Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (PDF, 4.3MB) 2017-08-09 09:47:26 4.3MB 27 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2017-08-09 09:47:26 14.MB 50 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx 2017-08-09 09:48:28 22.KB 34 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx 2017-08-09 09:49:39 47.KB 34 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt 2017-08-09 09:50:38 12.KB 34 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc 2017-08-09 09:51:11 32KB 36 razy
6 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt 2017-08-09 09:51:41 9.7KB 33 razy
7 Załącznik Nr 7 do SIWZ- Grupa kapitałowa.odt 2017-08-09 09:51:51 8.9KB 35 razy
8 Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf 2017-08-09 10:19:55 6.0MB 38 razy
9 Spec.Tech.- Żnin komunalny..pdf 2017-08-09 10:21:26 601KB 49 razy
10 Str. tyt. Żnin BK st.pdf 2017-08-09 10:21:35 25.KB 37 razy
11 1 Żnin bud. komun. arch - str.tyt..pdf 2017-08-09 10:23:15 25.KB 33 razy
12 2 Żnin bud. komun.arch - Spis zaw. teczki.pdf 2017-08-09 10:23:24 21.KB 34 razy
13 3 Żnin -bud. komunalny - arch. 0pis tech.zag.terenu i budynku.pdf 2017-08-09 10:23:33 100KB 36 razy
14 Żnin bud. komun. - Opis do proj. placu zabaw.pdf 2017-08-09 10:23:57 29.KB 33 razy
15 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny do projektu zieleni.pdf 2017-08-09 10:24:06 31.KB 31 razy
16 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny osłony śmietnika.pdf 2017-08-09 10:24:17 25.KB 32 razy
17 Żnin bud. komun. arch - rys 1.pdf 2017-08-09 10:30:00 895KB 37 razy
18 Żnin bud. komun.arch - rys 2.pdf 2017-08-09 10:30:09 102KB 35 razy
19 Żnin bud. komun.arch - rys 4.pdf 2017-08-09 10:30:23 657KB 34 razy
20 Żnin bud.komun.arch - rys 3.pdf 2017-08-09 10:30:39 669KB 35 razy
21 Żnin bud.komun.arch - rys 5.pdf 2017-08-09 10:30:48 631KB 32 razy
22 Żnin bud.komun.arch - rys 6.pdf 2017-08-09 10:30:58 927KB 33 razy
23 Żnin bud.komun.arch - rys 7.pdf 2017-08-09 10:31:09 632KB 33 razy
24 Żnin bud.komun.arch - rys 8.pdf 2017-08-09 10:31:18 314KB 36 razy
25 Żnin bud.komun.arch - rys 9.pdf 2017-08-09 10:31:49 329KB 31 razy
26 Żnin bud.komun.arch - rys 10.pdf 2017-08-09 10:31:59 227KB 32 razy
27 Żnin bud.komun.arch - rys 11.pdf 2017-08-09 10:32:11 905KB 33 razy
28 Żnin bud.komun.arch - rys 19.pdf 2017-08-09 10:32:25 729KB 33 razy
29 Żnin bud.komun.arch - rys 20.pdf 2017-08-09 10:32:38 499KB 31 razy
30 Żnin bud.komun.arch. - rys 17.pdf 2017-08-09 10:32:50 803KB 31 razy
31 Żnin bud.komun.arch. - rys 12.pdf 2017-08-09 10:33:03 1.0MB 31 razy
32 Żnin bud.komun.arch. - rys 13.pdf 2017-08-09 10:33:16 808KB 31 razy
33 Żnin bud.komun.arch. - rys 14.pdf 2017-08-09 10:33:29 806KB 33 razy
34 Żnin bud.komun.arch. - rys 15.pdf 2017-08-09 10:33:42 844KB 32 razy
35 Żnin bud.komun.arch. - rys 16.pdf 2017-08-09 10:35:43 750KB 33 razy
36 Żnin bud.komun.arch. - rys 18.pdf 2017-08-09 10:35:56 706KB 31 razy
37 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 1z.pdf 2017-08-09 10:36:48 2.7MB 32 razy
38 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 2z.pdf 2017-08-09 10:37:03 2.8MB 32 razy
39 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 3z.pdf 2017-08-09 10:37:42 1.8MB 31 razy
40 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 4z.pdf 2017-08-09 10:38:07 1.6MB 31 razy
41 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 5z.pdf 2017-08-09 10:38:19 1.0MB 32 razy
42 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 6z.pdf 2017-08-09 10:38:31 332KB 31 razy
43 opis_konstrukcja_Żnin.pdf 2017-08-09 10:42:51 78.KB 31 razy
44 rys 1_K.pdf 2017-08-09 10:43:04 229KB 31 razy
45 rys 2_K.pdf 2017-08-09 10:43:18 131KB 30 razy
46 rys 3_K.pdf 2017-08-09 10:43:30 158KB 34 razy
47 rys 4_K.pdf 2017-08-09 10:43:44 160KB 34 razy
48 rys 5_K.pdf 2017-08-09 10:43:56 150KB 31 razy
49 rys 6_K.pdf 2017-08-09 10:44:08 264KB 32 razy
50 rys 7_K.pdf 2017-08-09 10:44:23 91.KB 31 razy
51 rys 8_K.pdf 2017-08-09 10:44:34 105KB 29 razy
52 rys 9_K.pdf 2017-08-09 10:44:46 103KB 30 razy
53 rys 10_K.pdf 2017-08-09 10:44:58 103KB 30 razy
54 rys 11_K.pdf 2017-08-09 10:45:16 156KB 29 razy
55 rys 12_K.pdf 2017-08-09 10:45:31 151KB 29 razy
56 rys 13_K.pdf 2017-08-09 10:45:46 154KB 29 razy
57 rys 14_K.pdf 2017-08-09 10:46:02 116KB 29 razy
58 rys 15_K.pdf 2017-08-09 10:46:26 126KB 30 razy
59 rys 16_K.pdf 2017-08-09 10:46:41 118KB 29 razy
60 rys 17_K.pdf 2017-08-09 10:47:09 114KB 29 razy
61 rys 18_K.pdf 2017-08-09 10:47:33 114KB 30 razy
62 rys 19_K.pdf 2017-08-09 10:47:53 123KB 31 razy
63 rys 20_K.pdf 2017-08-09 10:48:12 145KB 29 razy
64 rys 21_K.pdf 2017-08-09 10:48:40 125KB 30 razy
65 rys 22_K.pdf 2017-08-09 10:48:52 164KB 29 razy
66 rys 23_K.pdf 2017-08-09 11:13:28 103KB 29 razy
67 rys 24_K.pdf 2017-08-09 11:14:44 99.KB 30 razy
68 rys 25_K.pdf 2017-08-09 11:15:00 103KB 29 razy
69 rys 26_K.pdf 2017-08-09 11:15:16 106KB 28 razy
70 rys 27_K.pdf 2017-08-09 11:15:31 100KB 30 razy
71 rys 28_K.pdf 2017-08-09 11:15:45 100KB 29 razy
72 rys 29_K.pdf 2017-08-09 11:15:59 152KB 29 razy
73 rys 30_K.pdf 2017-08-09 11:16:21 163KB 29 razy
74 rys 31_K.pdf 2017-08-09 11:17:11 125KB 29 razy
75 rys 32_K.pdf 2017-08-09 11:17:24 121KB 29 razy
76 rys 33_K.pdf 2017-08-09 11:17:41 121KB 29 razy
77 rys 34_K.pdf 2017-08-09 11:17:58 120KB 29 razy
78 rys 35_K.pdf 2017-08-09 11:18:18 124KB 29 razy
79 rys 36_K.pdf 2017-08-09 11:18:32 107KB 29 razy
80 rys 37_K.pdf 2017-08-09 11:18:47 107KB 29 razy
81 Żnin bud. komunalny - Skład zespołu autorskiego.pdf 2017-08-09 11:19:36 24.KB 28 razy
82 2-Opis techniczny.pdf 2017-08-09 11:20:16 49.KB 32 razy
83 3-Plan-drogi.pdf 2017-08-09 11:21:11 834KB 28 razy
84 4-Przekrój normalny I-I.pdf 2017-08-09 11:21:26 291KB 29 razy
85 5-Przekrój normalny II-II.pdf 2017-08-09 11:21:48 104KB 28 razy
86 6-Szczegół 1.pdf 2017-08-09 11:22:02 143KB 29 razy
87 Agador Żnin.PR.ATH (ATH, 21.KB) 2017-08-09 11:22:39 21.KB 4 razy
88 Znin_drogi_przed.pdf (PDF, 40.KB) 2017-08-09 11:22:53 40.KB 3 razy
89 D_00_00_00_00_Wymagania_ogolne.pdf 2017-08-09 11:25:46 118KB 28 razy
90 D_01_01_01_Odtworzenie_wyznaczenie_trasy_i_punktow_wys..pdf 2017-08-09 11:25:58 49.KB 29 razy
91 D_01_02_02_Zdjecie_warstwy_humusu.pdf 2017-08-09 11:26:10 40.KB 28 razy
92 D_01_02_04_Rozbiorka_elementow_drog_i_ulic.pdf 2017-08-09 11:26:36 36.KB 29 razy
93 D_02_01_01_Wykonanie_wykopow.pdf 2017-08-09 11:26:52 52.KB 28 razy
94 D_02_03_01_Wykonanie_nasypow.pdf 2017-08-09 11:27:27 79.KB 28 razy
95 D_04_01_01_Profilowanie_i_zageszczanie_podłoza.pdf 2017-08-09 11:27:41 45.KB 28 razy
96 D_04_02_01_Warstwa_odsaczajaca.pdf 2017-08-09 11:27:57 55.KB 29 razy
97 D_04_04_02_Podbudowa_KLSM.pdf 2017-08-09 11:28:34 406KB 29 razy
98 D_04_05_01_Ulepszone_podłoze_z_gruntu_stabilizowanego_mech.pdf 2017-08-09 11:28:48 87.KB 33 razy
99 D_08_01_01_Krawezniki_Oporniki_betonowe.pdf 2017-08-09 11:29:04 116KB 32 razy
100 D_08_02_02_Nawierzchnia_z_kostki_brukowej_betonowej.pdf 2017-08-09 11:29:38 63.KB 29 razy
101 D_08_03_01_Obrzeza_betonowe.pdf 2017-08-09 11:30:14 50.KB 31 razy
102 G_G_00_12_01_Pomiar_powykonawczy_zrealizowanych_obiektow.pdf 2017-08-09 11:30:29 64.KB 27 razy
103 Str. tyt. Żnin_sst_drogi.pdf 2017-08-09 11:30:44 24.KB 29 razy
104 plot.log 2017-08-09 11:49:54 1.4KB 28 razy
105 ŻNIN_BIOZ_ELE.doc 2017-08-09 11:50:17 52KB 28 razy
106 ŻNIN_ELE_RYS.E.01.pdf 2017-08-09 11:50:37 219KB 31 razy
107 ŻNIN_ELE_RYS.E.02.pdf 2017-08-09 11:50:52 316KB 30 razy
108 ŻNIN_ELE_RYS.E.03.pdf 2017-08-09 11:52:48 303KB 29 razy
109 ŻNIN_ELE_RYS.E.04.pdf 2017-08-09 11:53:03 178KB 30 razy
110 ŻNIN_ELE_RYS.E.05.pdf 2017-08-09 11:53:53 194KB 29 razy
111 ŻNIN_ELE_RYS.E.06.pdf 2017-08-09 11:54:08 176KB 28 razy
112 ŻNIN_ELE_RYS.E.07.pdf 2017-08-09 11:54:29 109KB 29 razy
113 ŻNIN_ELE_RYS.E.08.pdf 2017-08-09 11:54:46 111KB 29 razy
114 ŻNIN_ELE_RYS.E.09.pdf 2017-08-09 11:55:00 126KB 28 razy
115 ŻNIN_ELE_RYS.E.10.pdf 2017-08-09 11:55:22 133KB 28 razy
116 ŻNIN_ELE_RYS.E.11.pdf 2017-08-09 11:55:38 144KB 28 razy
117 ŻNIN_ELE_RYS.E.12.pdf 2017-08-09 11:55:53 92.KB 29 razy
118 ŻNIN_ELE_RYS.E.13.pdf 2017-08-09 11:56:08 97.KB 29 razy
119 ŻNIN_ELE_RYS.E.14.pdf 2017-08-09 11:56:31 134KB 28 razy
120 ŻNIN_ELE_RYS.E.16.pdf 2017-08-09 11:56:47 120KB 29 razy
121 ŻNIN_OBL. ODGR..pdf 2017-08-09 12:11:48 905KB 30 razy
122 ŻNIN_OPIS_ELE.doc 2017-08-09 12:12:17 117KB 28 razy
123 ŻNIN_OPIS_ELE.pdf 2017-08-09 12:12:38 399KB 28 razy
124 ŻNIN_PROT. ZUD.pdf 2017-08-09 12:12:56 1.3MB 28 razy
125 ŻNIN_PROT_ZUD.pdf 2017-08-09 12:13:15 1.3MB 29 razy
126 ŻNIN_ROZDZ_ELE.bak 2017-08-09 12:13:33 382KB 27 razy
127 ŻNIN_ROZDZ_ELE.dwg 2017-08-09 12:13:51 380KB 28 razy
128 ŻNIN_RZUTY _ELE.bak 2017-08-09 12:14:33 450KB 27 razy
129 ŻNIN_RZUTY _ELE.dwg 2017-08-09 12:14:57 446KB 28 razy
130 ŻNIN_STR_ELE.doc 2017-08-09 12:15:13 45.KB 29 razy
131 ŻNIN_WAR_ENEA.pdf 2017-08-09 12:15:31 7.1MB 28 razy
132 Kolor CAD-0523.jpg 2017-08-09 12:16:40 2.6MB 29 razy
133 Kolor CAD-0524.jpg 2017-08-09 12:16:57 1.7MB 29 razy
134 09_08_2017_12_17_12_plot.log 2017-08-09 12:17:12 1.0KB 27 razy
135 PZS_OŚWIETLENIE.bak 2017-08-09 12:17:26 127KB 29 razy
136 PZS_OŚWIETLENIE.dwg 2017-08-09 12:17:44 126KB 30 razy
137 PZS_OŚWIETLENIE_RYS. E.15.pdf 2017-08-09 12:18:02 1.4MB 29 razy
138 SPECYFIKACJA_ELE.doc 2017-08-09 12:18:31 285KB 28 razy
139 SPECYFIKACJA_ELE.pdf 2017-08-09 12:18:48 310KB 28 razy
140 1g Żnin.pdf 2017-08-09 14:22:19 163KB 30 razy
141 2g Żnin.pdf 2017-08-09 14:22:34 389KB 29 razy
142 3g Żnin.pdf 2017-08-09 14:22:54 113KB 28 razy
143 opis gaz Żnin.pdf 2017-08-09 14:23:10 22.KB 28 razy
144 1w Żnin.pdf 2017-08-09 14:23:29 197KB 29 razy
145 2w Żnin.pdf 2017-08-09 14:23:45 334KB 28 razy
146 3w Żnin.pdf 2017-08-09 14:24:12 325KB 29 razy
147 4w Żnin.pdf 2017-08-09 14:24:29 329KB 30 razy
148 5w Żnin.pdf 2017-08-09 14:24:50 157KB 29 razy
149 6w Żnin.pdf 2017-08-09 14:25:14 209KB 28 razy
150 opis wentylacja Żnin.pdf 2017-08-09 14:25:32 64.KB 28 razy
151 1co Żnin.pdf 2017-08-09 14:25:52 170KB 30 razy
152 2co Żnin.pdf 2017-08-09 14:26:09 791KB 29 razy
153 charakterystyka Żnin.pdf 2017-08-09 14:26:27 37.KB 28 razy
154 opis co Żnin.pdf 2017-08-09 14:26:45 37.KB 29 razy
155 1wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:27:17 198KB 28 razy
156 2wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:27:33 285KB 29 razy
157 3wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:27:55 167KB 29 razy
158 4wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:28:12 124KB 28 razy
159 5wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:28:33 128KB 29 razy
160 6wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:29:00 112KB 29 razy
161 opis wk Żnin.pdf 2017-08-09 14:29:34 46.KB 29 razy
162 09_08_2017_14_29_59_1WK ŻNIN.pdf 2017-08-09 14:29:59 992KB 29 razy
163 09_08_2017_14_30_16_2WK ŻNIN.pdf 2017-08-09 14:30:16 688KB 30 razy
164 09_08_2017_14_30_44_3WK ŻNIN.pdf 2017-08-09 14:30:44 141KB 28 razy
165 09_08_2017_14_31_06_4WK ŻNIN.pdf 2017-08-09 14:31:06 161KB 29 razy
166 09_08_2017_14_31_23_opis WK ŻNIN.pdf 2017-08-09 14:31:23 93.KB 29 razy
167 Żnin STWiOR sanitarne.pdf 2017-08-09 14:31:59 323KB 31 razy
168 PB-cz_opisowa.pdf 2017-08-09 14:39:13 8.0MB 31 razy
169 PB-rys_1.pdf 2017-08-09 14:39:31 1.5MB 30 razy
170 PB-rys_2.pdf 2017-08-09 14:39:54 1.1MB 29 razy
171 PB-rys_3.pdf 2017-08-09 14:40:13 170KB 28 razy
172 PB-rys_4.pdf 2017-08-09 14:40:34 126KB 29 razy
173 ST-przył_KD.pdf 2017-08-09 14:40:55 835KB 31 razy
174 Agador Żnin po rozdziale 1.prd 2017-08-09 22:36:05 39.KB 28 razy
175 Agador Żnin po rozdziale 2.prd 2017-08-09 22:37:12 34.KB 27 razy
176 Blok Mieszkalny Żnin.prd 2017-08-09 22:38:37 128KB 29 razy
177 (2p)PRZYŁĄCZE 1 przedmiar Janickiego ZNIN.prd 2017-08-09 22:39:09 35.KB 30 razy
178 (2p)SIEĆ kosztorys Janickiego ZNIN.prd 2017-08-09 22:39:41 28.KB 28 razy
179 znin jani co przedmiar.PRD 2017-08-09 22:40:19 22.KB 27 razy
180 znin jani gaz przedmiar.PRD 2017-08-09 22:40:45 24.KB 27 razy
181 znin jani przył wk przedmiar.PRD 2017-08-09 22:41:14 34.KB 27 razy
182 znin jani siec wk przedmiar.PRD 2017-08-09 22:41:42 42.KB 28 razy
183 znin jani wentyl przedmiar.PRD 2017-08-09 22:42:09 23.KB 27 razy
184 znin jani wod kan przedmiar.PRD 2017-08-09 22:42:43 56.KB 30 razy
185 Budynek wielorodzinny w Zninie BUDOWLANKA przedmiar.prd 2017-08-09 22:43:28 157KB 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 09-08-2017 09:44:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 09-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 09-08-2017 22:43:28