Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Żninie oraz podział z zakresu nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, komunalnymi osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi z udziałem Gminy Żnin. Burmistrz najwyżej w hierarchii. Pod Burmistrzem znajduje się Sekretarz, Skarbnik, Zastępca Burmistrza oraz Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji I G P I, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich O Ś, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego G C Z K, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej A K W, Urząd Stanu Cywilnego U S C, Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy B H P, Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NOVAGO ŻNIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Pod Zastępcą Burmistrza znajdują się: Wydział Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy T P R, Wydział Kultury i Sportu K S, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia P S Z oraz Placówki Oświatowe takie jak przedszkola i szkoły. Pod Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy P R G znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych C O P. Pod Wydziałem Kultury i Sportu K S znajdują się Żniński Dom Kultury Ż D K, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna M i P B P, Muzeum Ziemi Pałuckiej M Z P oraz Miejski Ośrodek Sportu M O S. Pod Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia P S Z znajdują się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej M O P S oraz Żłobek Gminny Ż G. Pod Skarbnikiem znajdują się Wydział Budżetu i Gospodarki B G oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych S C U W. Pod Sekretarzem znajdują się Wydział Organizacyjny O R, Biuro Burmistrza B B, Biuro Rady Miejskiej B R M, Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych P O I N oraz Zespół Radców Prawnych R P. Pod Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych P O I N znajduje się Kancelaria Informacji Niejawnych K I N.

Załączniki do pobrania

1 zb_16-2018_zmieniajace_zarzadzenie_ws_nadania_regulaminu_organizacyjnego.pdf (PDF, 65KB) 2018-02-15 08:22:40 176 razy
2 ZB_16-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego.pdf (PDF, 65KB) 2018-02-09 10:33:39 21 razy
3 ZB_260-2017-zmieniajace_zarzadzenie_ws_nadania_regulaminu_organizacyjnego.pdf (PDF, 25KB) 2018-01-09 12:22:00 182 razy
4 ZB_28-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego .pdf (PDF, 53KB) 2017-02-20 14:59:38 240 razy
5 ZB_17-2017 Regulamin Organizacyjny.pdf (PDF, 90KB) 2017-02-17 08:30:05 565 razy
6 Zmiana do regulaminu organizacyjnego ZB_187-2015.pdf (PDF, 42KB) 2015-10-19 10:41:36 424 razy
7 zb_187-2015_-_zm._regul._organ._2 (1).pdf (PDF, 42KB) 2015-10-19 10:39:30 2 razy
8 Zmiana do Regulaminu Organizacyjnego - ZB_155-2015.pdf (PDF, 29KB) 2015-09-09 15:38:56 409 razy
9 Zmiana_do_regulaminu_organizacyjnego.pdf (PDF, 73KB) 2015-02-12 09:43:28 526 razy
10 Regulamin__Organizacyjny__31.12.2014_r._-_tekst_jednolity.pdf (PDF, 8.MB) 2015-01-09 13:17:49 918 razy
11 Schemat_Organizacyjny_UMZNIN.pdf (PDF, 8.MB) 2015-01-09 13:13:54 2 razy
12 Regulamin Organizacyjny - 11.08.2011 r. - teks jednolity.pdf (PDF, 23KB) 2011-08-23 14:46:14 813 razy
13 Regulamin__Organizacyjny_-_24.11.2009_r._-_tekst__jednolity.pdf (PDF, 15KB) 2010-03-08 14:22:24 121 razy
14 Regulamin_Organizacyjny_-_SzczegA_A_owy_-_24.11.2009_r._tekst_jednolity.pdf (PDF, 34KB) 2010-03-08 14:22:24 716 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 08-03-2010 14:22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Gatka 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 15-02-2018 08:22:40