Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2018 r.

INFORMACJA

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/365/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
i przepompowni ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 2524),
Burmistrz Żnina podaje do wiadomości publicznej i zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z:

  1. budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. budową przepompowni ścieków.

 

Wnioski należy składać w terminie od 12 lutego do 23 lutego 2018 r.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi refundację kosztów poniesionych w trakcie jej realizowania do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych wynikających
z przedłożonych rachunków i faktur, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł.

Dofinansowanie na realizację ww. zadań mogą otrzymać podmioty realizujące inwestycje na terenie gminy Żnin:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja nie może być udzielana podmiotom, które wykorzystują nieruchomość na działalność gospodarczą lub jest to nieruchomość letniskowa.

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pok. 41 (I piętro) lub na stronie internetowej www.bip.umznin.pl w zakładce „środowisko”

W ciągi 30 dni od zakończenia naboru nastąpi weryfikacja wniosków.

O przyznaniu dofinansowania na 2018 roku, beneficjenci zostaną poinformowani w terminie do dnia 16 marca 2018 roku. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym
a Gminą Żnin.

Realizacja zadania odbywa się w terminie do dnia 15 października 2018 r., o zakończeniu inwestycji beneficjenci informują Gminę składając wniosek o rozliczenie dotacji. Do dnia 15 listopada 2018 r. następuje protokolarny odbiór prac, natomiast do dnia 30 listopada 2018 r. wypłata dotacji.

Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku nie przechodzą na rok następny.

Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia z Gminą Żnin umowy o udzielenie dotacji.

Załączniki do pobrania

1 wniosek_o_udzielenie_dotacji.word.odt (ODT, 9.KB) 2018-02-07 10:53:22 134 razy
2 wniosek_o_udzielenie_dotacji.pdf (PDF, 80KB) 2018-02-07 10:53:22 123 razy
3 wniosek_o_rozliczenie_dotacji.word.odt (ODT, 7.KB) 2018-02-07 10:53:22 93 razy
4 wniosek_o_rozliczenie_dotacji.pdf (PDF, 55KB) 2018-02-07 10:53:22 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Dojaś 07-02-2018 10:53:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Dojaś 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Agata Dojaś 07-02-2018 11:03:21