Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Modernizacji i przebudowy sieci kanalizacji ogólnosławnej wraz o odgałęźieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin - dokument stracił ważność 2018-04-17 15:49:54
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wszczęciu postępowania dla inwestycji- Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin. - dokument stracił ważność 2018-01-16 09:21:44
Obwieszczenie Burmistrza Żnina- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach - dokument stracił ważność 2017-01-05 08:25:49
"Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odgałęzieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin".-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument stracił ważność 2016-11-07 14:35:14
Obwieszczenie Burmistrza Żnina -"Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi zlokalizowanymi na działkach nr 76 i 42/1 obręb Bożejewice oraz nr 38/10 obręb Cerekwica i 257/1 obręb Sarbinowo w gminie Żnin oraz Głównego Punktu Zasilania na działce nr 246/1 obręb Sarbinowo, gmina Żnin, połączonego za pośrednictwem abonenckiej linii elektroenergetycznej 110 kV z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (tj. istniejąca Stacja WN/SN Żnin)" - dokument stracił ważność 2016-07-25 11:49:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA "Budowa 9 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Słabomierz na działkach nr 88/4 i 91/1 oraz Gorzyce na działkach nr: 204, 221, 206, 214, 215, 52 gmina Żnin, powiat Żnin" - dokument stracił ważność 2016-07-25 11:44:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2016-07-25 11:35:18
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa Ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie". - dokument stracił ważność 2016-06-27 14:35:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 marca 2016 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa Drogi Gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew" - dokument stracił ważność 2016-03-25 09:46:29
dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2014-09-01 09:56:44
Budowa Okresowego Bioreaktora Beztlenowego (OBB) wraz z instalacją biogazową wykorzystującą energię odnawialną z odpadów komunalnych do produkcji prądu z wykorzystaniem odzysku ciepła na działce nr 50/1 położonej w Januszkowie - dokument stracił ważność 2014-07-08 15:17:12
dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2014-07-04 12:30:05
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Żnin - Janowiec Wlkp. - dokument stracił ważność 2014-03-19 08:31:19
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin - dokument stracił ważność 2013-03-11 12:12:06
Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin - dokument stracił ważność 2013-01-17 11:22:56
[MRŚ.7624-3-16-1/10] dot. zmiany sposobu użytkowania części budynków punktu skupu złomu i budowy wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kierzkowo 2011-04-28 11:38:33
dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, na działce nr 41/5 położonej w Żninie Wsi 2011-04-28 11:36:33