Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap II (wg dokumentacji technicznej Etap I).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 2.6MB) 2017-04-13 16:32:23 2.6MB 184 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..odt (ODT, 18.KB) 2017-05-02 09:28:36 18.KB 139 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:32:23 12.MB 184 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:37:09 19.KB 158 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx (DOCX, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:43:44 47.KB 155 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:48:05 12.KB 152 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:49:09 32KB 154 razy
6 Ząłacznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc (DOC, 155KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:50:32 155KB 175 razy
7 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:51:32 9.7KB 157 razy
8 Załącznik Nr 7 do SIWZ- Grupa kapitałowa.odt (ODT, 8.9KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:52:59 8.9KB 153 razy
9 opis_przedszkole_Żnin - architektura i konstrukcja.pdf (PDF, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:53:43 2.1MB 165 razy
10 prace remontowe - piwnica.pdf (PDF, 225KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:53:54 225KB 156 razy
11 prace remontowe - parter.pdf (PDF, 288KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:54:04 288KB 171 razy
12 prace remontowe - piętro.pdf (PDF, 275KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:54:15 275KB 157 razy
13 Zestawienie tabelaryczne pomieszczeń.pdf (PDF, 248KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:54:25 248KB 153 razy
14 A01 PZT 640x297.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:55:19 1.2MB 153 razy
15 A02 projekt - piwnica1000x420.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:55:29 348KB 151 razy
16 A03 projekt - parter 1080x594.pdf (PDF, 415KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:55:40 415KB 155 razy
17 A04 projekt - piętro1080x420.pdf (PDF, 417KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:55:52 417KB 148 razy
18 A05 przekrój A-A projekt.pdf (PDF, 367KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:56:06 367KB 152 razy
19 A06 elewacja frontowa.pdf (PDF, 300KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:56:17 300KB 157 razy
20 A07 elewacja boczna.pdf (PDF, 298KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:56:27 298KB 144 razy
21 A08 elewacja tylna.pdf (PDF, 301KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:56:40 301KB 146 razy
22 A09 elewacja boczna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:56:54 297KB 150 razy
23 A10 zestawienie stolarki 800x297.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:57:06 303KB 158 razy
24 A11 plan zamurowań i rozbiórek - piwnica 1000x420.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:57:18 340KB 147 razy
25 A12 plan zamurowań i rozbiórek - parter 1080x594.pdf (PDF, 395KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:57:29 395KB 147 razy
26 A13 plan zamurowań i rozbiórek - piętro1000x420.pdf (PDF, 408KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:57:40 408KB 144 razy
27 I01 inwentaryzacja - piwnica1000x420.pdf (PDF, 311KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:58:16 311KB 151 razy
28 I02 inwentaryzacja - parter 1080x594.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:58:31 348KB 149 razy
29 I03 inwentaryzacja - piętro1000x420.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:58:50 354KB 150 razy
30 I04 przekrój A-A inwentaryzacja.pdf (PDF, 357KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:59:03 357KB 150 razy
31 I05 elewacja frontowa.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:59:15 296KB 154 razy
32 I06 elewacja boczna.pdf (PDF, 294KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:59:27 294KB 148 razy
33 I07 elewacja tylna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:59:39 297KB 151 razy
34 I08 elewacja boczna.pdf (PDF, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 16:59:52 293KB 150 razy
35 K01.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:00:05 144KB 149 razy
36 K02.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:00:28 167KB 145 razy
37 Żnin przedszkole przedmiar Etap I.PDF (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:00:46 113KB 165 razy
38 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne podział na etapy.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:01:37 397KB 140 razy
39 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:01:49 2.0MB 229 razy
40 E01.pdf (PDF, 335KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:02:06 335KB 148 razy
41 E02.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:02:18 389KB 169 razy
42 E03.pdf (PDF, 429KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:02:30 429KB 146 razy
43 E04.pdf (PDF, 433KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:02:43 433KB 148 razy
44 E05.pdf (PDF, 453KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:03:07 453KB 148 razy
45 E06.pdf (PDF, 533KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:03:18 533KB 149 razy
46 E07.pdf (PDF, 425KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:03:32 425KB 146 razy
47 E08.pdf (PDF, 438KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:03:44 438KB 154 razy
48 E09.pdf (PDF, 608KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:03:57 608KB 151 razy
49 E10.pdf (PDF, 581KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:04:09 581KB 148 razy
50 E11.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:04:22 432KB 149 razy
51 E12.pdf (PDF, 547KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:04:53 547KB 151 razy
52 E13.pdf (PDF, 549KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:05:11 549KB 151 razy
53 E14.pdf (PDF, 333KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:05:29 333KB 155 razy
54 E15.pdf (PDF, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:05:41 313KB 156 razy
55 Żnin przedszkole ETAP 1 ELEKTRYKA przedmiar.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:08:49 104KB 159 razy
56 IW01_297x600.pdf (PDF, 217KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:09:31 217KB 172 razy
57 IW02_297x650.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:09:43 346KB 155 razy
58 IW03_297x650.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:09:55 432KB 161 razy
59 IWK01_297x600.pdf (PDF, 239KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:10:24 239KB 159 razy
60 IWK02_297x650.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:10:37 371KB 153 razy
61 IWK03_297x650.pdf (PDF, 411KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:10:49 411KB 152 razy
62 IWK04_297x650.pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:11:04 183KB 167 razy
63 Zał. 2. wentylator decor 300.pdf (PDF, 476KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:11:27 476KB 143 razy
64 Zał. 3 wentylator silent design.pdf (PDF, 804KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:11:41 804KB 148 razy
65 Zał. 4. wentylator HCTT.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:11:54 1.4MB 152 razy
66 opis_instalacje sanitarne.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:12:32 1.3MB 176 razy
67 Przedszkole Żnin SANIT 1 ETAP przedmiar.pdf (PDF, 181KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 17:12:45 181KB 163 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjasnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 253KB) 2017-04-26 10:04:09 253KB 187 razy
2 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 330KB) 2017-04-27 14:34:40 330KB 191 razy
3 Modyfikacja treści SIWZ ..odt (ODT, 16.KB) 2017-05-02 09:42:12 16.KB 133 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 191KB) 2017-04-27 13:55:56 191KB 152 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 223KB) 2017-05-08 16:19:15 223KB 178 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania..pdf (PDF, 415KB) 2017-05-09 13:17:53 415KB 153 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnienie.pdf (PDF, 910KB) 2017-05-23 12:38:48 910KB 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 13-04-2017 16:32:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 23-05-2017 12:38:48