Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok 2018-01-03 11:20:21
Uchwała Nr XXXIX/467/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030. 2018-01-03 07:58:41
Uchwała Nr XXXIX/468/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2018-01-04 12:59:26
Uchwała Nr XXXIX/469/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2018-01-03 08:00:54
Uchwała Nr XXXIX/470/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2018-01-04 13:00:11
Uchwała Nr XXXIX/471/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2018-01-03 08:04:13
Uchwała Nr XXXIX/472/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same lokale użytkowe, położone w Żninie przy ul. Potockiego. 2018-01-03 08:05:14
Uchwała Nr XXXIX/473/2017 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. 2018-01-03 08:06:02
Uchwała Nr XXXIX/474/2017 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2018 rok. 2018-01-03 08:06:56
Uchwała Nr XXXIX/475/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2018-01-03 08:07:58