Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r.

 

 

Ogłoszenie

W dniu 16 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Żninie.

   Porządek obrad:

 

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2010 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina za 2010 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Żnina z wykonania budżetu i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Żnin za 2010 rok,

b) opinia Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonaniu budżetu i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Żnina,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Żnin za 2010 rok, zatwierdzenia

sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium

Burmistrzowi Żnina za 2010 rok.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2010 rok.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Żniński Dom Kultury w Żninie za 2010 rok.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2010 rok.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych.

12.

Interpelacje i zapytania Radnych.

13.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

14.

Wolne wnioski i informacje.

15.

Zakończenie.

 

Obrady mają charakter jawny.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Halina Rosiak /-/

Załączniki do pobrania

1 OGLOSZENIE_o_zwolaniu_IX_sesji.pdf (PDF, 72KB) 2011-06-01 15:14:08 481 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 01-06-2011 15:14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 01-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 01-06-2011 15:21:31