zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU)

Żnin, dnia 20 września 2017 r.

IGPI.6721.3.2014

 

INFORMACJA

BURMISTRZA ŻNINA

 

 

Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) informuję, że w dniu 8 września 2017r. została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Żninie XXXV/413/2017 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 14 września 2017 r. pod poz. 3522.

W związku z powyższym informuję, że z przedmiotowym planem oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie ul.700-lecia 39, I piętro - pokój 40 oraz na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żnin (www.bip.umznin.pl).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chrośniak 20-09-2017 11:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chrośniak 20-09-2017 11:31:47