Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XIV/135/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2012 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie 2011-12-30 11:46:35
UCHWAŁA NR XIV/134/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2012 rok 2011-12-30 11:45:22
UCHWAŁA NR XIV/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania herbu, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin 2011-12-30 11:38:01
UCHWAŁA NR XIV/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin 2011-12-30 11:33:52
UCHWAŁA NR XIV/131/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Żnin na 2011 rok, który nie wygasa z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty wydatków do końca 2011 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania ujętego wydatku 2011-12-30 11:32:17
UCHWAŁA NR XIV/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-12-30 11:30:51
UCHWAŁA NR XIV/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze 2011-12-30 11:29:48
UCHWAŁA NR XIV/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz ich wysokości 2011-12-30 11:28:54
UCHWAŁA NR XIV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami i ich wysokości 2011-12-30 11:27:49
UCHWAŁA NR XIV/126/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin 2011-12-30 11:25:47
UCHWAŁA NR XIV/125/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2011-12-30 11:24:54
UCHWAŁA NR XIV/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011 2011-12-30 09:47:45
UCHWAŁA NR XIV/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011 2011-12-30 09:38:56
UCHWAŁA NR XIV/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2011-12-30 09:36:39
UCHWAŁA NR XIV/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2011-12-30 09:29:58
UCHWAŁA NR XIV/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok 2011-12-30 09:21:49