Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Oświadczenie Rolników z przyczepami-naczepami do celów rolniczych 2014-12-10 12:34:56
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2011-12-07 13:29:16
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych 2011-12-07 13:34:54
Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych 2011-12-07 13:36:04
Zgłoszenie środka transportowego do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od środków transportowych 2011-12-07 14:16:23
Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2011-12-07 14:18:44
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2011-12-07 14:20:54
Zwrot nadpłaty w podatkach 2011-12-07 14:33:48
Zwrot opłaty skarbowej 2011-12-07 14:41:21
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz innych zaświadczeń 2011-12-07 14:43:46
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości, zgłoszenie sprzedaży 2011-12-07 14:45:10
Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży 2011-12-07 14:46:41
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego, zgłoszenie sprzedaży 2011-12-07 14:59:47