Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (PDF, 4.1MB) 2016-10-31 13:31:55 4.1MB 223 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 1.5MB) 2016-11-08 14:59:37 1.5MB 148 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 10.MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 13:32:08 10.MB 107 razy
2 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:11:44 52KB 73 razy
3 Oswiadczenie- Załącznik nr 2 do SIWZ.docx (DOCX, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:11:57 23.KB 40 razy
4 Zobowiazanie podmiotu trzeciego - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:12:14 34.KB 56 razy
5 Najistotniejsze postanowienia umowy- Zalącznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 98KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:12:29 98KB 65 razy
6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (DOC, 122KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:12:46 122KB 52 razy
7 Zdolność techniczna i zawodowa- Załącznik Nr 6 a do SIWZ.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:13:50 36KB 45 razy
8 Zdolnośc techniczna i zawodowa - Załącznik nr 6 b do SIWZ.odt (ODT, 8.5KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:14:02 8.5KB 46 razy
9 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym- Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:14:14 32KB 49 razy
10 Oświadczenie Grupa kapitałowa - Załącznik nr 8 do SIWZ.doc (DOC, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:14:44 34.KB 26 razy
11 Ilościowy wykaz pojemników rozmieszczonych na terenie gminy Żnin.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:17:14 12.KB 51 razy
12 Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnychaktiualne.doc (DOC, 69KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:18:01 69KB 43 razy
13 Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf (PDF, 231KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:18:12 231KB 40 razy
14 Szczegółowy zakres świadczenia usług.pdf (PDF, 208KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:18:23 208KB 52 razy
15 Wzór miesięcznego sprawozdania.doc (DOC, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:18:35 43.KB 59 razy
16 Wzór sprawozdania z realizacji przeprowadzonych kontroli segregacji.doc (DOC, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-10-31 15:18:47 30.KB 65 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 MODYFIKACJA TRESCI SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB) 2016-11-08 15:04:39 1.0MB 129 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania..pdf (PDF, 1.2MB) 2016-11-15 13:15:18 1.2MB 162 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 253KB) 2016-11-14 14:07:28 253KB 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 31-10-2016 12:53:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 31-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 15-11-2016 13:15:18