OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin

Żnin, dnia 18 maja 2017 r.

IGPI. 6720.1.2017

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin

                Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żninie Uchwały Nr XXIX/331/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin.

Obszar opracowania studium pokrywa się z granicą Gminy Żnin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w studium. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Żnina, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, pok. 40. oraz składać wnioski do ww. postępowania. Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, e-mail: gmina@um.znin.pl.

 

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chrośniak 18-05-2017 07:22:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chrośniak 18-05-2017 07:22:18