Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail

Numer telefonu: (+48) 52 30 31 301

Numer faksu: (+48) 52 30 31 103

Lp.

Funkcja, zakres zadań

Imię i nazwisko

Pok.

Nr tel.

Adres e-mail

 1.  

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

25

127

burmistrz małpa gminaznin.pl

 1.  

Zastępca Burmistrza Żnina

Halina Rosiak

27

127

zburmistrza małpa gminaznin.pl

 1.  

Sekretarz Gminy

Mirosław Gatka

3

115

sekretarz małpa gminaznin.pl

 1.  

Skarbnik Gminy

Aleksandra Szpek

5

114

skarbnik małpa gminaznin.pl

[BB] Biuro Burmistrza

 1.  

Pomoc administracyjna

Marzena Strzelewicz

26

127

m.strzelewicz małpa gminaznin.pl

kontakt małpa gminaznin.pl

 1.  

Pomoc administracyjna

Dorota Dobrowolska

26

127

d.dobrowolska małpa gminaznin.pl

[BG] Wydział Budżetu i Gospodarki

 1.  

Skarbnik Gminy – p.o. kierownika

Aleksandra Szpek

5

114

skarbnik małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa – odpady komunalne

Danuta Bolewska

13

146

d.bolewska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa

Ewa Jarmuż

Stanisława Brej

Honorata Gościńska

Koleta Napierała

10

116

141

e.jarmuz małpa gminaznin.pl

s.brej małpa gminaznin.pl

h.goscinska małpa gminaznin.pl

k.napierala małpa gminaznin.pl

 1.  

Wymiar podatku

Henryka Wabich

13

145

h.wabich małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa

Małgorzata Ziemińska

17

129

m.zieminska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa

Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne

Sylwia Woźniak

Marta Kowalska

23

124

s.wozniak małpa gminaznin.pl

m.kowalska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa

Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby prawne

Barbara Gąsiorowska

23

108

b.gasiorowska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa

Podatki: środki transportowe, opłaty lokalne, zwrot akcyzy

Teresa Brzykcy

24

125

t.brzykcy małpa gminaznin.pl

 1.  

Wymiar podatku

Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

Bożena Nowak

Agnieszka Sudak

24

134

b.nowak małpa gminaznin.pl

a.sudak małpa gminaznin.pl

 1.  

Płace i ubezpieczenia

Małgorzata Nehring

17

131

m.nehring małpa gminaznin.pl

[IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

 1.  

Kierownik wydziału

Paweł Piechowiak

39

113

p.piechowiak małpa gminaznin.pl

 1.  

Zamówienia publiczne

Magdalena Ciszak

Katarzyna Luchowska

35

144

m.ciszak małpa gminaznin.pl

k.luchowska małpa gminaznin.pl

zamowieniapubliczne małpa gminaznin.pl

 1.  

Drogi

Ryszard Parjaska

36

162

r.parjaska małpa gminaznin.pl

 1.  

Budownictwo inwestycyjne, remonty

Bogumiła Jurek-Szmudzińska

Dawid Kuźniak

36

152

b.jurekszmudzinska małpa gminaznin.pl

d.kuzniak małpa gminaznin.pl

 1.  

Gospodarka nieruchomościami

Urszula Nawrocka

Janusz Fryca

18

160

u.nawrocka małpa gminaznin.pl

j.fryca małpa gminaznin.pl

 1.  

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Beata Kaźmierczak

Paulina Szebda

18

123

b.kazmierczak małpa gminaznin.pl

p.szebda małpa gminaznin.pl

 1.  

Planowanie przestrzenne

Sławomir Chrośniak

40

161

s.chrosniak małpa gminaznin.pl

 1.  

Rozliczenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości

Beata Kowalewska

40

110

b.kowalewska małpa gminaznin.pl

[OŚ] Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1.  

Kierownik wydziału

Piotr Ostrowski

35

133

p.ostrowski małpa gminaznin.pl

 1.  

Rozwój obszarów wiejskich (fundusz sołecki)

Joanna Bocian-Stefaniak

Monika Siadak

32

121

j.bocianstefaniak małpa gminaznin.pl

m.siadak małpa gminaznin.pl

 1.  

Gospodarka odpadami komunalnymi

Mateusz Świtała

41

136

m.switala małpa gminaznin.pl

 1.  

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Piotr Kowalczyk

41

136

p.kowalczyk małpa gminaznin.pl

 1.  

Ochrona środowiska

Lucyna Siekierka-Wesołowska

41

158

l.siekierkawesolowska małpa gminaznin.pl

[GCZK] Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1.  

Reagowanie i koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych, ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe

Stanisław Szelągiewicz

37

143

s.szelagiewicz małpa gminaznin.pl

[AKW] Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 1.  

Kierownik wydziału

Waldemar Wajgelt

12

120

w.wajgelt małpa gminaznin.pl

 1.  

Kontrola wewnętrzna

Beata Basińska

Ewa Gałązka

11

119

b.basinska małpa gminaznin.pl

e.galazka małpa gminaznin.pl

[USC] Urząd Stanu Cywilnego

 1.  

Zastępca kierownika USC

Barbara Skibicka

9

132

b.skibicka małpa gminaznin.pl

 1.  

Akty Stanu cywilnego

Jakub Klonder

9

132

j.klonder małpa gminaznin.pl

[TPR] Wydział Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

 1.  

Kierownik wydziału

Paweł Sikora

43

135

p.sikora małpa gminaznin.pl

 1.  

Promocja i aktywizacja gospodarcza gminy

Łukasz Milejczak

44

122

l.milejczak małpa gminaznin.pl

 1.  

Promocja i aktywizacja,

rzecznik prasowy

Dawid Kolasa

44

150

d.kolasa małpa gminaznin.pl

rzecznik małpa gminaznin.pl

 1.  

Turystyka i promocja

Paula Stońska

Andrzej Łuczak

44

163

107

p.stonska małpa gminaznin.pl

a.luczak małpa gminaznin.pl

 1.  

Grafika komputerowa,

multimedia i strona internetowa

Paulina Stanula

44

163

p.stanula małpa gminaznin.pl

 1.  

Stowarzyszenia

Karol Osiński

44

105

k.osinski małpa gminaznin.pl

[EKS] Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Potockiego 1a, tel. 52 30 20 778

 1.  

Kierownik wydziału

Jacek Świtała

5

33

j.switala małpa gminaznin.pl

 1.  

Organizacja oświaty

Wojciech Karabasz

Agnieszka Sulecka

4

31, 32

w.karabasz małpa gminaznin.pl

a.sulecka małpa gminaznin.pl

 1.  

Sport

Szymon Mrówczyński

3

38

sz.mrowczynski małpa gminaznin.pl

 1.  

Kultura

Katarzyna Słowik-Otlewska

3

38

k.slowikotlewska małpa gminaznin.pl

[PSZ] Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 1.  

Kierownik wydziału

Łukasz Marnocha

20

126

l.marnocha małpa gminaznin.pl

 1.  

Ewidencja działalności gospodarczej – zezwolenia na alkohol,

polityka społeczna

Małgorzata Wesołek

22

153

m.wesolek małpa gminaznin.pl

 1.  

Ewidencja ludności,

sprawy meldunkowe,

dowody osobiste

Wanda Czerniak

Anna Łopata

7

118

w.czerniak małpa gminaznin.pl

a.lopata małpa gminaznin.pl

ewidencjaludnosci małpa gminaznin.pl

 1.  

Kadry Robót Publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,

profilaktyka i promocja zdrowia, sprawy społeczne,

zatrudnienie i promocja zdrowia

Teresa Maciejewska

Marta Orzechowska

19

155

t.maciejewska małpa gminaznin.pl

m.orzechowska małpa gminaznin.pl

[OR] Wydział Organizacyjny

 1.  

Sekretarz Gminy – p.o. kierownika

Mirosław Gatka

3

115

sekretarz małpa gminaznin.pl

 1.  

Kadry

Bogumiła Czaj

6

156

b.czaj małpa gminaznin.pl

 1.  

Kancelaria, centrala telefoniczna

Robert Kowalik

Agnieszka Tolak

4

111

r.kowalik małpa gminaznin.pl

a.tolak małpa gminaznin.pl

kancelaria małpa gminaznin.pl

 1.  

Sprawy Gospodarcze UM

Antoni Nawrocki

6

151

a.nawrocki małpa gminaznin.pl

 1.  

Główny Specjalista ds. informatyki

Marcin Czechorowski

2

130

admin małpa gminaznin.pl

 1.  

Obsługa informatyczna

Piotr Lewandowski

2

164

p.lewandowski małpa gminaznin.pl

tech małpa gminaznin.pl

 1.  

Kierowcy

Zbigniew Dolatowski

Piotr Tylka

42

140

 

[BRM] Biuro Rady Miejskiej

 1.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Koziełek

28

142

radamiejska małpa gminaznin.pl

 1.  

Obsługa Rady Miejskiej

Łukasz Lisiecki

Patrycja Popielska

30

139

l.lisiecki małpa gminaznin.pl

p.popielska małpa gminaznin.pl

radamiejska małpa gminaznin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 22-02-2017 15:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 20-04-2017 14:10:30