budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn