Zwołanie zebrania sołeckiego - Wilczkowo - 2011 r.

POSTANOWIENIE

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 6 września 2011 r.

 

Na podstawie § 18 ust. 2 – 5 statutu Sołectwa Wilczkowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 189, poz. 1724) oraz uchwały Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich w Sołectwie Dobrylewo oraz w Sołectwie Wilczkowo i zgodnie z zarządzeniem Nr 127/2011 Burmistrza Żnina z dnia 5 września 2011 r. w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych dla wyboru organów sołectwsołtysów oraz rad sołeckich w Sołectwie Dobrylewo i w Sołectwie Wilczkowo

z w o ł u j ę

w dniu 15 września 2011 r. (czwartek) o godz. 1900 w lokalu Szkoły Podstawowej w Januszkowie Zebranie Wiejskie Sołectwa Wilczkowo, na którym dokonany będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Wilczkowo na kadencję 2011 – 2015 r.

W przypadku braku odpowiedniej frekwencji na zebraniu tj. obecności co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania (24 osoby) mieszkańców sołectwa Wilczkowo, ponowne Zebranie Wiejskie Sołectwa dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuję w II terminie w tym samym dniu i miejscu i z tym samym przewodniczącym zebrania i porządkiem obrad o godz. 1915.

 

W przypadku braku odpowiedniej frekwencji w II terminie (5 % uprawnionych do głosowania, jednak nie mniej niż - 7 osób) - zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w innym terminie po ponownym wyznaczeniu nowego terminu zebrania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Podano do publicznej wiadomości  

w Sołectwie Wilczkowo /- / 

w dniu 6 września 2011 r.

Załączniki do pobrania

1 ZB_127-2011.pdf (PDF, 95KB) 2011-09-06 12:08:02 409 razy
2 Zwołanie zebrania sołeckiego - Wilczkowo - 2011 r..pdf (PDF, 59KB) 2011-09-06 12:08:02 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 06-09-2011 12:08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 06-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 06-09-2011 12:10:00