razy
117 D_08_01_01_Krawezniki_Oporniki_betonowe.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:19:53 116KB 48 razy
118 D_08_02_02_Nawierzchnia_z_kostki_brukowej_betonowej.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:20:09 63.KB 203 razy
119 D_08_03_01_Obrzeza_betonowe.pdf (PDF, 50.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:20:23 50.KB 47 razy
120 G_G_00_12_01_Pomiar_powykonawczy_zrealizowanych_obiektow.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:20:39 64.KB 94 razy
121 Str. tyt. Żnin_sst_drogi.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:20:53 24.KB 40 razy
122 1g Żnin.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:24:18 163KB 109 razy
123 2g Żnin.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:24:42 389KB 80 razy
124 3g Żnin.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:24:55 113KB 39 razy
125 opis gaz Żnin.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:25:09 22.KB 127 razy
126 1w Żnin.pdf (PDF, 197KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:25:30 197KB 98 razy
127 2w Żnin.pdf (PDF, 334KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:25:44 334KB 40 razy
128 3w Żnin.pdf (PDF, 325KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:26:03 325KB 40 razy
129 4w Żnin.pdf (PDF, 329KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:26:25 329KB 30 razy
130 5w Żnin.pdf (PDF, 157KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:26:40 157KB 45 razy
131 6w Żnin.pdf (PDF, 209KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:26:59 209KB 39 razy
132 opis wentylacja Żnin.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:27:13 64.KB 110 razy
133 1co Żnin.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:30:01 170KB 43 razy
134 2co Żnin.pdf (PDF, 791KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:30:15 791KB 73 razy
135 charakterystyka Żnin.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:30:32 37.KB 222 razy
136 opis co Żnin.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:30:48 37.KB 30 razy
137 1wk Żnin.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:31:11 198KB 35 razy
138 2wk Żnin.pdf (PDF, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:31:32 285KB 36 razy
139 3wk Żnin.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:31:48 167KB 110 razy
140 4wk Żnin.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:32:19 124KB 60 razy
141 5wk Żnin.pdf (PDF, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:32:43 128KB 88 razy
142 6wk Żnin.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:34:23 112KB 33 razy
143 opis wk Żnin.pdf (PDF, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:34:42 46.KB 42 razy
144 23_01_2018_14_35_18_1WK ŻNIN.pdf (PDF, 992KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:35:18 992KB 59 razy
145 23_01_2018_14_35_34_2WK ŻNIN.pdf (PDF, 688KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:35:34 688KB 120 razy
146 23_01_2018_14_35_51_3WK ŻNIN.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:35:51 141KB 44 razy
147 23_01_2018_14_36_09_4WK ŻNIN.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:36:09 161KB 88 razy
148 23_01_2018_14_36_28_opis WK ŻNIN.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:36:28 93.KB 32 razy
149 Żnin STWiOR sanitarne.pdf (PDF, 323KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:37:51 323KB 52 razy
150 PB-cz_opisowa.pdf (PDF, 8.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:41:34 8.0MB 151 razy
151 PB-rys_1.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:41:56 1.5MB 37 razy
152 PB-rys_2.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:43:39 1.1MB 66 razy
153 PB-rys_3.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:45:26 170KB 46 razy
154 PB-rys_4.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:50:08 126KB 38 razy
155 ST-przył_KD.pdf (PDF, 835KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:50:21 835KB 112 razy
156 SPECYFIKACJA_ELE.doc (DOC, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:51:17 285KB 91 razy
157 SPECYFIKACJA_ELE.pdf (PDF, 310KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:51:32 310KB 219 razy
158 Kolor CAD-0523.jpg (JPG, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:51:49 2.6MB 43 razy
159 Kolor CAD-0524.jpg (JPG, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:52:05 1.7MB 48 razy
160 plot.log (LOG, 1.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:52:21 1.0KB 39 razy
161 PZS_OŚWIETLENIE.bak (BAK, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:52:41 127KB 33 razy
162 PZS_OŚWIETLENIE.dwg (DWG, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:53:07 126KB 39 razy
163 PZS_OŚWIETLENIE_RYS. E.15.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 14:59:00 1.4MB 96 razy
164 23_01_2018_15_11_05_plot.log (LOG, 1.4KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:11:05 1.4KB 28 razy
165 ŻNIN_BIOZ_ELE.doc (DOC, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:11:21 52KB 50 razy
166 ŻNIN_ELE_RYS.E.01.pdf (PDF, 219KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:11:43 219KB 57 razy
167 ŻNIN_ELE_RYS.E.02.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:12:06 316KB 90 razy
168 ŻNIN_ELE_RYS.E.03.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:12:59 303KB 61 razy
169 ŻNIN_ELE_RYS.E.04.pdf (PDF, 178KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:14:22 178KB 79 razy
170 ŻNIN_ELE_RYS.E.05.pdf (PDF, 194KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:15:01 194KB 45 razy
171 ŻNIN_ELE_RYS.E.06.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:15:19 176KB 78 razy
172 ŻNIN_ELE_RYS.E.07.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:17:54 109KB 91 razy
173 ŻNIN_ELE_RYS.E.08.pdf (PDF, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:18:13 111KB 43 razy
174 ŻNIN_ELE_RYS.E.09.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:18:36 126KB 41 razy
175 ŻNIN_ELE_RYS.E.10.pdf (PDF, 133KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:18:59 133KB 125 razy
176 ŻNIN_ELE_RYS.E.11.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:19:20 144KB 128 razy
177 ŻNIN_ELE_RYS.E.12.pdf (PDF, 92.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:19:52 92.KB 41 razy
178 ŻNIN_ELE_RYS.E.13.pdf (PDF, 97.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:20:21 97.KB 87 razy
179 ŻNIN_ELE_RYS.E.14.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:20:49 134KB 40 razy
180 ŻNIN_ELE_RYS.E.16.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:21:24 120KB 175 razy
181 ŻNIN_OBL. ODGR..pdf (PDF, 905KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:21:45 905KB 101 razy
182 ŻNIN_OPIS_ELE.doc (DOC, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:22:06 117KB 63 razy
183 ŻNIN_OPIS_ELE.pdf (PDF, 399KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:22:32 399KB 61 razy
184 ŻNIN_PROT. ZUD.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:23:00 1.3MB 43 razy
185 ŻNIN_PROT_ZUD.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:23:41 1.3MB 28 razy
186 ŻNIN_ROZDZ_ELE.bak (BAK, 382KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:24:00 382KB 27 razy
187 ŻNIN_ROZDZ_ELE.dwg (DWG, 380KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:24:21 380KB 39 razy
188 ŻNIN_RZUTY _ELE.bak (BAK, 450KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:25:08 450KB 30 razy
189 ŻNIN_RZUTY _ELE.dwg (DWG, 446KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:25:28 446KB 43 razy
190 ŻNIN_STR_ELE.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:25:45 45.KB 43 razy
191 ŻNIN_WAR_ENEA.pdf (PDF, 7.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-23 15:26:09 7.1MB 68 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 359KB) 2018-02-14 15:25:33 359KB 173 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf (PDF, 550KB) 2018-03-27 16:41:35 550KB 128 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 771KB) 2018-05-02 13:52:38 771KB 65 razy
2 Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf (PDF, 1.2MB) 2018-09-24 11:19:00 1.2MB 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 23-01-2018 10:53:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 23-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 24-09-2018 11:21:34