[ZB_132-2011] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132/2011

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poźn. zm.1 )

 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz poracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin – urzędnikowi wyborczemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 182 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się jedną osobę wskazaną przez wójta (odpowiednio burmistrza) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku obwodów głosowania utworzonych m.in. w zakładach opieki zdrowotnej lub domach pomocy społecznej w skład komisji powołuje się jedną osobę wskazaną przez wójta (odpowiednio burmistrza) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód głosowania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

załącznik

do zarządzenia Nr 132/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 14 września 2011 r. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza: Nazwisko i imię:

 

1) Nr 1 w Żninie - Wabich Henryka;

2) Nr 2 w Żninie - Drzewiecka Małgorzata;

3) Nr 3 w Żninie - Kociałkowska Małgorzata;

4) Nr 4 w Żninie - Rajsner Beata;

5) Nr 5 w Żninie - Lisiecki Łukasz;

6) Nr 6 w Żninie - Pietrzykowska Anna;

7) Nr 7 w Żninie - Szelągiewicz Stanisław;

8) Nr 8 w Żninie - Bromberek Małgorzata;

9) Nr 9 w Brzyskorzystewku - Musiał Magdalena;

10) Nr 10 w Gorzycach - Nowak Bożena;

11) Nr 11 w Słębowie - Żurawicki Dariusz;

12) Nr 12 w Cerekwicy - Tylak Zofia;

13) Nr 13 w Żninie - Barc-Michna Krystyna;

14) Nr 14 w Podgórzynie - Nawrocka Urszula;

15) Nr 15 w Żninie - Bursztyńska Maria;

16) Nr 16 w Januszkowie - Rumel Beata;

17) Nr 17 w Jadownikach Rycerskich - Stręk Elżbieta;

18) Nr 18 w Żninie - Biskupska Grażyna;

19) Nr 19 w Podobowicach - Tomkowiak Danuta;

20) Nr 20 w Żninie - Kawka Marian.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.

Załączniki do pobrania

1 ZB_132-2011.pdf (PDF, 58KB) 2011-09-15 08:49:00 380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 15-09-2011 08:49:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 15-09-2011 08:51:16