Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 4.8MB) 2017-04-28 11:50:16 4.8MB 68 razy
2 30_05_2017_11_00_12_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 3.9MB) 2017-05-30 11:00:12 3.9MB 234 razy
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA...pdf (PDF, 213KB) 2017-06-22 14:06:43 213KB 146 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 13.MB) 2017-04-28 11:50:16 13.MB 182 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx (DOCX, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 13:53:02 20.KB 267 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx (DOCX, 47.KB) 2017-04-28 13:53:13 47.KB 156 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 13:53:24 12.KB 260 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 13:53:36 32.KB 261 razy
6 Ząłacznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc (DOC, 155KB) 2017-04-28 13:53:47 155KB 151 razy
7 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 13:53:57 9.7KB 254 razy
8 Załącznik Nr 7 do SIWZ- Grupa kapitałowa.odt (ODT, 9.0KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 13:54:10 9.0KB 275 razy
9 A1-rzut parteru.pdf (PDF, 445KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:53:58 445KB 277 razy
10 A2-rzut piętra.pdf (PDF, 410KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:54:14 410KB 270 razy
11 A3-rzut dachu poziom 1.pdf (PDF, 241KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:54:27 241KB 260 razy
12 A4-rzut dachu poziom 2.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:54:40 161KB 252 razy
13 A5-przekrój A-A.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:54:54 306KB 261 razy
14 A6-przekrój B-B.pdf (PDF, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:55:08 98.KB 255 razy
15 A7-elewacja północna.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:55:23 52.KB 268 razy
16 A8-elewacja południowa.pdf (PDF, 56.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:55:37 56.KB 270 razy
17 A9-elewacja wschodnia.pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:55:51 76.KB 264 razy
18 A10-zestawienie stolarki.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:56:11 106KB 261 razy
19 Opis techniczny.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:56:25 54.KB 268 razy
20 oświadczenie o zgodności wykonania projektu.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:56:44 22.KB 261 razy
21 strona tytułowa.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:57:01 182KB 266 razy
22 E1-rzut parteru.pdf (PDF, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:58:02 111KB 271 razy
23 E2-rzut piętra.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:58:16 103KB 264 razy
24 E3-rzut dachu poziom 1.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:58:33 49.KB 261 razy
25 E4-instalacja odgromowa.pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:58:52 69.KB 259 razy
26 28_04_2017_22_59_08_opis techniczny.pdf (PDF, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:59:08 47.KB 274 razy
27 28_04_2017_22_59_33_oświadczenie o zgodności wykonania projektu.pdf (PDF, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 22:59:33 22.KB 261 razy
28 28_04_2017_23_00_01_Strona tytułowa.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:00:01 182KB 258 razy
29 Tablice rozdzielcze.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:00:25 1.6MB 268 razy
30 opis_techniczny_co.pdf (PDF, 152KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:00:59 152KB 306 razy
31 Opis_techniczny-wk.pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:01:14 183KB 273 razy
32 oświadczenie o zgodności wykonania projektu-SANITARNA.pdf (PDF, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:01:35 23.KB 266 razy
33 S1-rzut parteru-instalacja co.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:01:54 102KB 269 razy
34 S2-rzut piętra-instalacja co.pdf (PDF, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:02:12 119KB 269 razy
35 S3-rzut dachu poziom 1-instalacja co.pdf (PDF, 50.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:02:27 50.KB 257 razy
36 S4-rzut kotłowni, instalacja gazowa.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:02:56 90.KB 259 razy
37 S5-rozwinięcie instalacji co.pdf (PDF, 147KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:03:15 147KB 263 razy
38 S6-rzut parteru-instalacja kanalizacyjna.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:03:28 81.KB 262 razy
39 S7-rzut piętra-instalacja kanalizacyjna.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:03:50 87.KB 255 razy
40 S8-rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej.pdf (PDF, 85.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:04:20 85.KB 254 razy
41 S9-rzut parteru-instalacja wody.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:04:47 81.KB 269 razy
42 S10-rzut piętra-instalacja wody.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:05:04 93.KB 256 razy
43 S11-rozwinięcie instalacji wody.pdf (PDF, 73.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:05:32 73.KB 258 razy
44 28_04_2017_23_05_52_strona tytułowa.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:05:52 182KB 257 razy
45 K1-rzut fundamentów.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:07:19 61.KB 256 razy
46 K2-rzut parteru-plan pozycji.pdf (PDF, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:07:37 67.KB 261 razy
47 K3-rzut parteru-plan pozycji.pdf (PDF, 70.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:07:50 70.KB 263 razy
48 K4-rzut piętra-plan pozycji.pdf (PDF, 70.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:08:38 70.KB 254 razy
49 K5-rzut piętra-plan pozycji.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:08:53 61.KB 259 razy
50 K6-rzut konstrukcji dachu-poziom 1.pdf (PDF, 66.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:09:11 66.KB 254 razy
51 K7-rzut konstrukcji dachu-poziom 2.pdf (PDF, 150KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:09:33 150KB 266 razy
52 K8- Poz 5.1, 5.2.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:09:54 87.KB 262 razy
53 K9- Poz 5.3.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:10:20 101KB 257 razy
54 K10- Poz 5.4.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:10:45 52.KB 255 razy
55 K11- Poz 5.5.pdf (PDF, 66.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:11:05 66.KB 251 razy
56 K12- Poz 2.1, 2.2, 2.3.pdf (PDF, 147KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:11:31 147KB 253 razy
57 K13- Poz 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.pdf (PDF, 151KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:11:53 151KB 259 razy
58 K14- Poz 3.1, 3.2, 3.2a, 3.2b.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:12:19 167KB 261 razy
59 K15- Poz 4.pdf (PDF, 159KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:12:44 159KB 258 razy
60 K16- Poz 2.10.pdf (PDF, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:13:16 84.KB 256 razy
61 Obliczenia statyczne.pdf (PDF, 277KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:13:39 277KB 276 razy
62 28_04_2017_23_14_09_Opis techniczny.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:14:09 29.KB 265 razy
63 strona tytułowa-konstrukcja.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:14:45 182KB 257 razy
64 28_04_2017_23_15_09_strona tytułowa-konstrukcja.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:15:09 182KB 271 razy
65 ZESTAWIENIE DREWNA.pdf (PDF, 10.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:16:08 10.KB 259 razy
66 Zestawienie stali profilowej.pdf (PDF, 10.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:16:32 10.KB 254 razy
67 Zestawienie stali zbrojeniowej.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:16:55 31.KB 257 razy
68 OSP Żnin-przedmiar.pdf (PDF, 396KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:18:35 396KB 297 razy
69 28_04_2017_23_19_18_OSP Żnin-przedmiar.pdf (PDF, 396KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:19:18 396KB 279 razy
70 opis do PZT.pdf (PDF, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:19:53 82.KB 277 razy
71 PZT.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:21:02 2.8MB 272 razy
72 ST1-roboty budowlane.pdf (PDF, 212KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:21:29 212KB 270 razy
73 ST2-instalacje sanitarne.pdf (PDF, 419KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:21:47 419KB 272 razy
74 ST3-instalacje elektryczne.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:22:09 182KB 268 razy
75 ST4-roboty remontowe.pdf (PDF, 394KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:22:53 394KB 280 razy
76 28_04_2017_23_24_07_OSP Żnin-przedmiar.ath (ATH, 270KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 23:24:07 270KB 322 razy
77 Projekt rozbiórki budynków OSP.pdf (PDF, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-16 12:25:21 5.5MB 170 razy
78 30_05_2017_11_00_12_SIWZ.pdf (PDF, 14.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-30 11:00:12 14.MB 149 razy
79 30_05_2017_11_19_10_Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx (DOCX, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-30 11:19:10 46.KB 138 razy
80 Ząłacznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.pdf (PDF, 919KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-30 11:22:25 919KB 162 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 OSP Żnin-przedmiar.ath (ATH, 270KB) 2017-04-28 23:17:42 270KB 0 razy
2 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 572KB) 2017-05-12 12:48:47 572KB 44 razy
3 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 308KB) 2017-05-12 14:01:04 308KB 46 razy
4 Wyjaśnienie treści SIWZ..pdf (PDF, 308KB) 2017-05-16 12:23:56 308KB 29 razy
5 Wyjaśnienie treści SIWZ...pdf (PDF, 356KB) 2017-05-18 09:08:53 356KB 23 razy
6 Wyjaśnienie Zamawiającego..pdf (PDF, 983KB) 2017-05-30 14:27:53 983KB 186 razy
7 21_06_2017_11_35_01_Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 349KB) 2017-06-21 11:35:01 349KB 119 razy
8 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ....pdf (PDF, 268KB) 2017-06-22 14:06:43 268KB 113 razy
9 Modyfikacja treści SIWZ termin 2.doc (DOC, 37.KB) 2017-06-27 16:48:45 37.KB 1 raz
10 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.....pdf (PDF, 349KB) 2017-06-27 16:51:05 349KB 107 razy
11 Wyjaśnienie treści SIWZ - informacje Zamawiającego..pdf (PDF, 256KB) 2017-06-30 14:04:45 256KB 104 razy
12 Modyfikacja SIWZ- zmiana przedmiaru..pdf (PDF, 234KB) 2017-07-03 09:07:52 234KB 106 razy
13 Przedmiar- dodatkowe pozycje..pdf (PDF, 120KB) 2017-07-03 09:08:19 120KB 114 razy
14 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - TERMIN SKŁADANIA OFERT.pdf (PDF, 350KB) 2017-07-03 11:52:14 350KB 107 razy
15 Modyfikacja treści SIWZ - załączniki nr 1 i 5.pdf (PDF, 266KB) 2017-07-03 13:52:07 266KB 105 razy
16 zalacznik_nr_1_do_siwz-formularz_ofertowy aktualny.docx (DOCX, 20.KB) 2017-07-03 13:55:24 20.KB 101 razy
17 Ząłacznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy aktualny.doc (DOC, 155KB) 2017-07-03 13:55:44 155KB 97 razy
18 Modyfikacja treści SIWZ- syrena alarmowa.pdf (PDF, 233KB) 2017-07-04 13:22:23 233KB 100 razy
19 Dodatkowy przedmiar- syrena alarmowa.pdf (PDF, 141KB) 2017-07-04 13:22:55 141KB 107 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 190KB) 2017-06-21 10:23:49 190KB 129 razy
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ....pdf (PDF, 186KB) 2017-06-27 16:48:45 186KB 109 razy
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ,..pdf (PDF, 186KB) 2017-07-03 11:51:53 186KB 109 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 229KB) 2017-05-22 12:45:48 229KB 51 razy
2 Informacja z otwarcia ofert..pdf (PDF, 252KB) 2017-07-11 10:46:05 252KB 182 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 427KB) 2017-05-25 11:26:35 427KB 8 razy
2 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 464KB) 2017-07-21 13:55:01 464KB 128 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnienie postępowania..pdf (PDF, 940KB) 2017-05-25 13:30:09 940KB 8 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 847KB) 2018-01-08 15:19:13 847KB 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 28-04-2017 11:50:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 30-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 08-01-2018 15:19:13