Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz

chnia

(m2)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

w zł

(brutto)

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/1

2766

Nieruchomości położone są w Chomiąży Księżej, w odległości około 300 m od Jeziora Ostrowieckiego. Działki były użytkowane rolniczo. Działka nr 53/1 ma kształt zbliżony do trójkąta i przylega bezpośrednio do terenu użytkowanego na cele związane z agroturystyką. Działki nr 53/5, 53/6, 53/7 i 53/8 mają kształt zbliżony do trapezu a działki nr 53/2, 53/3, 53/4 i 53/9 mają kształt zbliżony do prostokąta.

Teren nie jest ogrodzony i jest niezabudowany.

Działki nr 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 i 53/5 sprzedawane są z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 53/22 o powierzchni 861 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną.

Działki nr 53/6, 53/7 i 53/9 sprzedawane są z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 53/23, o powierzchni 489 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną.

  •  

 

Działki położone są na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin Etap 3 sołectwo Chomiąża Księża. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu znajdują się one w konturze urbanistycznym ML2 – teren zabudowy letniskowej.

101.352,00 zł

2.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/2

1145

45.387,00 zł

3.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/3

607

32.349,00 zł

4.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/4

547

29.766,00 zł

5.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/5

654

34.317,00 zł

6.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/6

429

 

23.247,00 zł

7.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/7

685

 

31.857,00 zł

8.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/8

873

 

36.162,00 zł

9.

BY1Z/00004915/3

Obręb Chomiąża Księża dz. nr 53/9

527

 

25.215,00 zł

10.

BY1Z/00013611/8

Obręb Żnin

ul. 700-lecia

dz. nr 1085/6 i 1085/8

141

Działki położone są w Żninie w obrębie ul. 700-lecia i planowane są do sprzedaży łącznej. Stanowią one niezabudowane nieruchomości gruntowe, służące jako dojazd do nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki działki leżą w konturze urbanistycznym MWU 6 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

19.803,00 zł

  1. Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.
  2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  3. Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy.
  4. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Żninie na okres 21 dni, od dnia 05.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

BURMISTRZ

 

Robert Luchowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Fryca 05-11-2018 13:18:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 05-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Janusz Fryca 05-11-2018 13:18:15