Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na -Budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ewid. nr 108/1, 108/2 w miejscowości Białożewin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.

Żnin, dnia 7 marca 2017 r.

Burmistrz Żnina                                                                             

  ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin  

 

   OŚ.6220.26.2016

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Burmistrz Żnina, działając na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 7 marca 2017 r., na wniosek Pana Idziego Mądrego i Pana Tadeusza Mądrego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ewid. nr 108/1, 108/2 w miejscowości Białożewin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie, w pokoju nr 41. 

 

 

 

 

 

 Sprawę prowadzi:

Piotr Kowalczyk- podinspektor

Tel. (52) 30-31-301 wew. 136,

Tel. kom. 516 994 567

p.kowalczyk@um.znin.pl   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalczyk 13-03-2017 07:58:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalczyk 13-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kowalczyk 13-03-2017 07:58:53