Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy ŻNIN 2017-03-13 15:08:16 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin 2017-03-14 15:07:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury 2017-03-28 09:21:08 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina przy ulicy 1 Stycznia 17 w Żninie 2017-03-02 13:28:46 Minął termin składania ofert
PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2017r. 2017-01-27 08:13:44 Minął termin składania ofert
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - artykuły spożywcze 2017-01-12 15:25:07 Minął termin składania ofert
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - nabiał 2017-01-09 14:27:41 Minął termin składania ofert
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych- pieczywo i jaja 2017-01-09 14:12:47 Minął termin składania ofert
[SCUW] Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- mrożonki, pieczywo, ryby, jaja 2016-12-30 13:18:27 Minął termin składania ofert
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - nabiał, mięso i wędliny, owoce i warzywa, artykuły spożywcze 2016-12-30 13:02:37 Minął termin składania ofert
Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych. 2017-01-17 13:31:45 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie. 2017-01-05 12:55:12 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2017r. 2017-02-02 15:19:40 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa ekspercka Gminy Żnin w zakresie przygotowania "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" 2016-12-21 15:20:24 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2017r. 2016-12-02 13:10:38 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin. 2017-01-05 14:12:43 Minął termin składania ofert
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żnin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy 2017-01-13 11:33:29 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie Gminy Żnin. 2016-12-28 15:32:13 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin. 2016-11-15 13:15:18 Minął termin składania ofert
Wyposażenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie. 2016-09-05 14:10:33 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie. 2016-10-07 11:15:38 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie wrzesień ? grudzień 2016r. 2016-09-26 08:37:52 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu kultury wraz z częścią mieszkalną przy ul. Pocztowej 15 2016-08-05 13:41:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap I 2016-09-06 16:06:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy 2016-09-26 08:31:04 Minął termin składania ofert
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY ŻNIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I SPÓŁKĄ KOMUNALNĄ 2016-08-17 12:12:57 Minął termin składania ofert
Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie. 2016-08-01 10:53:43 Minął termin składania ofert
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin. 2016-08-01 11:18:51 Minął termin składania ofert
Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie. 2016-06-17 13:23:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Polnej w Żninie 2016-08-01 11:05:59 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch pomostów nad Jeziorem Małym Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża. 2016-06-30 14:43:02 Minął termin składania ofert
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin 2016-05-20 13:58:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Jadowniki Bielskie-Murczyn. 2016-06-15 15:16:23 Minął termin składania ofert
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin 2016-04-12 14:35:38 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin 2016-04-18 14:05:54 Minął termin składania ofert
Zakup parkomatów wraz z osprzętem. 2016-03-21 12:05:04 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2016r. w roku szkolnym 2015/2016. 2016-06-08 09:14:10 Minął termin składania ofert
Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku Zarządu Oddziału PCK w Żninie ul. Aliantów 10 posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2015-12-15 15:17:27 Minął termin składania ofert
Dostarczanie energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji, ogłosznie przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.11.2015r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.11.2015r. pod nr 2015/S 221-403112 2016-01-07 08:14:38 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin 2015-12-23 09:55:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie. 2015-11-13 14:01:33 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie. 2015-09-04 13:00:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi gminnej Rydlewo-Żnin III etap(odcinek ulicy Szkolnej). 2015-09-18 11:44:57 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie wrzesień-grudzień 2015r. w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-31 15:26:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie. 2015-08-19 15:33:07 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin 2015-08-19 15:28:14 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice-Ustaszewo III etap. 2015-08-28 08:55:57 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej. 2015-09-25 10:01:01 Minął termin składania ofert
Modernizacja dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie wraz z dociepleniem. 2015-07-28 16:41:07 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Żninie. 2015-05-28 09:13:38 Minął termin składania ofert
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Żnin 2015-07-21 14:44:53 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin 2015-04-28 12:42:10 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina 2015-04-17 10:51:52 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę polegającą na zakupie paliw do samochodów, będących własnością GMINY ŻNIN w roku 2015" 2015-02-25 14:34:57 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2015 r. 2015-02-26 14:30:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin 2015-01-26 09:54:56 Minął termin składania ofert
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE 2014-12-31 09:25:23 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2014/2015 na terenie gminy Żnin 2015-01-07 15:28:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki - etap I 2014-10-23 12:01:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w ŻNINIE 2014-10-16 11:16:51 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka ulicy Orzeszkowej - etap II oraz utwardzenie placu przy ulicyStaszica w Żninie 2014-10-21 10:27:48 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zielnej w Żninie 2014-11-13 09:49:11 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg gminnych - etap III 2014-09-09 12:17:18 Minął termin składania ofert
Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 5 od km 95+913 do km 97+151 w miejscowości Bożejewiczki 2014-08-18 12:27:40 Minął termin składania ofert
Modernizacja infrastruktury drogowej 2014-08-01 13:03:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Różanej w Żninie 2014-07-29 10:56:30 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg gminnych - II etap 2014-07-17 11:02:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa części ulicy Szkolnej w Żninie 2014-07-23 12:16:48 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin 2014-08-12 13:27:00 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2014/2015 2014-06-26 11:10:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie 2014-06-26 11:08:07 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej 2014-08-14 11:49:17 Minął termin składania ofert
Dobudowa oświetlenia drogowego i terenu w Gminie Żnin 2014-05-16 11:13:58 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg gminnych 2014-04-16 08:53:06 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz mieszanką mineralno - asfaltową 2014-04-22 10:32:09 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2014 roku 2014-04-16 14:07:26 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice - Ustaszewo 2014-04-16 08:49:36 Minął termin składania ofert
Utwardzenie placu przy ulicy Żytniej w Żninie 2014-04-04 10:38:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej w Żninie 2014-04-02 11:32:29 Minął termin składania ofert
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką 2014-03-31 14:43:13 Minął termin składania ofert
Oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Żnin 2014-03-06 09:01:17 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182 2014-02-24 11:43:35 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2014 r. 2014-01-24 08:14:25 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin 2014-01-14 11:46:14 Minął termin składania ofert
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE 2014-01-03 14:59:46 Minął termin składania ofert
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182 2014-02-27 12:40:32 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina w sezonie zima 2013/2014 2013-11-26 08:51:21 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. ZADANIE I - REMONT PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO 2013-11-19 14:22:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie 2013-11-15 10:11:47 Minął termin składania ofert
Dostawę polegającą na zakupie paliw do samochodów, będących własnością GMINY ŻNIN w roku 2013/2014 2013-11-14 11:51:43 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2013/2014 na terenie gminy Żnin 2013-11-06 12:55:56 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. Zadanie I - remont piwnic budynku głównego. 2013-10-30 11:52:25 Minął termin składania ofert
Utwardzenie placu przy ulicy Żytniej w Żninie 2013-10-18 13:29:31 Minął termin składania ofert
Rozbudowę istniejącego parkingu przy ulicy Browarowej w Żninie 2013-10-22 10:44:28 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę polegającą na zakupie paliw do samochodów, będących własnością gminy Żnin w roku 2013/2014 2013-09-17 13:35:41 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie 2013-09-23 10:52:10 Minął termin składania ofert
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182 2013-09-30 09:58:03 Minął termin składania ofert
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182 2013-08-19 09:48:28 Minął termin składania ofert
Boisko sportowe na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Gorzyce gm. Żnin 2013-08-23 11:10:05 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2013/2014 2013-08-21 14:43:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo 2013-07-24 09:45:23 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo - Sielec 2013-07-04 10:18:17 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo - Jaroszewo 2013-07-04 10:16:49 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo 2013-07-04 10:17:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w m. Żnin 2013-07-03 09:54:03 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin w okresie od 26.07.2013 do 25.07.2016 2013-06-14 09:15:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap 2013-06-14 09:16:21 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinka drogi Dochanowo-Gorzyce 2013-06-14 09:16:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa chodników ulica Podmurna w Żninie 2013-06-10 11:48:28 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. Aktywni, zintegrowani, silniejsi , Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1 2013-05-17 13:13:19 Minął termin składania ofert
Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap 2013-05-27 12:21:16 Minął termin składania ofert
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką 2014-03-26 13:01:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap 2013-05-07 11:17:39 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin 2013-05-27 11:22:03 Minął termin składania ofert
Modernizacja i przebudowa odcinków dróg gminnych 2013-04-03 15:12:44 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2013 roku 2013-04-02 07:42:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 2013-02-21 09:28:07 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2013r 2013-01-15 12:56:06 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin 2013-01-08 10:47:16 Minął termin składania ofert
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU REJONOWEGO PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE 2013-02-07 17:38:44 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2013 r. 2013-01-15 12:56:19 Minął termin składania ofert
Bankową obsługę budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych 2012-12-18 12:48:31 Minął termin składania ofert
Zbieranie, transport i przekazywanie do recyklingu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie gminy Żnin 2012-12-05 10:50:44 Minął termin składania ofert
DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU W RAMACH PILOTAŻOWEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - CYFROWA SZKOŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 im. JANA ŚNIADECKIEGO w ŻNINIE 2012-11-12 09:00:02 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2012/2013 na terenie gminy Żnin 2012-11-05 12:52:43 Minął termin składania ofert
Wykonanie drenażu zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 2012-11-09 08:40:18 Minął termin składania ofert
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU W RAMACH PILOTAŻOWEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - CYFROWA SZKOŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 im. JANA ŚNIADECKIEGO w ŻNINIE 2013-01-09 12:43:51 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin 2012-10-19 09:20:09 Minął termin składania ofert
"Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013" - przetarg powtórzony 2013-06-17 10:20:39 Minął termin składania ofert
Dostawę wideokolonoskopu dla Gminy Żnin 2012-08-13 09:21:43 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-06 14:05:24 Minął termin składania ofert
Wymianę sieci wodociągowej w Brzyskorzystewku 2012-08-02 13:39:44 Minął termin składania ofert
Remont ogrodzenia budynku Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie przy ul. Szkolnej 2012-07-24 08:40:48 Minął termin składania ofert
Modernizacja odcinków dróg gminnych 2012-07-09 08:48:08 Minął termin składania ofert
Utwardzenie placu przy ul. Piwnej w Żninie 2014-03-26 13:02:33 Minął termin składania ofert
Modernizację odcinka ulicy Składowej w Żninie (skrzyżowanie ul. Sportowa - skrzyżowanie ul. Glicznera) 2014-03-26 13:02:05 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. 2012-06-18 11:51:07 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. 2012-06-01 13:35:39 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie 2012-06-20 11:03:59 Minął termin składania ofert
Budowę kładek dla pieszych przez rzekę Gąsawkę - projekt 2014-03-26 13:01:54 Minął termin składania ofert
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białożewinie 2014-03-26 13:01:30 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie - remont kamienicy przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie 2012-04-24 13:10:02 Minął termin składania ofert
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką 2014-03-26 13:01:01 Minął termin składania ofert
Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie 2014-03-26 12:59:58 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji 2012-04-10 09:27:26 Minął termin składania ofert
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żnin 2012-03-22 10:23:21 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin 2012-03-27 09:11:14 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz mieszanką mineralno - asfaltową 2012-03-30 10:49:58 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Ułańskiej oraz parkingu dla samochodów osobowych w Żninie - etap I 2012-06-04 12:55:32 Minął termin składania ofert
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Żnin z transportem i przetrzymaniem w schronisku dla zwierząt bezdomnych 2014-03-26 12:59:28 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2012 r. 2011-12-30 08:38:14 Minął termin składania ofert
II Przetarg na dzierżawę przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 15mx20m zlokalizowanego na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie przy ul. Wandy Pieniężnej 19 2011-12-23 12:59:10 Minął termin składania ofert
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku zarządu rejonowego PCK w Żninie ul. Aliantów 10 posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2011-12-15 13:23:50 Minął termin składania ofert
Przetarg na dzierżawę przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 15mx20m zlokalizowanego na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie przy ul. Wandy Pieniężnej 19 2011-12-14 15:18:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na Remont dachu Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-11-04 10:36:20 Minął termin składania ofert
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2011/2012 na terenie gminy Żnin 2014-03-26 12:57:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Etap IV - KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ 2011-09-06 14:30:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Przemysłowej w Żninie na długości 0,350 km 2011-08-12 14:01:37 Minął termin składania ofert
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin oraz odwożenie tych uczniów do miejsc zamieszkania po skończonych zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012 2011-08-03 08:22:31 Minął termin składania ofert
Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Jasnej w Żninie na przedszkole 2011-07-18 14:11:22 Minął termin składania ofert
Modernizacja ul. Polnej w Żninie na długości 0,600 km
Przetarg unieważniony
2011-08-30 12:52:10 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. 2011-07-01 11:45:35 Minął termin składania ofert
Udzielenie Gminie Żnin kredytu długoterminowego w wysokości do 5.473.068 zł 2011-08-08 12:50:07 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Żnin - Bożejewiczki - etap II realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin 2011-06-28 15:30:53 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane na "Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego "Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin" 2011-05-20 10:11:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy" 2011-06-16 10:05:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2011r. [Symbol dokumentu: DRI.271.1.2011] 2011-06-14 08:37:07 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na: Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie [Symbol dokumentu: DRI.271.2.2011] 2011-06-14 08:33:02 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces [Symbol dokumentu: DRI.271.3.2011] 2011-06-14 08:37:15 Minął termin składania ofert