Ogłoszenie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 maja 2011 r.

Ogłoszenie

W dniu 27 maja 2011 r. (piątek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Żninie.

   Porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina.

7.

Podjęcie uchwały w sprawierozpatrzenia protestu części mieszkańców Gorzyc o naruszenie procedury wyborczej w wyborach sołtysa  i rady sołeckiej.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina.

14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.

15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo.

17.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilczkowo.

18.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw – sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin.  

19.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok.

20.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011 -2025.

21.

Interpelacje i zapytania Radnych.

22.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

23.

Wolne wnioski i informacje.

24.

Zakończenie.

    

      Obrady mają charakter jawny.                                                                             

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                          Halina Rosiak

Załączniki do pobrania

1 OGLOSZENIE_o_zwoA_aniu_sesji.pdf (PDF, 53KB) 2011-05-23 08:36:49 469 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 23-05-2011 08:36:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 23-05-2011 08:36:49