Wrzesień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_139-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-10-12 08:16:41
[ZB_138-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami 2011-10-12 10:29:05
[ZB_137-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2011-10-05 08:23:06
[ZB_136-2011] w sprawie określenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-10-14 14:19:36
[ZB_135-2011] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-10-14 14:07:19
[ZB_133-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 2011-10-17 14:27:28
[ZB_132-2011] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-15 08:49:00
[ZB_131-2011] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ............................. 2011-09-13 10:55:56
[ZB_130-2011] w sprawie ustanowienia w Gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-12 09:13:59
[ZB_129-2011] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego ........................ i wyrażenia zgody na adaptację powierzchni strychowej przylegającej do w/wym. lokalu 2011-09-13 10:43:13
[ZB_128-2011] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w .................... na lokal socjalny położony w .................................. 2011-09-13 10:08:37
[ZB_127-2011] w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych dla wyboru organów sołectw ? sołtysów oraz rad sołeckich w Sołectwie Dobrylewo i w Sołectwie Wilczkowo 2011-09-06 11:35:45