Obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie 2018-11-16 09:14:26
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żnin przy ul. Łąkowej 2018-11-14 08:08:31
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce 2018-11-06 08:29:49
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2018-10-29 11:43:17
wymiana/budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cerekwica - dokument stracił ważność 2018-10-26 07:54:56
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie - dokument stracił ważność 2018-10-24 09:09:51
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żnin przy ul. Łąkowej - dokument stracił ważność 2018-10-23 10:48:48
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie - dokument stracił ważność 2018-09-28 08:47:11
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie - dokument stracił ważność 2018-09-26 15:22:18
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn - dokument stracił ważność 2018-09-26 15:21:15
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzyn - dokument stracił ważność 2018-09-26 08:26:12
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem w miejscowości Żnin przy ul. Łąkowej - dokument stracił ważność 2018-09-13 08:21:09
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo - dokument stracił ważność 2018-09-05 10:41:05
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie 2018-09-04 10:09:43
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie - dokument stracił ważność 2018-09-04 10:07:28
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzy - dokument stracił ważność 2018-09-04 10:05:36
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn - dokument stracił ważność 2018-09-04 10:03:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 10:04:38
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo - dokument stracił ważność 2018-07-26 15:02:03
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie - dokument stracił ważność 2018-07-17 09:16:04
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie - dokument stracił ważność 2018-07-17 09:14:28
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo - dokument stracił ważność 2018-07-10 09:41:39
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzyn - dokument stracił ważność 2018-07-06 10:18:12
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn - dokument stracił ważność 2018-07-05 08:42:52
wodociąg Znin Mickiewicza - dokument stracił ważność 2018-07-04 09:38:00
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie - dokument stracił ważność 2018-06-12 08:42:54
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie części działki nr o nr 1155/4 położonej w miejscowości Żnin - dokument stracił ważność 2018-05-18 10:49:39
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:39:42
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie części działki nr o nr 1155/4 położonej w miejscowości Żnin - dokument stracił ważność 2018-04-25 09:02:12
gazociąg Żnin Cukrownia - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:18:53
wodociąg Żnin Spokojna, Dworcowa,Zamknięta - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:18:18
kanalizacja i wodociąg Żnin ul. Moniuszki - dokument stracił ważność 2018-04-04 08:36:12
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" 2018-03-28 12:46:44
gazociąg Żnin Cukrownia - dokument stracił ważność 2018-03-22 08:03:02
wodociąg Żnin Spokojna, Dworcowa,Zamknięta - dokument stracił ważność 2018-03-21 08:59:46
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr o nr 1155/4 położonej w miejscowości Żnin - dokument stracił ważność 2018-03-16 08:54:13
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki w Żninie - dokument stracił ważność 2018-03-12 08:34:56
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie - dokument stracił ważność 2018-03-06 08:00:59
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki w Żninie - dokument stracił ważność 2018-02-16 10:24:41
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie - dokument stracił ważność 2018-02-12 11:11:27
wodociąg Żnin Spokojna, Dworcowa,Zamknięta - dokument stracił ważność 2018-02-09 08:28:15
gazociąg Żnin Cukrownia - dokument stracił ważność 2018-02-09 08:26:58
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:25:07
Obwieszczenie w sprawie UA.6470.1.452.2017 2017-12-22 12:49:37
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej - dokument stracił ważność 2017-12-18 08:44:40
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie - dokument stracił ważność 2017-11-24 07:55:18
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej - dokument stracił ważność 2017-11-24 07:53:30
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej - dokument stracił ważność 2017-11-03 08:20:55
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wenecja - dokument stracił ważność 2017-10-13 08:16:33
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Słębowo - dokument stracił ważność 2017-10-13 08:16:00
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Słębowo - dokument stracił ważność 2017-09-21 08:37:54
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wenecja - dokument stracił ważność 2017-09-20 11:29:31
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce - dokument stracił ważność 2017-09-06 08:04:38
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Słębowo - dokument stracił ważność 2017-08-24 09:57:00
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wenecja - dokument stracił ważność 2017-08-24 09:55:40
budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej w Żninie - dokument stracił ważność 2017-08-23 10:38:27
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2017-08-22 08:25:34
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Cerekwica - Sarbinowo nr 130250C" 2017-08-04 10:15:02
budowa wodociągu przy ul. Kasztanowej w Żninie 2017-07-26 08:31:43
rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 162 położonej w miejscowości Wawrzynki - dokument stracił ważność 2017-07-19 14:31:04
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2017-07-07 08:12:15
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce - dokument stracił ważność 2017-07-07 08:11:47
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Żnin- Podgórzyn - dokument stracił ważność 2017-07-05 08:55:05
budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej w Żninie - dokument stracił ważność 2017-07-05 08:05:08
rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 162 położonej w miejscowości Wawrzynki - dokument stracił ważność 2017-06-26 09:17:29
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce - dokument stracił ważność 2017-06-16 08:18:08
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2017-06-16 08:16:37
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Żnin- Podgórzyn - dokument stracił ważność 2017-06-12 08:45:36
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 2017-05-16 14:55:52
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) - granica województwa o długości około 25,1 km" 2017-04-19 15:16:44
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km - w zakresie powiatu żnińskiego" 2017-04-19 15:15:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-03-14 17:11:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-03-14 17:10:43
OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻNIŃSKIEGO NR 6/2016 ws. przystąpienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach skierowanego przez Starostę Żnińskiego wniosku z dnia 11.10.2016 r. ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 2016-12-13 16:27:28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km - w zakresie powiatu żnińskiego) 2016-10-12 14:45:16
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) - granica województwa o długości około 25,1 km) 2016-10-12 14:42:34
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-09-27 12:47:05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-09-27 12:45:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zwołania w dniu 4 października 2016 roku w świetlicy Żnińskiego Domu Kultury zebrania mieszkańców z terenu obejmującego ulice: Kościuszki, Łączna, Plac Działowy, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Poprzeczna, Przesmyk, Spokojna, Spółdzielcza, Śniadeckich, Średnia 2016-09-22 14:02:31
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-09-20 07:54:08
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie decyzji z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylającą w części i odmawiającą w tym zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" 2016-09-07 07:40:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 7 czerwca 2016 roku w sprawie decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odc. nr 7: Jaroszewo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-06-14 16:39:31
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z odgałęzieniem do nieruchomości w gminie Żnin, wieś Wenecja" - dokument stracił ważność 2016-06-06 07:35:13
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z odgałęzieniem do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin" - dokument stracił ważność 2016-06-06 07:32:28
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z odgałęzieniem do nieruchomości w gminie Żnin, wieś Słębowo" - dokument stracił ważność 2016-06-06 07:28:07
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z odgałęzieniem do nieruchomości w gminie Żnin, wieś Jadowniki Rycerskie" - dokument stracił ważność 2016-06-06 07:22:38
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 kwietnia 2016 r. ws. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)" 2016-05-05 14:48:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 marca 2016 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa Drogi Gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew" 2016-03-25 09:46:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 15 marca 2016 roku ws. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory dla opasów" 2016-03-21 12:22:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 9 lipca 2015 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej 2015-07-09 14:47:51
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia lakalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" 2015-03-30 15:55:21
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - informacja o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-17 11:13:05
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-16 08:36:11
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-12-01 14:38:17
O B W I E S Z C Z E N I E (wyciąg - okręgi od nr 13 do nr 21) Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żninie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-29 13:49:39
O B W I E S Z C Z E N I E (wyciąg - okręgi od nr 1 do nr 12) Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żninie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-29 13:48:30
O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Żnina w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-29 13:46:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2014-10-16 07:30:02
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 29 września 2014 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Żninie 2014-09-30 10:09:12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2014-08-20 08:38:29
Obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2014-07-25 12:51:48
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 18 czerwca 2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-04 14:45:11
Obwieszczenie - realizacja projektu: Natura 2000 - dokument stracił ważność 2014-05-30 09:26:58
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - dokument stracił ważność 2014-01-07 14:53:22
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:13:15
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2013 r. - dokument stracił ważność 2013-10-30 13:15:04
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 października 2013 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2013-10-14 14:25:43