Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie: Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin

Żnin, dnia 11 maja 2018 r.

Burmistrz Żnina                                                                             

  ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin  

 

OŚ.6220.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Burmistrz Żnina, działając na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 11 maja 2018 r., na wniosekCERPLON Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym o opiniach Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” dot. powyższej inwestycji, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie, w pokoju nr 41.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Piotr Kowalczyk, starszy specjalista ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

tel. (+48) 52 30 31 301 wew. 136, e-mail: p.kowalczyk@gminaznin.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalczyk 11-05-2018 12:33:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalczyk 17-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kowalczyk 11-05-2018 12:39:58