Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XI/90/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich w Sołectwie Dobrylewo oraz w Sołectwie Wilczkowo 2011-09-01 09:51:13
UCHWAŁA Nr XI/89/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie" 2011-09-01 09:48:18
UCHWAŁA Nr XI/88/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie 2011-09-01 09:44:47
UCHWAŁA Nr XI/87/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina 2011-09-01 09:37:31
UCHWAŁA Nr XI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2011-09-01 09:05:09
UCHWAŁA Nr XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-09-01 08:58:25
UCHWAŁA Nr XI/84/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie deklaracji woli przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris" 2011-08-31 15:07:47
UCHWAŁA NR XI/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-31 15:05:31
UCHWAŁA Nr XI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 2011-08-31 14:55:49