Listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_162-2011] w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Składowisku Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach 2012-01-03 08:12:11
[ZB_161-2011] w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego 2011-12-15 09:26:04
[ZB_160-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-12-01 13:23:54
[ZB_159-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-11-30 15:14:07
[ZB_158-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2011-12-01 13:36:08
[ZB_157-2011] w sprawie przydziału lokalu zamiennego położonego w ......... z powodu zagrożenia katastrofa budowlana budynku położonego w .............. 2011-12-08 10:23:47
[ZB_156-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami 2011-12-01 13:28:56
[ZB_155-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-11-24 14:01:25
[ZB_154-2011] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Żnin na 2012 rok 2011-12-12 10:03:40
[ZB_153-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2011-11-14 14:46:17
[ZB_152-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2011-11-14 14:40:38
[ZB_151-2011] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się przy ul. ........................ nr 5 w Żninie 2011-11-10 12:02:18
[ZB_150-2011] w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 2011-11-07 13:38:53
[ZB_149-2011] w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Żninie inspektora ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu 2011-11-03 09:25:38
[ZB_148-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sal, obiektów i innych pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-11-02 09:17:56