Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XII/107/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina 2011-11-03 09:15:38
UCHWAŁA Nr XII/106/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 2011-11-03 09:12:20
UCHWAŁA Nr XII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 2011-11-03 09:08:59
UCHWAŁA Nr XII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2011-11-03 08:54:28
UCHWAŁA Nr XII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-11-03 08:32:39
UCHWAŁA Nr XII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2011-11-03 07:49:08
UCHWAŁA Nr XII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2011-11-03 07:43:12
UCHWAŁA Nr XII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin 2011-11-02 15:22:38
UCHWAŁA Nr XII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2011-11-02 15:20:02
UCHWAŁA NR XII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych budynków 2011-11-02 15:14:27
UCHWAŁA Nr XII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin na lata 2011 - 2032" 2011-11-02 14:05:01
UCHWAŁA Nr XII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki 2011-11-02 13:57:23
UCHWAŁA Nr XII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" 2011-11-02 13:50:17
UCHWAŁA Nr XII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina 2011-11-02 13:24:44
UCHWAŁA NR XII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 2011-11-02 13:22:13
UCHWAŁA NR XII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2011-11-02 13:14:36
UCHWAŁA NR XII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2011-11-02 13:07:43