Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_070-2011] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-09-13 12:50:06
[ZB_069-2011] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie 2011-09-13 12:45:06
[ZB_068-2011] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2011-05-25 12:22:23
[ZB_067-2011] w sprawie powołania Komisji Konkursowej - sport 2011-05-12 14:29:22
[ZB_066-2011] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-05-17 11:54:20
[ZB_065-2011] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie 2011-05-17 11:51:37
[ZB_064-2011] w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminnego-miejskiego Wojewódzkiego Konkursu na Plakat "Obrona Cywilna Wokół Nas" organizowanego pod patronatem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 2011-05-17 11:49:51
[ZB_063-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2011-05-26 14:32:26
[ZB_062-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-05-17 12:06:04
[ZB_061-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wenecji 2011-05-26 13:23:22