Rok 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/489/2018 w w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 2018-03-13 14:47:14
Uchwała Nr XLI/490/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:48:18
Uchwała Nr XLI/491/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:49:11
Uchwała Nr XLI/492/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:50:04
Uchwała Nr XLI/493/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:51:16
Uchwała Nr XLI/494/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:52:12
Uchwałą Nr XLI/495/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:53:17
Uchwała Nr XLI/496/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:54:41
Uchwałą Nr XLI/497/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:55:32
Uchwała Nr XLI/498/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:56:41
Uchwała Nr XLI/499/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:57:45
Uchwała Nr XLI/500/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:58:28
Uchwała Nr XLI/501/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:59:21
Uchwała Nr XLI/502/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 15:00:12