Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr VIII/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2011-06-01 15:09:41
UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-06-01 15:08:34
UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2011-06-01 15:06:49
UCHWAŁA NR VIII/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilczkowo 2011-06-01 15:05:30
UCHWAŁA NR VIII/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo 2011-06-01 15:03:04
UCHWAŁA NR VIII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2011-06-01 15:01:51
UCHWAŁA NR VIII/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2011-06-01 15:00:28
UCHWAŁA NR VIII/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina 2011-06-01 14:58:16
UCHWAŁA Nr VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości 2011-06-01 14:56:54
UCHWAŁA NR VIII/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-06-01 14:54:53
UCHWAŁA NR VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-06-01 14:51:44
UCHWAŁA NR VIII/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-06-01 14:50:09
UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie 2011-06-01 14:48:35
UCHWAŁA Nr VIII/52/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia protestu części mieszkańców Gorzyc o naruszenie procedury wyborczej w wyborach sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gorzyce 2011-06-01 14:46:11
UCHWAŁA Nr VIII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina 2011-06-01 14:44:39
UCHWAŁA Nr VIII/50/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina 2011-06-01 14:43:06