Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr IX/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-06-22 13:50:51
UCHWAŁA Nr IX/74/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Żnin 2011-06-22 13:25:54
UCHWAŁA NR IX/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2011-06-22 13:17:17
UCHWAŁA Nr IX/72/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych 2011-06-22 13:11:09
UCHWAŁA Nr IX/71/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości 2011-06-22 13:05:39
UCHWAŁA Nr IX/70/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2011-06-22 13:02:05
UCHWAŁA Nr IX/69/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2010 r 2011-06-22 12:57:56
UCHWAŁA Nr IX/68/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Żniński Dom Kultury w Żninie za 2010 rok 2011-06-22 12:47:21
UCHWAŁA Nr IX/67/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2010 rok 2011-06-22 12:43:19
UCHWAŁA Nr IX/66/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2010 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok 2011-06-22 12:35:21