Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (PDF, 4.3MB) 2017-08-09 09:47:26 4.3MB 86 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 178KB) 2017-08-29 13:56:15 178KB 36 razy
3 04_09_2017_15_32_33_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 127KB) 2017-09-04 15:32:33 127KB 35 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 14.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:47:26 14.MB 78 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx (DOCX, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:48:28 22.KB 61 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx (DOCX, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:49:39 47.KB 53 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:50:38 12.KB 62 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:51:11 32KB 57 razy
6 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:51:41 9.7KB 52 razy
7 Załącznik Nr 7 do SIWZ- Grupa kapitałowa.odt (ODT, 8.9KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 09:51:51 8.9KB 54 razy
8 Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (PDF, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:19:55 6.0MB 57 razy
9 Spec.Tech.- Żnin komunalny..pdf (PDF, 601KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:21:26 601KB 86 razy
10 Str. tyt. Żnin BK st.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:21:35 25.KB 59 razy
11 1 Żnin bud. komun. arch - str.tyt..pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:23:15 25.KB 60 razy
12 2 Żnin bud. komun.arch - Spis zaw. teczki.pdf (PDF, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:23:24 21.KB 61 razy
13 3 Żnin -bud. komunalny - arch. 0pis tech.zag.terenu i budynku.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:23:33 100KB 64 razy
14 Żnin bud. komun. - Opis do proj. placu zabaw.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:23:57 29.KB 49 razy
15 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny do projektu zieleni.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:24:06 31.KB 50 razy
16 Żnin bud. komunal. - Opis techniczny osłony śmietnika.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:24:17 25.KB 47 razy
17 Żnin bud. komun. arch - rys 1.pdf (PDF, 895KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:30:00 895KB 70 razy
18 Żnin bud. komun.arch - rys 2.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:30:09 102KB 57 razy
19 Żnin bud. komun.arch - rys 4.pdf (PDF, 657KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:30:23 657KB 52 razy
20 Żnin bud.komun.arch - rys 3.pdf (PDF, 669KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:30:39 669KB 56 razy
21 Żnin bud.komun.arch - rys 5.pdf (PDF, 631KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:30:48 631KB 53 razy
22 Żnin bud.komun.arch - rys 6.pdf (PDF, 927KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:30:58 927KB 56 razy
23 Żnin bud.komun.arch - rys 7.pdf (PDF, 632KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:31:09 632KB 53 razy
24 Żnin bud.komun.arch - rys 8.pdf (PDF, 314KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:31:18 314KB 58 razy
25 Żnin bud.komun.arch - rys 9.pdf (PDF, 329KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:31:49 329KB 48 razy
26 Żnin bud.komun.arch - rys 10.pdf (PDF, 227KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:31:59 227KB 52 razy
27 Żnin bud.komun.arch - rys 11.pdf (PDF, 905KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:32:11 905KB 53 razy
28 Żnin bud.komun.arch - rys 19.pdf (PDF, 729KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:32:25 729KB 53 razy
29 Żnin bud.komun.arch - rys 20.pdf (PDF, 499KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:32:38 499KB 52 razy
30 Żnin bud.komun.arch. - rys 17.pdf (PDF, 803KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:32:50 803KB 52 razy
31 Żnin bud.komun.arch. - rys 12.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:33:03 1.0MB 53 razy
32 Żnin bud.komun.arch. - rys 13.pdf (PDF, 808KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:33:16 808KB 50 razy
33 Żnin bud.komun.arch. - rys 14.pdf (PDF, 806KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:33:29 806KB 55 razy
34 Żnin bud.komun.arch. - rys 15.pdf (PDF, 844KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:33:42 844KB 52 razy
35 Żnin bud.komun.arch. - rys 16.pdf (PDF, 750KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:35:43 750KB 49 razy
36 Żnin bud.komun.arch. - rys 18.pdf (PDF, 706KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:35:56 706KB 66 razy
37 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 1z.pdf (PDF, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:36:48 2.7MB 54 razy
38 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 2z.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:37:03 2.8MB 53 razy
39 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 3z.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:37:42 1.8MB 48 razy
40 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 4z.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:07 1.6MB 46 razy
41 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 5z.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:19 1.0MB 49 razy
42 Żnin bud.komun.zag.ter. - rys 6z.pdf (PDF, 332KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:38:31 332KB 46 razy
43 opis_konstrukcja_Żnin.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:42:51 78.KB 59 razy
44 rys 1_K.pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:43:04 229KB 54 razy
45 rys 2_K.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:43:18 131KB 48 razy
46 rys 3_K.pdf (PDF, 158KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:43:30 158KB 50 razy
47 rys 4_K.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:43:44 160KB 53 razy
48 rys 5_K.pdf (PDF, 150KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:43:56 150KB 50 razy
49 rys 6_K.pdf (PDF, 264KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:44:08 264KB 50 razy
50 rys 7_K.pdf (PDF, 91.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:44:23 91.KB 51 razy
51 rys 8_K.pdf (PDF, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:44:34 105KB 47 razy
52 rys 9_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:44:46 103KB 45 razy
53 rys 10_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:44:58 103KB 46 razy
54 rys 11_K.pdf (PDF, 156KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:45:16 156KB 47 razy
55 rys 12_K.pdf (PDF, 151KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:45:31 151KB 45 razy
56 rys 13_K.pdf (PDF, 154KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:45:46 154KB 46 razy
57 rys 14_K.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:46:02 116KB 45 razy
58 rys 15_K.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:46:26 126KB 44 razy
59 rys 16_K.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:46:41 118KB 44 razy
60 rys 17_K.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:47:09 114KB 42 razy
61 rys 18_K.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:47:33 114KB 46 razy
62 rys 19_K.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:47:53 123KB 47 razy
63 rys 20_K.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:48:12 145KB 44 razy
64 rys 21_K.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:48:40 125KB 43 razy
65 rys 22_K.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 10:48:52 164KB 43 razy
66 rys 23_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:13:28 103KB 44 razy
67 rys 24_K.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:14:44 99.KB 43 razy
68 rys 25_K.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:15:00 103KB 41 razy
69 rys 26_K.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:15:16 106KB 43 razy
70 rys 27_K.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:15:31 100KB 44 razy
71 rys 28_K.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:15:45 100KB 48 razy
72 rys 29_K.pdf (PDF, 152KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:15:59 152KB 47 razy
73 rys 30_K.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:16:21 163KB 45 razy
74 rys 31_K.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:17:11 125KB 45 razy
75 rys 32_K.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:17:24 121KB 44 razy
76 rys 33_K.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:17:41 121KB 44 razy
77 rys 34_K.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:17:58 120KB 43 razy
78 rys 35_K.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:18:18 124KB 45 razy
79 rys 36_K.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:18:32 107KB 42 razy
80 rys 37_K.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:18:47 107KB 46 razy
81 Żnin bud. komunalny - Skład zespołu autorskiego.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:19:36 24.KB 45 razy
82 2-Opis techniczny.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:20:16 49.KB 56 razy
83 3-Plan-drogi.pdf (PDF, 834KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:21:11 834KB 45 razy
84 4-Przekrój normalny I-I.pdf (PDF, 291KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:21:26 291KB 45 razy
85 5-Przekrój normalny II-II.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:21:48 104KB 43 razy
86 6-Szczegół 1.pdf (PDF, 143KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:22:02 143KB 44 razy
87 Agador Żnin.PR.ATH (ATH, 21.KB) 2017-08-09 11:22:39 21.KB 4 razy
88 Znin_drogi_przed.pdf (PDF, 40.KB) 2017-08-09 11:22:53 40.KB 3 razy
89 D_00_00_00_00_Wymagania_ogolne.pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:25:46 118KB 44 razy
90 D_01_01_01_Odtworzenie_wyznaczenie_trasy_i_punktow_wys..pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:25:58 49.KB 45 razy
91 D_01_02_02_Zdjecie_warstwy_humusu.pdf (PDF, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:26:10 40.KB 44 razy
92 D_01_02_04_Rozbiorka_elementow_drog_i_ulic.pdf (PDF, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:26:36 36.KB 45 razy
93 D_02_01_01_Wykonanie_wykopow.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:26:52 52.KB 43 razy
94 D_02_03_01_Wykonanie_nasypow.pdf (PDF, 79.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:27:27 79.KB 42 razy
95 D_04_01_01_Profilowanie_i_zageszczanie_podłoza.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:27:41 45.KB 43 razy
96 D_04_02_01_Warstwa_odsaczajaca.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:27:57 55.KB 42 razy
97 D_04_04_02_Podbudowa_KLSM.pdf (PDF, 406KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:28:34 406KB 44 razy
98 D_04_05_01_Ulepszone_podłoze_z_gruntu_stabilizowanego_mech.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:28:48 87.KB 47 razy
99 D_08_01_01_Krawezniki_Oporniki_betonowe.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:29:04 116KB 46 razy
100 D_08_02_02_Nawierzchnia_z_kostki_brukowej_betonowej.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:29:38 63.KB 46 razy
101 D_08_03_01_Obrzeza_betonowe.pdf (PDF, 50.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:30:14 50.KB 44 razy
102 G_G_00_12_01_Pomiar_powykonawczy_zrealizowanych_obiektow.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:30:29 64.KB 43 razy
103 Str. tyt. Żnin_sst_drogi.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:30:44 24.KB 45 razy
104 plot.log (LOG, 1.4KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:49:54 1.4KB 45 razy
105 ŻNIN_BIOZ_ELE.doc (DOC, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:50:17 52KB 43 razy
106 ŻNIN_ELE_RYS.E.01.pdf (PDF, 219KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:50:37 219KB 48 razy
107 ŻNIN_ELE_RYS.E.02.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:50:52 316KB 47 razy
108 ŻNIN_ELE_RYS.E.03.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:52:48 303KB 47 razy
109 ŻNIN_ELE_RYS.E.04.pdf (PDF, 178KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:53:03 178KB 44 razy
110 ŻNIN_ELE_RYS.E.05.pdf (PDF, 194KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:53:53 194KB 44 razy
111 ŻNIN_ELE_RYS.E.06.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:54:08 176KB 47 razy
112 ŻNIN_ELE_RYS.E.07.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:54:29 109KB 43 razy
113 ŻNIN_ELE_RYS.E.08.pdf (PDF, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:54:46 111KB 45 razy
114 ŻNIN_ELE_RYS.E.09.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:55:00 126KB 44 razy
115 ŻNIN_ELE_RYS.E.10.pdf (PDF, 133KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:55:22 133KB 43 razy
116 ŻNIN_ELE_RYS.E.11.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:55:38 144KB 46 razy
117 ŻNIN_ELE_RYS.E.12.pdf (PDF, 92.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:55:53 92.KB 47 razy
118 ŻNIN_ELE_RYS.E.13.pdf (PDF, 97.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:56:08 97.KB 43 razy
119 ŻNIN_ELE_RYS.E.14.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:56:31 134KB 46 razy
120 ŻNIN_ELE_RYS.E.16.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 11:56:47 120KB 46 razy
121 ŻNIN_OBL. ODGR..pdf (PDF, 905KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:11:48 905KB 45 razy
122 ŻNIN_OPIS_ELE.doc (DOC, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:12:17 117KB 43 razy
123 ŻNIN_OPIS_ELE.pdf (PDF, 399KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:12:38 399KB 49 razy
124 ŻNIN_PROT. ZUD.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:12:56 1.3MB 46 razy
125 ŻNIN_PROT_ZUD.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:13:15 1.3MB 46 razy
126 ŻNIN_ROZDZ_ELE.bak (BAK, 382KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:13:33 382KB 44 razy
127 ŻNIN_ROZDZ_ELE.dwg (DWG, 380KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:13:51 380KB 46 razy
128 ŻNIN_RZUTY _ELE.bak (BAK, 450KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:14:33 450KB 44 razy
129 ŻNIN_RZUTY _ELE.dwg (DWG, 446KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:14:57 446KB 45 razy
130 ŻNIN_STR_ELE.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:15:13 45.KB 45 razy
131 ŻNIN_WAR_ENEA.pdf (PDF, 7.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:15:31 7.1MB 48 razy
132 Kolor CAD-0523.jpg (JPG, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:16:40 2.6MB 44 razy
133 Kolor CAD-0524.jpg (JPG, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:16:57 1.7MB 42 razy
134 09_08_2017_12_17_12_plot.log (LOG, 1.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:17:12 1.0KB 45 razy
135 PZS_OŚWIETLENIE.bak (BAK, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:17:26 127KB 43 razy
136 PZS_OŚWIETLENIE.dwg (DWG, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:17:44 126KB 45 razy
137 PZS_OŚWIETLENIE_RYS. E.15.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:18:02 1.4MB 45 razy
138 SPECYFIKACJA_ELE.doc (DOC, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:18:31 285KB 45 razy
139 SPECYFIKACJA_ELE.pdf (PDF, 310KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:18:48 310KB 50 razy
140 1g Żnin.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:22:19 163KB 44 razy
141 2g Żnin.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:22:34 389KB 42 razy
142 3g Żnin.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:22:54 113KB 43 razy
143 opis gaz Żnin.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:23:10 22.KB 44 razy
144 1w Żnin.pdf (PDF, 197KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:23:29 197KB 45 razy
145 2w Żnin.pdf (PDF, 334KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:23:45 334KB 47 razy
146 3w Żnin.pdf (PDF, 325KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:24:12 325KB 43 razy
147 4w Żnin.pdf (PDF, 329KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:24:29 329KB 47 razy
148 5w Żnin.pdf (PDF, 157KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:24:50 157KB 45 razy
149 6w Żnin.pdf (PDF, 209KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:25:14 209KB 45 razy
150 opis wentylacja Żnin.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:25:32 64.KB 62 razy
151 1co Żnin.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:25:52 170KB 47 razy
152 2co Żnin.pdf (PDF, 791KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:26:09 791KB 47 razy
153 charakterystyka Żnin.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:26:27 37.KB 44 razy
154 opis co Żnin.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:26:45 37.KB 45 razy
155 1wk Żnin.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:27:17 198KB 45 razy
156 2wk Żnin.pdf (PDF, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:27:33 285KB 46 razy
157 3wk Żnin.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:27:55 167KB 45 razy
158 4wk Żnin.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:28:12 124KB 41 razy
159 5wk Żnin.pdf (PDF, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:28:33 128KB 44 razy
160 6wk Żnin.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:29:00 112KB 42 razy
161 opis wk Żnin.pdf (PDF, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:29:34 46.KB 50 razy
162 09_08_2017_14_29_59_1WK ŻNIN.pdf (PDF, 992KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:29:59 992KB 46 razy
163 09_08_2017_14_30_16_2WK ŻNIN.pdf (PDF, 688KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:30:16 688KB 43 razy
164 09_08_2017_14_30_44_3WK ŻNIN.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:30:44 141KB 44 razy
165 09_08_2017_14_31_06_4WK ŻNIN.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:31:06 161KB 45 razy
166 09_08_2017_14_31_23_opis WK ŻNIN.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:31:23 93.KB 45 razy
167 Żnin STWiOR sanitarne.pdf (PDF, 323KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:31:59 323KB 48 razy
168 PB-cz_opisowa.pdf (PDF, 8.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:39:13 8.0MB 51 razy
169 PB-rys_1.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:39:31 1.5MB 51 razy
170 PB-rys_2.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:39:54 1.1MB 47 razy
171 PB-rys_3.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:40:13 170KB 46 razy
172 PB-rys_4.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:40:34 126KB 45 razy
173 ST-przył_KD.pdf (PDF, 835KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 14:40:55 835KB 56 razy
174 Agador Żnin po rozdziale 1.prd (PRD, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:36:05 39.KB 44 razy
175 Agador Żnin po rozdziale 2.prd (PRD, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:37:12 34.KB 48 razy
176 Blok Mieszkalny Żnin.prd (PRD, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:38:37 128KB 49 razy
177 (2p)PRZYŁĄCZE 1 przedmiar Janickiego ZNIN.prd (PRD, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:39:09 35.KB 56 razy
178 (2p)SIEĆ kosztorys Janickiego ZNIN.prd (PRD, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:39:41 28.KB 61 razy
179 znin jani co przedmiar.PRD (PRD, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:40:19 22.KB 57 razy
180 znin jani gaz przedmiar.PRD (PRD, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:40:45 24.KB 49 razy
181 znin jani przył wk przedmiar.PRD (PRD, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:41:14 34.KB 53 razy
182 znin jani siec wk przedmiar.PRD (PRD, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:41:42 42.KB 53 razy
183 znin jani wentyl przedmiar.PRD (PRD, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:42:09 23.KB 50 razy
184 znin jani wod kan przedmiar.PRD (PRD, 56.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:42:43 56.KB 51 razy
185 Budynek wielorodzinny w Zninie BUDOWLANKA przedmiar.prd (PRD, 157KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 22:43:28 157KB 67 razy
186 2pprzylacze_1_przedmiar_janickiego_znin.ath (ATH, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:45:09 11.KB 25 razy
187 2psiec_kosztorys_janickiego_znin.ath (ATH, 8.2KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:45:31 8.2KB 22 razy
188 agador_znin_po_rozdziale_1.ath (ATH, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:45:51 11.KB 24 razy
189 agador_znin_po_rozdziale_2.ath (ATH, 9.6KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:46:13 9.6KB 23 razy
190 blok_mieszkalny_znin.ath (ATH, 53.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:46:34 53.KB 23 razy
191 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar.ath (ATH, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:47:00 67.KB 31 razy
192 znin_jani_co_przedmiar.ath (ATH, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:47:26 18.KB 18 razy
193 znin_jani_gaz_przedmiar.ath (ATH, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:47:53 19.KB 16 razy
194 znin_jani_przyl_wk_przedmiar.ath (ATH, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:48:16 31.KB 17 razy
195 znin_jani_wentyl_przedmiar.ath (ATH, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:48:41 20.KB 17 razy
196 znin_jani_wod_kan_przedmiar.ath (ATH, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:49:10 54.KB 19 razy
197 znin_jani_siec_wk_przedmiar.ath (ATH, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 11:56:35 39.KB 23 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 644KB) 2017-08-29 15:44:09 644KB 40 razy
2 04_09_2017_15_32_33_Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 287KB) 2017-09-04 15:32:33 287KB 33 razy
3 Modyfikacja treści SIWZ...pdf (PDF, 331KB) 2017-09-06 12:18:42 331KB 26 razy
4 Modyfikacja treści SIWZ- zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (PDF, 333KB) 2017-09-11 14:32:46 333KB 32 razy
5 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ- ZMIANA TERMINU...pdf (PDF, 330KB) 2017-09-14 14:33:28 330KB 28 razy
6 Modyfikacja treści SIWZ - przedmiar cz. budowlana..pdf (PDF, 250KB) 2017-09-18 10:50:46 250KB 27 razy
7 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 10.KB) 2017-09-18 11:17:08 10.KB 32 razy
8 18_09_2017_11_17_28_budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 10.KB) 2017-09-18 11:17:28 10.KB 2 razy
9 budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017.ATH (ATH, 57.KB) 2017-09-18 11:19:25 57.KB 35 razy
10 Modyfikacja treści SIWZ - przedmiar roboty elektryczne.pdf (PDF, 264KB) 2017-09-18 12:29:35 264KB 22 razy
11 blok_mieszkalny_elektryka_aktualny_18_09_2017.ATH (ATH, 47.KB) 2017-09-18 12:32:13 47.KB 21 razy
12 18_09_2017_12_32_39_budynek_wielorodzinny_w_zninie_budowlanka_przedmiar_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 10.KB) 2017-09-18 12:32:39 10.KB 1 raz
13 blok_mieszkalny_elektryka_aktualny_18_09_2017_częśćII.ATH (ATH, 7.0KB) 2017-09-18 12:34:14 7.0KB 24 razy
14 modyfikacja_tresci_siwz_-aktualne19_09_2017.pdf (PDF, 310KB) 2017-09-19 14:56:54 310KB 34 razy
15 zalacznik_nr_1_do_siwz_aktualny-formularz_ofertowy.docx (DOCX, 22.KB) 2017-09-19 14:57:31 22.KB 26 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN SKŁADANIA OFERT.pdf (PDF, 120KB) 2017-09-06 12:00:21 120KB 35 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia...pdf (PDF, 132KB) 2017-09-11 13:29:33 132KB 32 razy
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA....pdf (PDF, 146KB) 2017-09-14 14:21:04 146KB 41 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania..pdf (PDF, 559KB) 2017-09-28 13:31:56 559KB 41 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-10-13 12:42:47 1.0MB 26 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert..pdf (PDF, 238KB) 2017-09-21 08:30:53 238KB 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 09-08-2017 09:44:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 09-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 13-10-2017 12:42:47