Budowa dwóch pomostów nad Jeziorem Małym Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 2.5MB) 2016-04-15 10:13:30 2.5MB 489 razy
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 280KB) 2016-04-22 11:35:52 280KB 370 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 9.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:15:04 9.5MB 344 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 41KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:24:12 41KB 271 razy
3 Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:24:21 48.KB 245 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 48KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:29:39 48KB 243 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:30:03 36KB 201 razy
6 Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:30:32 36KB 263 razy
7 Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc (DOC, 31KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:30:42 31KB 240 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:30:52 31.KB 285 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (PDF, 409KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:31:22 409KB 265 razy
10 Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:31:33 31.KB 263 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:31:44 34KB 263 razy
12 1 Projekt zagospodarowania terenu pom 1.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:38:10 1.7MB 244 razy
13 2a Widok z boku - przekrój w osi pomostu - strona lewa 1.pdf (PDF, 79.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:39:41 79.KB 294 razy
14 2b Widok z boku - przekrój w osi pomostu - strona prawa 1.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:39:52 61.KB 262 razy
15 2c Widok z boku - przekrój w osi pomostu - poszerzenie 1.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:40:04 52.KB 259 razy
16 2d Widok z boku - przekrój w osi pomostu poprzecznego 1.pdf (PDF, 56.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:40:54 56.KB 281 razy
17 3 Widok z góry pom. 1.pdf (PDF, 327KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:41:52 327KB 284 razy
18 4 Plan bicia pali 1.pdf (PDF, 13.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:42:11 13.KB 314 razy
19 5a Przekrój poprzeczny 1.pdf (PDF, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:42:21 15.KB 283 razy
20 5b Przekrój poprzeczny na poszerzeniu 1.pdf (PDF, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:42:35 27.KB 268 razy
21 5c Przekrój poprzeczny szeroki 1.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:42:47 25.KB 259 razy
22 5d Przekrój poprzeczny z lampą 1.pdf (PDF, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:53:58 19.KB 288 razy
23 6a Szczegóły konstrukcyjne - dźwigary 1.pdf (PDF, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:54:15 35.KB 261 razy
24 6b Szczegóły konstrukcyjne - oczepy 1.pdf (PDF, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:54:31 37.KB 262 razy
25 6c Szczegóły konstrukcyjne - pozostałe 1.pdf (PDF, 77.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:54:45 77.KB 275 razy
26 7 Przyczółek 1.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:55:01 31.KB 266 razy
27 Mapa do celów projektowych nr 1.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:58:53 1.0MB 269 razy
28 Projekt budowlano-wykonawczy pom. 1.pdf (PDF, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 10:59:38 5.5MB 339 razy
29 SST pomostu nr 1.pdf (PDF, 333KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:00:08 333KB 321 razy
30 Zestawienie materiałów nr 1.pdf (PDF, 506KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:01:26 506KB 341 razy
31 1 Projekt zagospodarowania terenu pom 2.pdf (PDF, 2.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:02:16 2.4MB 277 razy
32 2a Widok z boku - przekrój w osi pomostu - strona prawa 2.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:03:21 59.KB 279 razy
33 2a Widok z boku - przekrój w osi pomostu 2.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:04:39 58.KB 265 razy
34 2b Widok z boku - przekrój w osi pomostu poprzecznego 2.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:04:51 45.KB 238 razy
35 2d Widok z boku - przekrój w osi pomostu poprzecznego 2.pdf (PDF, 56.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:05:03 56.KB 269 razy
36 3 Widok z góry pom. 2.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:05:25 198KB 265 razy
37 4 Plan bicia pali 2.pdf (PDF, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:05:37 11.KB 274 razy
38 5a Przekrój poprzeczny 2.pdf (PDF, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:05:48 15.KB 265 razy
39 5b Przekrój poprzeczny szeroki 2.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:05:58 25.KB 257 razy
40 5c Przekrój poprzeczny z lampą 2.pdf (PDF, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:07:16 18.KB 260 razy
41 6a Szczegóły konstrukcyjne - dźwigary 2.pdf (PDF, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:07:53 32.KB 256 razy
42 6b Szczegóły konstrukcyjne - oczepy 2.pdf (PDF, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:08:05 30.KB 260 razy
43 6c Szczegóły konstrukcyjne - pozostałe 2.pdf (PDF, 80.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:08:16 80.KB 256 razy
44 7 Przyczółek 2.pdf (PDF, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:09:08 30.KB 253 razy
45 Mapa do celów projektowych nr 2.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:09:26 1.5MB 270 razy
46 Projekt budowlano-wykonawczy pom. 2.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:09:45 1.5MB 422 razy
47 SST pomostu nr 2.pdf (PDF, 331KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:10:07 331KB 290 razy
48 Zestawienie materiałów 2.pdf (PDF, 503KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:10:20 503KB 302 razy
49 opis-PW.pdf (PDF, 358KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:12:30 358KB 453 razy
50 ZW-01.pdf (PDF, 833KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:12:41 833KB 274 razy
51 ZW-02.pdf (PDF, 604KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:12:54 604KB 269 razy
52 ZW-03.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:13:06 316KB 289 razy
53 ZW-04.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:13:17 306KB 260 razy
54 ZW-05.pdf (PDF, 284KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:14:03 284KB 252 razy
55 ZW-06.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:14:15 296KB 261 razy
56 ZW-07.pdf (PDF, 3.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:14:28 3.9MB 336 razy
57 ZW-08.pdf (PDF, 3.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:14:42 3.9MB 265 razy
58 ZW-09.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:14:56 1.0MB 282 razy
59 ZW-10.pdf (PDF, 6.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:15:23 6.4MB 268 razy
60 ZW-11.pdf (PDF, 4.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:15:44 4.6MB 507 razy
61 PW br. elekt..pdf (PDF, 7.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:16:27 7.4MB 328 razy
62 2016-01-26 Uzgodnienie - Konserwator.pdf (PDF, 258KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:17:34 258KB 268 razy
63 2016-01-26 Uzgodnienie - WiK.pdf (PDF, 374KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:17:50 374KB 174 razy
64 Przedmiar ciąg pieszy -p.II.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:58:26 49.KB 277 razy
65 Przedmiar ciąg pieszy-p.I.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:58:46 59.KB 336 razy
66 Przedmiar -Elektryka p.I.pdf (PDF, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 11:59:06 20.KB 304 razy
67 Przedmiar pomost nr 1.ath (ATH, 9.9KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:00:06 9.9KB 227 razy
68 Przedmiar pomost nr 2.ath (ATH, 8.9KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:00:18 8.9KB 199 razy
69 Przedmiar-Elektryka p.II.pdf (PDF, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:00:41 20.KB 281 razy
70 Przedmiar-mała architektura p.I.pdf (PDF, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:01:06 12.KB 277 razy
71 Przedmiar-mała architektura p.II.pdf (PDF, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:01:20 11.KB 280 razy
72 STWiOR - Znin_ciagi_piesze.pdf (PDF, 260KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:01:51 260KB 362 razy
73 szczegół wylotu kolektora.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:02:07 93.KB 275 razy
74 15_04_2016_12_06_02_ZW-01.pdf (PDF, 833KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:06:02 833KB 275 razy
75 15_04_2016_12_06_23_ZW-02.pdf (PDF, 604KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 12:06:23 604KB 254 razy
76 Przedmiar pomost nr 1.pdf (PDF, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-22 14:08:39 43.KB 244 razy
77 Przedmiar pomost nr 2.pdf (PDF, 41.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-04-22 14:08:53 41.KB 197 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 738KB) 2016-04-22 12:22:23 738KB 430 razy
2 Załącznik nr 4 do SIWZ- uaktualniony.doc (DOC, 36KB) 2016-04-22 12:31:32 36KB 4 razy
3 22_04_2016_12_34_12_Załącznik nr 4 do SIWZ- uaktualniony.doc (DOC, 36.KB) 2016-04-22 12:34:12 36.KB 433 razy
4 Modyfikacja treści SIWZ termin.pdf (PDF, 323KB) 2016-05-04 13:11:09 323KB 301 razy
5 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 1.1MB) 2016-05-05 10:32:51 1.1MB 334 razy
6 Materiały do osłony przewodów oraz uchwyty.pdf (PDF, 2.1MB) 2016-05-05 10:35:44 2.1MB 389 razy
7 Plan zagospodarowania-pomosty.pdf (PDF, 834KB) 2016-05-05 10:36:00 834KB 333 razy
8 Projekt bud.-wyk. pomosty.pdf (PDF, 3.5MB) 2016-05-05 10:36:17 3.5MB 417 razy
9 Ustawienie słupa+zasilanie latarni.pdf (PDF, 271KB) 2016-05-05 10:36:32 271KB 288 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin.pdf (PDF, 197KB) 2016-05-04 13:06:41 197KB 372 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf (PDF, 653KB) 2016-06-09 14:01:04 653KB 340 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 856KB) 2016-06-30 14:43:02 856KB 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 15-04-2016 10:10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 15-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 30-06-2016 14:43:02