[RPS.3020.1.2011] Informacja o naborze wniosków w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych

 

Żnin, 2 września 2011 r.

RPS.3020.1.2011

 

Burmistrz Żnina

 

na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli

informuje, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mające zamiar ubiegać się o udzielenie dotacji w 2012 r., przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne wnioski, w terminie do 30 września 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Żninie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.

 

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 02-09-2011 12:45:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 02-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 02-09-2011 12:45:13