[RPS.525.3.2011] Informacja Burmistrza Żnina w sprawie oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.

RPS.525.3.2011

Żnin, dnia 13.07.2011 r.

Informacja Burmistrza Żnina

 

Informuję, że w dniu 13 lipca 2011 r. Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Bezpieczne wakacje nad akwenami wodnymi” w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta złożona przez Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy.
Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 20 lipca 2011 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

  • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
  • drogą e-mail: [email protected]

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem.
Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.       

BURMISTRZ ŻNINA
Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 oferta_wopr.pdf (PDF, 1.MB) 2011-07-13 13:19:22 614 razy
2 informacja_burmistrza_wopr.pdf (PDF, 35KB) 2011-07-13 13:19:22 567 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 13-07-2011 13:19:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Milejczak 13-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Wendland 13-07-2011 13:22:08