Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 oGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (PDF, 4.8MB) 2017-10-13 12:23:17 4.8MB 0 razy
2 13_10_2017_12_46_11_oGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (PDF, 4.8MB) 2017-10-13 12:46:11 4.8MB 200 razy
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (PDF, 844KB) 2017-10-31 14:08:51 844KB 133 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 14.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:48:45 14.MB 103 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..docx (DOCX, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:49:46 22.KB 67 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ.docx (DOCX, 47KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:49:55 47KB 71 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:50:04 12.KB 47 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:50:14 32KB 64 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (PDF, 5.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:50:24 5.4MB 86 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:50:33 9.7KB 64 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ.odt (ODT, 8.8KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:50:48 8.8KB 49 razy
9 2pprzylacze_1_przedmiar_janickiego_znin.ath (ATH, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:56:15 11.KB 71 razy
10 2psiec_kosztorys_janickiego_znin.ath (ATH, 8.2KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:56:31 8.2KB 89 razy
11 agador_znin_po_rozdziale_1.ath (ATH, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:56:41 11.KB 79 razy
12 agador_znin_po_rozdziale_2.ath (ATH, 9.6KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:56:50 9.6KB 61 razy
13 blok_mieszkalny_elektryka_aktualny_18_09_2017.ATH (ATH, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:57:01 47.KB 71 razy
14 blok_mieszkalny_elektryka_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 7.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:57:15 7.0KB 61 razy
15 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017.ATH (ATH, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:57:41 57.KB 70 razy
16 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 10.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:57:50 10.KB 74 razy
17 znin_jani_co_przedmiar.ath (ATH, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:58:02 18.KB 63 razy
18 znin_jani_gaz_przedmiar.ath (ATH, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:58:14 19.KB 69 razy
19 znin_jani_przyl_wk_przedmiar.ath (ATH, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:58:24 31.KB 81 razy
20 znin_jani_siec_wk_przedmiar.ath (ATH, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:58:34 39.KB 84 razy
21 znin_jani_wentyl_przedmiar.ath (ATH, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:58:43 20.KB 66 razy
22 znin_jani_wod_kan_przedmiar.ath (ATH, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 12:58:52 54.KB 75 razy
23 2-Opis techniczny.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:34:14 49.KB 75 razy
24 3-Plan-drogi.pdf (PDF, 834KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:34:32 834KB 62 razy
25 4-Przekrój normalny I-I.pdf (PDF, 291KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:34:47 291KB 46 razy
26 5-Przekrój normalny II-II.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:35:02 104KB 57 razy
27 6-Szczegół 1.pdf (PDF, 143KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:35:59 143KB 43 razy
28 D_00_00_00_00_Wymagania_ogolne.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:36:45 118KB 51 razy
29 D_01_01_01_Odtworzenie_wyznaczenie_trasy_i_punktow_wys..pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:37:28 49.KB 45 razy
30 D_01_02_02_Zdjecie_warstwy_humusu.pdf (PDF, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:38:18 40.KB 47 razy
31 D_01_02_04_Rozbiorka_elementow_drog_i_ulic.pdf (PDF, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:38:47 36.KB 64 razy
32 D_02_01_01_Wykonanie_wykopow.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:39:49 52.KB 69 razy
33 D_02_03_01_Wykonanie_nasypow.pdf (PDF, 79.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:40:09 79.KB 75 razy
34 D_04_01_01_Profilowanie_i_zageszczanie_podłoza.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:41:04 45.KB 52 razy
35 D_04_02_01_Warstwa_odsaczajaca.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:41:29 55.KB 51 razy
36 D_04_04_02_Podbudowa_KLSM.pdf (PDF, 406KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:42:55 406KB 47 razy
37 D_04_05_01_Ulepszone_podłoze_z_gruntu_stabilizowanego_mech.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:43:17 87.KB 65 razy
38 D_08_01_01_Krawezniki_Oporniki_betonowe.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:44:26 116KB 55 razy
39 D_08_02_02_Nawierzchnia_z_kostki_brukowej_betonowej.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:45:35 63.KB 77 razy
40 D_08_03_01_Obrzeza_betonowe.pdf (PDF, 50.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:46:08 50.KB 54 razy
41 G_G_00_12_01_Pomiar_powykonawczy_zrealizowanych_obiektow.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:46:49 64.KB 48 razy
42 Str. tyt. Żnin_sst_drogi.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:47:31 24.KB 51 razy
43 plot.log (LOG, 1.4KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:48:36 1.4KB 56 razy
44 ŻNIN_BIOZ_ELE.doc (DOC, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:48:54 52KB 57 razy
45 ŻNIN_ELE_RYS.E.01.pdf (PDF, 219KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:49:45 219KB 66 razy
46 ŻNIN_ELE_RYS.E.02.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:50:09 316KB 61 razy
47 ŻNIN_ELE_RYS.E.03.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:50:31 303KB 58 razy
48 ŻNIN_ELE_RYS.E.04.pdf (PDF, 178KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:50:50 178KB 48 razy
49 ŻNIN_ELE_RYS.E.05.pdf (PDF, 194KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:51:11 194KB 68 razy
50 ŻNIN_ELE_RYS.E.06.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:51:34 176KB 183 razy
51 ŻNIN_ELE_RYS.E.07.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:51:51 109KB 51 razy
52 ŻNIN_ELE_RYS.E.08.pdf (PDF, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:52:41 111KB 49 razy
53 ŻNIN_ELE_RYS.E.09.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:53:09 126KB 42 razy
54 ŻNIN_ELE_RYS.E.10.pdf (PDF, 133KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:53:44 133KB 57 razy
55 ŻNIN_ELE_RYS.E.11.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:54:06 144KB 62 razy
56 ŻNIN_ELE_RYS.E.12.pdf (PDF, 92.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:54:26 92.KB 98 razy
57 ŻNIN_ELE_RYS.E.13.pdf (PDF, 97.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:55:01 97.KB 41 razy
58 ŻNIN_ELE_RYS.E.14.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:55:22 134KB 58 razy
59 ŻNIN_ELE_RYS.E.16.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:55:48 120KB 78 razy
60 ŻNIN_OBL. ODGR..pdf (PDF, 905KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:56:24 905KB 56 razy
61 ŻNIN_OPIS_ELE.doc (DOC, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:56:58 117KB 43 razy
62 ŻNIN_OPIS_ELE.pdf (PDF, 399KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:57:21 399KB 48 razy
63 ŻNIN_PROT. ZUD.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:57:55 1.3MB 71 razy
64 ŻNIN_PROT_ZUD.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:58:37 1.3MB 34 razy
65 ŻNIN_ROZDZ_ELE.bak (BAK, 382KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:59:08 382KB 48 razy
66 ŻNIN_ROZDZ_ELE.dwg (DWG, 380KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:59:26 380KB 52 razy
67 ŻNIN_RZUTY _ELE.bak (BAK, 450KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 21:59:51 450KB 55 razy
68 ŻNIN_RZUTY _ELE.dwg (DWG, 446KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:01:01 446KB 40 razy
69 ŻNIN_STR_ELE.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:02:45 45.KB 154 razy
70 ŻNIN_WAR_ENEA.pdf (PDF, 7.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:04:01 7.1MB 61 razy
71 Kolor CAD-0523.jpg (JPG, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:04:46 2.6MB 53 razy
72 Kolor CAD-0524.jpg (JPG, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:05:36 1.7MB 65 razy
73 13_10_2017_22_06_02_plot.log (LOG, 1.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:06:02 1.0KB 43 razy
74 PZS_OŚWIETLENIE.bak (BAK, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:06:32 127KB 35 razy
75 PZS_OŚWIETLENIE.dwg (DWG, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:06:49 126KB 44 razy
76 PZS_OŚWIETLENIE_RYS. E.15.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:07:26 1.4MB 75 razy
77 SPECYFIKACJA_ELE.doc (DOC, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:08:05 285KB 54 razy
78 SPECYFIKACJA_ELE.pdf (PDF, 310KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-13 22:08:25 310KB 236 razy
79 1g Żnin.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:16:52 163KB 63 razy
80 2g Żnin.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:17:12 389KB 47 razy
81 3g Żnin.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:17:27 113KB 49 razy
82 opis gaz Żnin.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:18:34 22.KB 293 razy
83 1w Żnin.pdf (PDF, 197KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:19:04 197KB 55 razy
84 2w Żnin.pdf (PDF, 334KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:19:23 334KB 54 razy
85 3w Żnin.pdf (PDF, 325KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:19:39 325KB 50 razy
86 4w Żnin.pdf (PDF, 329KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:19:59 329KB 40 razy
87 5w Żnin.pdf (PDF, 157KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:20:24 157KB 42 razy
88 6w Żnin.pdf (PDF, 209KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:20:48 209KB 49 razy
89 opis wentylacja Żnin.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:21:23 64.KB 131 razy
90 1co Żnin.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:21:54 170KB 47 razy
91 2co Żnin.pdf (PDF, 791KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:22:40 791KB 44 razy
92 charakterystyka Żnin.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:23:05 37.KB 190 razy
93 opis co Żnin.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:23:31 37.KB 43 razy
94 1wk Żnin.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:24:06 198KB 47 razy
95 2wk Żnin.pdf (PDF, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:24:22 285KB 41 razy
96 3wk Żnin.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:24:50 167KB 39 razy
97 4wk Żnin.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:25:14 124KB 39 razy
98 5wk Żnin.pdf (PDF, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:25:41 128KB 42 razy
99 6wk Żnin.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:26:01 112KB 40 razy
100 opis wk Żnin.pdf (PDF, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:26:22 46.KB 40 razy
101 15_10_2017_13_26_52_1WK ŻNIN.pdf (PDF, 992KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:26:52 992KB 43 razy
102 15_10_2017_13_27_10_2WK ŻNIN.pdf (PDF, 688KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:27:10 688KB 38 razy
103 15_10_2017_13_27_27_3WK ŻNIN.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:27:27 141KB 37 razy
104 15_10_2017_13_27_45_4WK ŻNIN.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:27:45 161KB 47 razy
105 15_10_2017_13_28_14_opis WK ŻNIN.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:28:14 93.KB 83 razy
106 Żnin STWiOR sanitarne.pdf (PDF, 323KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:28:47 323KB 49 razy
107 PB-cz_opisowa.pdf (PDF, 8.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:29:54 8.0MB 93 razy
108 PB-rys_1.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:30:21 1.5MB 47 razy
109 PB-rys_2.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:30:41 1.1MB 52 razy
110 PB-rys_3.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:31:05 170KB 46 razy
111 PB-rys_4.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:31:24 126KB 62 razy
112 ST-przył_KD.pdf (PDF, 835KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:31:43 835KB 60 razy
113 Spec.Tech.- Żnin komunalny..pdf (PDF, 601KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:33:25 601KB 50 razy
114 Str. tyt. Żnin BK st.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:33:42 25.KB 35 razy
115 1 Żnin bud. komun. arch - str.tyt..pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:35:16 25.KB 38 razy
116 2 Żnin bud. komun.arch - Spis zaw. teczki.pdf (PDF, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:35:32 21.KB 40 razy
117 3 Żnin -bud. komunalny - arch. 0pis tech.zag.terenu i budynku.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:36:07 100KB 44 razy
118 Żnin bud. komun. - Opis do proj. placu zabaw.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:36:29 29.KB 35 razy
119 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny do projektu zieleni.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:37:02 31.KB 36 razy
120 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny osłony śmietnika.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:37:22 25.KB 44 razy
121 Żnin bud. komun. arch - rys 1.pdf (PDF, 895KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:39:20 895KB 48 razy
122 Żnin bud. komun.arch - rys 2.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:39:42 102KB 42 razy
123 Żnin bud. komun.arch - rys 4.pdf (PDF, 657KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:40:38 657KB 38 razy
124 Żnin bud.komun.arch - rys 3.pdf (PDF, 669KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:41:49 669KB 36 razy
125 Żnin bud.komun.arch - rys 5.pdf (PDF, 631KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:42:21 631KB 37 razy
126 Żnin bud.komun.arch - rys 6.pdf (PDF, 927KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:43:04 927KB 42 razy
127 Żnin bud.komun.arch - rys 7.pdf (PDF, 632KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:43:21 632KB 37 razy
128 Żnin bud.komun.arch - rys 8.pdf (PDF, 314KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:44:14 314KB 42 razy
129 Żnin bud.komun.arch - rys 9.pdf (PDF, 329KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:44:45 329KB 45 razy
130 Żnin bud.komun.arch - rys 10.pdf (PDF, 227KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:45:40 227KB 42 razy
131 Żnin bud.komun.arch - rys 11.pdf (PDF, 905KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:46:08 905KB 35 razy
132 Żnin bud.komun.arch - rys 19.pdf (PDF, 729KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:46:30 729KB 35 razy
133 Żnin bud.komun.arch - rys 20.pdf (PDF, 499KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:47:01 499KB 36 razy
134 Żnin bud.komun.arch. - rys 17.pdf (PDF, 803KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:47:34 803KB 49 razy
135 Żnin bud.komun.arch. - rys 12.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:48:00 1.0MB 42 razy
136 Żnin bud.komun.arch. - rys 13.pdf (PDF, 808KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:48:50 808KB 43 razy
137 Żnin bud.komun.arch. - rys 14.pdf (PDF, 806KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:49:22 806KB 44 razy
138 Żnin bud.komun.arch. - rys 15.pdf (PDF, 844KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:49:49 844KB 46 razy
139 Żnin bud.komun.arch. - rys 16.pdf (PDF, 750KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:50:20 750KB 39 razy
140 Żnin bud.komun.arch. - rys 18.pdf (PDF, 706KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:50:56 706KB 38 razy
141 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 1z.pdf (PDF, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:51:42 2.7MB 42 razy
142 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 2z.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:52:08 2.8MB 41 razy
143 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 3z.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:52:51 1.8MB 38 razy
144 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 4z.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:53:16 1.6MB 36 razy
145 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 5z.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:53:55 1.0MB 38 razy
146 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 6z.pdf (PDF, 332KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:54:45 332KB 33 razy
147 opis_konstrukcja_Żnin.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:55:26 78.KB 52 razy
148 rys 1_K.pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:55:48 229KB 34 razy
149 rys 2_K.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:56:21 131KB 43 razy
150 rys 3_K.pdf (PDF, 158KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:56:47 158KB 34 razy
151 rys 4_K.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:57:19 160KB 35 razy
152 rys 5_K.pdf (PDF, 150KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:57:56 150KB 30 razy
153 rys 6_K.pdf (PDF, 264KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:58:15 264KB 34 razy
154 rys 7_K.pdf (PDF, 91.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:58:39 91.KB 32 razy
155 rys 8_K.pdf (PDF, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:59:12 105KB 36 razy
156 rys 9_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:59:35 103KB 32 razy
157 rys 10_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 13:59:54 103KB 33 razy
158 rys 11_K.pdf (PDF, 156KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:00:28 156KB 31 razy
159 rys 12_K.pdf (PDF, 151KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:00:53 151KB 34 razy
160 rys 13_K.pdf (PDF, 154KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:01:19 154KB 35 razy
161 rys 14_K.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:01:49 116KB 39 razy
162 rys 15_K.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:02:15 126KB 35 razy
163 rys 16_K.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:02:58 118KB 45 razy
164 rys 17_K.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:03:24 114KB 45 razy
165 rys 18_K.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:03:49 114KB 37 razy
166 rys 19_K.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:04:18 123KB 39 razy
167 rys 20_K.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:04:47 145KB 36 razy
168 rys 21_K.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:05:16 125KB 42 razy
169 rys 22_K.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:06:06 164KB 38 razy
170 rys 23_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:06:28 103KB 47 razy
171 rys 24_K.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:07:10 99.KB 37 razy
172 rys 25_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:07:33 103KB 38 razy
173 rys 26_K.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:07:54 106KB 33 razy
174 rys 27_K.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:08:24 100KB 43 razy
175 rys 28_K.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:08:56 100KB 33 razy
176 rys 29_K.pdf (PDF, 152KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:09:38 152KB 31 razy
177 rys 30_K.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:10:05 163KB 32 razy
178 rys 31_K.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:41:16 125KB 33 razy
179 rys 32_K.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:41:41 121KB 33 razy
180 rys 33_K.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:42:08 121KB 36 razy
181 rys 34_K.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:42:34 120KB 39 razy
182 rys 35_K.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:43:02 124KB 35 razy
183 rys 36_K.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:43:31 107KB 41 razy
184 rys 37_K.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:43:53 107KB 52 razy
185 Żnin bud. komunalny - Skład zespołu autorskiego.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-15 14:44:18 24.KB 79 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 291KB) 2017-10-27 13:31:52 291KB 119 razy
2 Modyfikacja treści SIWZ ...pdf (PDF, 607KB) 2017-10-31 14:16:12 607KB 135 razy
3 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy aktualny.docx (DOCX, 22.KB) 2017-10-31 14:18:17 22.KB 110 razy
4 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy aktualny.pdf (PDF, 5.4MB) 2017-10-31 14:25:34 5.4MB 116 razy
5 Wyjaśnienia tresci SIWZ.pdf (PDF, 6.2MB) 2017-11-14 09:28:57 6.2MB 130 razy
6 Geologia opis.pdf (PDF, 5.9MB) 2017-11-14 09:29:54 5.9MB 113 razy
7 Geologia zał. 1.2.pdf (PDF, 712KB) 2017-11-14 09:30:14 712KB 97 razy
8 Geologia zał.2 i 3.pdf (PDF, 749KB) 2017-11-14 09:30:30 749KB 93 razy
9 Geologia zał.4.pdf (PDF, 430KB) 2017-11-14 09:30:48 430KB 107 razy
10 Geologia zał.5.pdf (PDF, 364KB) 2017-11-14 09:31:09 364KB 82 razy
11 PR_Budynek wielor. w Zninie zamienny.prd (PRD, 107KB) 2017-11-14 09:31:50 107KB 13 razy
12 PR_Budynek wielor. w Żninie zamienny.pdf (PDF, 470KB) 2017-11-14 09:32:13 470KB 14 razy
13 Przykłądowa treść gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.pdf (PDF, 832KB) 2017-11-14 09:32:40 832KB 100 razy
14 PR_Budynek wielor. w Żninie zamienny1.pdf (PDF, 340KB) 2017-11-14 15:20:03 340KB 100 razy
15 PR_Budynek wielor1.ath (ATH, 62.KB) 2017-11-14 15:20:24 62.KB 105 razy
16 Modyfikacja treści SIWZ...pdf (PDF, 287KB) 2017-11-15 15:43:01 287KB 118 razy
17 Modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu.pdf (PDF, 288KB) 2017-11-17 10:31:50 288KB 105 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 256KB) 2017-10-27 13:16:55 256KB 127 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ...pdf (PDF, 145KB) 2017-11-15 15:37:46 145KB 98 razy
3 17_11_2017_09_39_44_Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf (PDF, 143KB) 2017-11-17 09:39:44 143KB 117 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert..pdf (PDF, 258KB) 2017-11-23 15:30:45 258KB 213 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 483KB) 2017-12-04 13:22:38 483KB 142 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 464KB) 2018-01-22 12:14:27 464KB 90 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 13-10-2017 12:23:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 22-01-2018 12:14:27