Rok 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XL/476/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. 2018-01-30 11:38:58
Uchwała Nr XL/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2018-01-30 11:40:09
Uchwała Nr XL/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Żninie. 2018-01-30 11:41:00
Uchwała Nr XL/479/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie. 2018-01-30 11:41:56
Uchwała Nr XL/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Podgórzynie. 2018-01-30 11:42:46
Uchwała Nr XL/481/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. 2018-02-01 13:47:23
Uchwała Nr XL/482/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ?pomnik przyrody? z wybranych drzew z terenu gminy Żnin. 2018-01-30 11:44:53
Uchwała Nr XL/483/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 2018-01-30 11:46:27
Uchwała Nr XL/484/2018 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin. 2018-01-30 12:39:48
Uchwała Nr XL/485/2018 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2018-01-30 12:42:12
Uchwała Nr XL/486/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości. 2018-02-01 13:48:08
Uchwała Nr XL/487/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 2018-01-30 12:44:30
Uchwała Nr XL/488/2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słębowie. 2018-01-30 12:46:17