OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś

Żnin, dnia 29 listopada 2018 r.

IGPI. 6721.6.2018

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żninie Uchwały Nr XLVII/577/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Żnina, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w terminie do dnia 31grudnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, pok. 40. oraz składać wnioski do ww. postępowania. Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, e-mail: [email protected]

 

 

Burmistrz Żnina

 

Robert Luchowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chrośniak 29-11-2018 07:26:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 29-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chrośniak 29-11-2018 07:26:54