Czerwiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_071-2011] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2011 roku 2011-06-02 08:11:48
[ZB_072-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2011-06-21 08:54:31
[ZB_073-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę lub najem części części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-07-01 14:51:19
[ZB_074-2011] w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2011-06-15 14:48:25
[ZB_075-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie 2011-07-01 14:57:09
[ZB_076-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-07-01 15:02:19
[ZB_077-2011] w sprawie udzielenia dotacji celowej z zakresu promocji Gminy Żnin dla Stowarzyszenia radioznin.pl 2011-06-14 09:41:41
[ZB_078-2011] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2011-06-15 13:11:04
[ZB_079-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-07-01 15:07:46
[ZB_080-2011] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie przy ul. Wilczkowskiej 2011-06-27 14:36:43
[ZB_081-2011] W sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin 2011-07-01 15:16:22
[ZB_082-2011] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-07-04 07:53:59
[ZB_083-2011] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie 2011-06-27 14:47:01
[ZB_084-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2011-07-04 08:00:13
[ZB_085-2011] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych położonych w Żninie przy ul. ...................... i przy ul. .......................... 2011-07-04 08:06:34
[ZB_086-2011] w sprawie wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2011-07-04 08:14:24
[ZB_087-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2011-07-08 13:04:21