Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_101-2011] w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego utworzonego do prac przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku 2011-08-08 08:02:51
[ZB_100-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2011-08-11 13:09:52
[ZB_099-2011] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert 2011-07-22 12:39:48
[ZB_098-2011] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie 2011-08-01 07:58:46
[ZB_097-2011] w sprawie powołania komisji do wyboru Koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ?Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin? 2011-10-12 08:06:56
[ZB_089-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sulinowie. 2011-07-07 08:17:10
[ZB_088-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2011-08-22 12:08:45