miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo

Żnin, dnia 11 lipca 2017 r.

IGPI.7321.2.2008

 

INFORMACJA

BURMISTRZA ŻNINA

 

Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) informuję, że w dniu 30 czerwca 2017r. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Żninie XXXIV/393/2017 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 7 lipca 2017 r. pod poz. 2873.

W związku z powyższym informuję, że z przedmiotowym planem oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie ul.700-lecia 39, I piętro - pokój 40 oraz na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żnin (www.bip.umznin.pl).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chrośniak 11-07-2017 08:20:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 11-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chrośniak 11-07-2017 08:20:07