Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XIII/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach 2011-12-06 14:30:42
UCHWAŁA NR XIII/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia spółki kapitałowej z udziałem Gminy Żnin 2011-12-06 14:28:18
UCHWAŁA Nr XIII/117/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyznaczenia członków do Rady Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2011-12-06 14:26:11
UCHWAŁA Nr XIII/116 /2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-12-06 14:24:36
UCHWAŁA NR XIII/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zniesienia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina i funkcjonowania w przyszłości jednostek pomocniczych na terenie miasta Żnina 2011-12-06 14:22:33
UCHWAŁA Nr XIII/114/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2011-12-06 14:16:49
UCHWAŁA NR XIII/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin 2011-12-06 14:13:35
UCHWAŁA NR XIII/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2011-12-06 14:07:20
UCHWAŁA NR XIII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2011-12-06 14:05:49
UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina 2011-12-06 14:02:39
UCHWAŁA NR XIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012 2011-12-06 14:00:24
UCHWAŁA NR XIII/108/2011RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok 2011-12-06 13:58:08