Ogłoszenie o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 22 grudnia 2011 r.

 

Ogłoszenie

W dniu 22 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Żninie.

Porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok

  1. 1) przedstawienie przez Burmistrza Żnina projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie Burmistrza Żnina składane jest w formie ustnej;

  2. 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej;

  3. 3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki o projekcie uchwały budżetowej;

  4. 4) głosowanie nad poprawkami do projektu;

5) głosowanie nad całym projektem uchwały budżetowej.

6.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011 – 2025.

7.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ich wysokości.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz ich wysokości.

14.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze.

15.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok.

16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin.

17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania herbu, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin.

18.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2012 rok.

19.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2012 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie.

20.

Interpelacje i zapytania Radnych.

21.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

22.

Wolne wnioski i informacje.

23.

Zakończenie.

Obrady mają charakter jawny

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Halina Rosiak /-/

Załączniki do pobrania

1 OGLOSZENIE o zwołaniu XIV sesji.pdf (PDF, 79KB) 2011-12-09 12:15:19 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 09-12-2011 12:15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 09-12-2011 12:16:08