Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/364/2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2020". 2017-06-07 08:50:12
Uchwała Nr XXXIII/365/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 2017-06-07 08:51:43
Uchwała Nr XXXIII/366/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-06-07 08:53:15
Uchwała Nr XXXIII/367/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-06-07 09:03:47
Uchwała Nr XXXIII/368/2017 w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2017-06-07 09:05:48
Uchwała Nr XXXIII/369/2017 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. 2017-06-07 09:09:35
Uchwała Nr XXXIII/370/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca w Żninie. 2017-06-07 09:11:13
Uchwała Nr XXXIII/371/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w Żninie. 2017-06-07 09:12:19
Uchwała Nr XXXIII/372/2017 w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowotki w Żninie. 2017-06-07 09:13:14
Uchwała Nr XXXIII/373/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. 2017-06-07 09:14:47
Uchwała Nr XXXIII/374/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Gorzycach. 2017-06-07 09:15:50
Uchwała Nr XXXIII/375/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sarbinowie. 2017-06-07 09:16:50
Uchwała Nr XXXIII/376/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej. 2017-06-07 09:18:02
Uchwała Nr XXXIII/377/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. 2017-06-07 09:19:03
Uchwała Nr XXXIII/378/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Gorzycach i Żninie. 2017-06-07 09:20:11
Uchwała Nr XXXIII/379/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. 2017-06-07 09:21:12
Uchwała Nr XXXIII/380/2017 w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin. 2017-06-07 09:23:15
Uchwała Nr XXXIII/381/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2017-06-07 09:25:43