Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (PDF, 3.0MB) 2017-07-31 10:51:59 3.0MB 34 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2017-07-31 10:51:59 13.MB 86 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx 2017-07-31 10:53:04 20.KB 72 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx 2017-07-31 10:53:14 47.KB 70 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt 2017-07-31 10:53:23 13.KB 67 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc 2017-07-31 10:53:32 33.KB 65 razy
6 Ząłacznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.pdf 2017-07-31 10:54:23 921KB 70 razy
7 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt 2017-07-31 10:54:32 9.7KB 69 razy
8 Załącznik Nr 7 do SIWZ- Grupa kapitałowa.odt 2017-07-31 10:54:42 9.0KB 66 razy
9 A1-rzut parteru.pdf 2017-07-31 11:04:09 445KB 66 razy
10 A2-rzut piętra.pdf 2017-07-31 11:04:22 410KB 69 razy
11 A3-rzut dachu poziom 1.pdf 2017-07-31 11:04:36 241KB 64 razy
12 A4-rzut dachu poziom 2.pdf 2017-07-31 11:05:06 161KB 63 razy
13 A5-przekrój A-A.pdf 2017-07-31 11:05:16 306KB 66 razy
14 A6-przekrój B-B.pdf 2017-07-31 11:05:26 98.KB 64 razy
15 A7-elewacja północna.pdf 2017-07-31 11:06:33 52.KB 68 razy
16 A8-elewacja południowa.pdf 2017-07-31 11:06:45 56.KB 63 razy
17 A9-elewacja wschodnia.pdf 2017-07-31 11:06:56 76.KB 64 razy
18 A10-zestawienie stolarki.pdf 2017-07-31 11:07:07 106KB 64 razy
19 Opis techniczny.pdf 2017-07-31 11:07:18 58.KB 70 razy
20 oświadczenie o zgodności wykonania projektu.pdf 2017-07-31 11:07:33 22.KB 63 razy
21 strona tytułowa.pdf 2017-07-31 11:07:42 182KB 63 razy
22 E1-rzut parteru.pdf 2017-07-31 11:08:02 111KB 64 razy
23 E2-rzut piętra.pdf 2017-07-31 11:08:13 103KB 64 razy
24 E3-rzut dachu poziom 1.pdf 2017-07-31 11:08:24 49.KB 63 razy
25 E4-instalacja odgromowa.pdf 2017-07-31 11:08:35 69.KB 62 razy
26 31_07_2017_11_08_46_opis techniczny.pdf 2017-07-31 11:08:46 42.KB 64 razy
27 31_07_2017_11_09_05_oświadczenie o zgodności wykonania projektu.pdf 2017-07-31 11:09:05 22.KB 63 razy
28 Tablice rozdzielcze.pdf 2017-07-31 11:09:20 1.6MB 62 razy
29 31_07_2017_11_09_30_Strona tytułowa.pdf 2017-07-31 11:09:30 182KB 63 razy
30 opis_techniczny_co.pdf 2017-07-31 11:09:45 152KB 62 razy
31 Opis_techniczny-wk.pdf 2017-07-31 11:09:57 183KB 61 razy
32 oświadczenie o zgodności wykonania projektu-SANITARNA.pdf 2017-07-31 11:10:07 23.KB 61 razy
33 S1-rzut parteru-instalacja co.pdf 2017-07-31 11:10:18 102KB 64 razy
34 S2-rzut piętra-instalacja co.pdf 2017-07-31 11:10:29 119KB 64 razy
35 S3-rzut dachu poziom 1-instalacja co.pdf 2017-07-31 11:10:39 50.KB 62 razy
36 S4-rzut kotłowni, instalacja gazowa.pdf 2017-07-31 11:10:51 90.KB 64 razy
37 S5-rozwinięcie instalacji co.pdf 2017-07-31 11:11:03 147KB 63 razy
38 S6-rzut parteru-instalacja kanalizacyjna.pdf 2017-07-31 11:11:22 81.KB 63 razy
39 S7-rzut piętra-instalacja kanalizacyjna.pdf 2017-07-31 11:11:33 87.KB 63 razy
40 S8-rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej.pdf 2017-07-31 11:40:28 85.KB 64 razy
41 S9-rzut parteru-instalacja wody.pdf 2017-07-31 11:40:38 81.KB 62 razy
42 S10-rzut piętra-instalacja wody.pdf 2017-07-31 11:40:49 93.KB 62 razy
43 S11-rozwinięcie instalacji wody.pdf 2017-07-31 11:41:00 73.KB 61 razy
44 31_07_2017_11_41_10_strona tytułowa.pdf 2017-07-31 11:41:10 182KB 62 razy
45 K1-rzut fundamentów.pdf 2017-07-31 11:46:31 61.KB 61 razy
46 K2-rzut parteru-plan pozycji.pdf 2017-07-31 11:46:41 67.KB 61 razy
47 K3-rzut parteru-plan pozycji.pdf 2017-07-31 11:46:52 70.KB 60 razy
48 K4-rzut piętra-plan pozycji.pdf 2017-07-31 11:47:06 70.KB 62 razy
49 K5-rzut piętra-plan pozycji.pdf 2017-07-31 11:47:21 61.KB 61 razy
50 K6-rzut konstrukcji dachu-poziom 1.pdf 2017-07-31 11:47:35 66.KB 61 razy
51 K7-rzut konstrukcji dachu-poziom 2.pdf 2017-07-31 11:47:46 150KB 63 razy
52 K8- Poz 5.1, 5.2.pdf 2017-07-31 11:48:00 87.KB 60 razy
53 K9- Poz 5.3.pdf 2017-07-31 11:48:14 101KB 63 razy
54 K10- Poz 5.4.pdf 2017-07-31 11:48:29 52.KB 62 razy
55 K11- Poz 5.5.pdf 2017-07-31 11:48:48 66.KB 61 razy
56 K12- Poz 2.1, 2.2, 2.3.pdf 2017-07-31 11:48:59 147KB 60 razy
57 K13- Poz 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.pdf 2017-07-31 11:49:15 151KB 62 razy
58 K14- Poz 3.1, 3.2, 3.2a, 3.2b.pdf 2017-07-31 11:49:29 167KB 61 razy
59 K15- Poz 4.pdf 2017-07-31 11:49:42 159KB 61 razy
60 K16- Poz 2.10.pdf 2017-07-31 11:49:54 84.KB 63 razy
61 Obliczenia statyczne.pdf 2017-07-31 11:50:08 277KB 63 razy
62 31_07_2017_11_50_20_Opis techniczny.pdf 2017-07-31 11:50:20 29.KB 64 razy
63 strona tytułowa-konstrukcja.pdf 2017-07-31 11:50:32 182KB 62 razy
64 ZESTAWIENIE DREWNA.pdf 2017-07-31 11:50:46 10.KB 61 razy
65 Zestawienie stali profilowej.pdf 2017-07-31 11:51:01 10.KB 62 razy
66 Zestawienie stali zbrojeniowej.pdf 2017-07-31 11:51:14 31.KB 66 razy
67 opis do PZT.pdf 2017-07-31 11:54:04 82.KB 64 razy
68 PZT.pdf 2017-07-31 11:54:18 2.8MB 63 razy
69 ST1-roboty budowlane.pdf 2017-07-31 11:54:34 212KB 63 razy
70 ST2-instalacje sanitarne.pdf 2017-07-31 11:54:56 419KB 60 razy
71 ST3-instalacje elektryczne.pdf 2017-07-31 11:56:04 182KB 63 razy
72 ST4-roboty remontowe.pdf 2017-07-31 11:58:30 394KB 61 razy
73 PRZEDMIAR.pdf 2017-07-31 11:59:09 8.2MB 79 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 307KB) 2017-08-11 09:10:16 307KB 9 razy
2 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 345KB) 2017-08-16 13:48:56 345KB 7 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 259KB) 2017-08-16 13:02:16 259KB 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 31-07-2017 10:05:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 16-08-2017 13:48:56