Ogłoszenie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie

W dniu 25 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Żninie.

 

   Porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji woli przystąpienia do Kujawsko - Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok.

9.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011 -2025.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie.

12.

Interpelacje i zapytania Radnych.

13.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

14.

Wolne wnioski i informacje.

15.

Zakończenie.

     

    Obrady mają charakter jawny.                                                                              

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                 /-/   Halina Rosiak   /-/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 17-08-2011 12:11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 17-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 17-08-2011 12:11:27