Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap II (wg dokumentacji technicznej etap I)..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 5.3MB) 2017-05-10 16:04:54 5.3MB 198 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:04:54 13.MB 81 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:08:02 19.KB 42 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx (DOCX, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:08:13 47.KB 44 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:08:23 12.KB 50 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:08:33 32KB 45 razy
6 zalacznik_nr_5_do_siwz-_wzor_umowy.doc (DOC, 155KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:08:45 155KB 56 razy
7 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:08:54 9.7KB 45 razy
8 Załącznik Nr 7 do SIWZ- Grupa kapitałowa.odt (ODT, 9.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:09:04 9.0KB 46 razy
9 opis_przedszkole_Żnin - architektura i konstrukcja.pdf (PDF, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:15:12 2.1MB 52 razy
10 prace remontowe - piwnica.pdf (PDF, 225KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:15:38 225KB 47 razy
11 prace remontowe - parter.pdf (PDF, 288KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:15:51 288KB 49 razy
12 prace remontowe - piętro.pdf (PDF, 275KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:16:04 275KB 49 razy
13 Zestawienie tabelaryczne pomieszczeń.pdf (PDF, 248KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:16:14 248KB 47 razy
14 A01 PZT 640x297.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:16:29 1.2MB 48 razy
15 A02 projekt - piwnica1000x420.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:16:39 348KB 50 razy
16 A03 projekt - parter 1080x594.pdf (PDF, 415KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:16:49 415KB 50 razy
17 A04 projekt - piętro1080x420.pdf (PDF, 417KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:17:07 417KB 51 razy
18 10_05_2017_16_17_18_A04 projekt - piętro1080x420.pdf (PDF, 417KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:17:18 417KB 44 razy
19 A06 elewacja frontowa.pdf (PDF, 300KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:17:34 300KB 49 razy
20 A05 przekrój A-A projekt.pdf (PDF, 367KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:17:44 367KB 50 razy
21 A07 elewacja boczna.pdf (PDF, 298KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:19:16 298KB 41 razy
22 A08 elewacja tylna.pdf (PDF, 301KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:19:26 301KB 34 razy
23 A09 elewacja boczna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:19:36 297KB 48 razy
24 A10 zestawienie stolarki 800x297.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:19:48 303KB 51 razy
25 A11 plan zamurowań i rozbiórek - piwnica 1000x420.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:20:06 340KB 43 razy
26 A12 plan zamurowań i rozbiórek - parter 1080x594.pdf (PDF, 395KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:20:18 395KB 51 razy
27 A13 plan zamurowań i rozbiórek - piętro1000x420.pdf (PDF, 408KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:20:30 408KB 46 razy
28 I01 inwentaryzacja - piwnica1000x420.pdf (PDF, 311KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:21:21 311KB 45 razy
29 I02 inwentaryzacja - parter 1080x594.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:21:33 348KB 48 razy
30 I03 inwentaryzacja - piętro1000x420.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:21:44 354KB 33 razy
31 I04 przekrój A-A inwentaryzacja.pdf (PDF, 357KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:22:01 357KB 43 razy
32 I05 elewacja frontowa.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:22:13 296KB 43 razy
33 I06 elewacja boczna.pdf (PDF, 294KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:22:28 294KB 38 razy
34 I07 elewacja tylna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:22:43 297KB 39 razy
35 10_05_2017_16_22_54_I07 elewacja tylna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:22:54 297KB 44 razy
36 I08 elewacja boczna.pdf (PDF, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:23:24 293KB 39 razy
37 K01.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:23:40 144KB 48 razy
38 K02.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:23:54 167KB 43 razy
39 Żnin przedszkole przedmiar Etap I.PDF (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:24:51 113KB 54 razy
40 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne podział na etapy.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:25:13 397KB 48 razy
41 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:25:24 2.0MB 56 razy
42 E01.pdf (PDF, 335KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:26:25 335KB 46 razy
43 E02.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:26:37 389KB 37 razy
44 E03.pdf (PDF, 429KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:26:47 429KB 41 razy
45 E04.pdf (PDF, 433KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:27:02 433KB 43 razy
46 E05.pdf (PDF, 453KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:27:15 453KB 38 razy
47 E06.pdf (PDF, 533KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:27:28 533KB 47 razy
48 E07.pdf (PDF, 425KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:27:55 425KB 44 razy
49 E08.pdf (PDF, 438KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:28:23 438KB 44 razy
50 E09.pdf (PDF, 608KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:28:35 608KB 41 razy
51 E10.pdf (PDF, 581KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:28:48 581KB 44 razy
52 E11.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:28:59 432KB 44 razy
53 E12.pdf (PDF, 547KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:29:12 547KB 53 razy
54 E13.pdf (PDF, 549KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:29:28 549KB 45 razy
55 E14.pdf (PDF, 333KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:29:45 333KB 43 razy
56 E15.pdf (PDF, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:30:01 313KB 48 razy
57 Żnin przedszkole ETAP 1 ELEKTRYKA przedmiar.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:31:15 104KB 59 razy
58 IW01_297x600.pdf (PDF, 217KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:31:50 217KB 60 razy
59 IW02_297x650.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:32:04 346KB 46 razy
60 IW03_297x650.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:32:16 432KB 56 razy
61 IWK01_297x600.pdf (PDF, 239KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:32:29 239KB 54 razy
62 IWK02_297x650.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:32:44 371KB 62 razy
63 IWK03_297x650.pdf (PDF, 411KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:32:56 411KB 50 razy
64 IWK04_297x650.pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:33:09 183KB 58 razy
65 Zał. 2. wentylator decor 300.pdf (PDF, 476KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:34:06 476KB 57 razy
66 Zał. 3 wentylator silent design.pdf (PDF, 804KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:34:18 804KB 58 razy
67 Zał. 4. wentylator HCTT.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:34:35 1.4MB 56 razy
68 opis_instalacje sanitarne.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:34:49 1.3MB 107 razy
69 Przedszkole Żnin SANIT 1 ETAP przedmiar.pdf (PDF, 181KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-10 16:35:02 181KB 46 razy
70 Uaktualniony przedmiar.pdf (PDF, 3.3MB) 2017-05-19 14:16:37 3.3MB 11 razy
71 23_05_2017_13_55_30_Uaktualniony przedmiar.pdf (PDF, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-23 13:55:30 3.3MB 29 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ...pdf (PDF, 884KB) 2017-05-19 13:55:56 884KB 153 razy
2 Wyjaśnienia Zamawiającego.pdf (PDF, 205KB) 2017-05-23 14:42:13 205KB 145 razy
3 Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.pdf (PDF, 465KB) 2017-05-23 15:25:44 465KB 133 razy
4 AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT.PDF (PDF, 113KB) 2017-05-23 15:34:18 113KB 143 razy
5 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.05.2017r..pdf (PDF, 1.6MB) 2017-05-24 09:33:04 1.6MB 145 razy
6 24_05_2017_09_36_04_AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT.PDF (PDF, 113KB) 2017-05-24 09:36:04 113KB 140 razy
7 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ- ZMIANA TERMINU.pdf (PDF, 336KB) 2017-05-24 10:20:23 336KB 127 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 187KB) 2017-05-24 10:07:20 187KB 151 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 225KB) 2017-05-29 15:15:01 225KB 197 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyniku postępowania..pdf (PDF, 405KB) 2017-06-28 11:54:12 405KB 150 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 753KB) 2017-07-04 10:15:40 753KB 149 razy
2 Ogłoszenie o zmianie umowy 1.pdf (PDF, 1.6MB) 2017-11-10 09:14:46 1.6MB 82 razy
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY 2..pdf (PDF, 897KB) 2017-12-07 11:18:39 897KB 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 10-05-2017 16:04:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 10-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 07-12-2017 11:18:39